Request information

Contactformulier

_Onze opdrachten

This is what we do

 • Business case HAL: aardwarmte Den Haag Zuid West

  #consultancy

  n 2008 werd de Haagse Aardwarmtecentrale Leyweg geopend (HAL). De bouw en ontwikkeling was het initiatief van twee energiemaatschappijen, drie woningcorporaties en de gemeente Den Haag. De twee kilometer diepe bron moest 4.000 nieuw te bouwen woningen van warmte voorzien maar door de crisis kon deze capaciteit slechts voor een klein deel benut worden.
  Lees meer

  Business case HAL: aardwarmte Den Haag Zuid West

  #consultancy

  In 2008 werd de Haagse Aardwarmtecentrale Leyweg geopend (HAL). De bouw en ontwikkeling was het initiatief van twee energiemaatschappijen, drie woningcorporaties en de gemeente Den Haag. De twee kilometer diepe bron moest 4.000 nieuw te bouwen woningen van warmte voorzien maar door de crisis kon deze capaciteit slechts voor een klein deel benut worden. Als gevolg hiervan werd de centrale in 2013 failliet verklaard. Mede op initiatief van de gemeente Den Haag werd vanaf 2016 een herstart van de HAL onderzocht.

  Fakton werkte in die periode in samenwerking met de betrokken partijen en het bureau Overmorgen de complexe business case uit waarbij niet alleen nieuwbouw, maar ook bestaande woningen in Den Haag Zuid West van warmte zouden worden voorzien door HAL.
  In analogie met een grondexploitatie ontwikkelden wij daarbij het principe van de energieexploitatie. Hierbij verdeelden we de business cases rond HAL in vier afzonderlijke business cases met elk hun eigen kenmerken qua investeringen, exploitatie en rendementseisen. Net zoals bij een grondexploitatie sprake is van afzonderlijke business cases: die van de grondexploitant, de vastgoedontwikkelaar en de vastgoedbelegger- of gebruikers/eigenaar. Voor de business case rond HAL onderscheiden wij vier afzonderlijke business cases:

  1. De business case van de lokale productie van warmte, in dit geval die van de herstart van de aardwarmtecentrale
  2. De business case van het lokale transport van warmte: het aanleggen en exploiteren van het netwerk dat de warmte van de centrale naar de woningen of andere gebouwen transporteert
  3. De business case van de levering van warmte: de business case van het inkopen van warmte bij de producent en inkopen van transport bij de transport, het geschikt maken van de woning of het gebouw voor het gebruik van warmte uit een warmtenet en het leveren van warmte
  4. De business case van het isoleren, dus van beperken van warmtebehoefte, van woningen en gebouwen.

  Wij stelden randvoorwaarden aan deze business case in de vorm van minimale rendementseisen. Een andere randvoorwaarde was dat de energierekening van de bewoners lager moest zijn dan die in hun huidige situatie.

  De eerste sleutel om aan de randvoorwaarden te voldoen was de tariefstructuur: welke tarief ontvant de producent per eenheid, welke tarief ontvangt de transporteur, welk tarief hanteert de leverancier en wat blijft er dan voor de leverancier over na afrekening van inkoop en transport en gaat de bewoners er qua energielasten op vooruit.

  De tweede sleutel was de schaal en planning: de investering in aardwarmte is haalbaar bij voldoende aansluitingen die in een voldoende snel tempo gerealiseerd worden.

  Omdat er sprake was van een herstart was het in deze business case mogelijk een tariefstructuur en een planning te ontwikkelen waarmee aan de gestelde randvoorwaarden werd voldaan.

 • Duurzaamheid – van strategie naar uitvoering

  #consultancy

  ‘Duurzaamheid als leidend principe’, dat legde de ambitieuze woningcorporatie zichzelf op in haar ondernemingsplan. Maar wat betekent dit eigenlijk? En wat is duurzaamheid?
  Lees meer

  Duurzaamheid – van strategie naar uitvoering

  #consultancy

  ‘Duurzaamheid als leidend principe’, dat legde de ambitieuze woningcorporatie zichzelf op in haar ondernemingsplan. Maar wat betekent dit eigenlijk? En wat is duurzaamheid?

  Duurzaamheid is meer dan zonnepanelen, labelsprongen of de energietransitie. Het begint bij het bevatten van de volle breedte en diepte van duurzaamheid. Vervolgens is het nodig in dit pallet keuzes te maken als corporatie om vervolgens deze visie als een olievlek binnen de organisatie haar werk te laten doen.

  Oscar van Opstal en Nienke Teunis begeleidden deze corporatie in haar zoektocht. In een pressure cooker setting begeleidden wij een team dat een dwarsdoorsnede van de organisatie representeerde met het ontwikkelen van een visie en strategie op het gebied van duurzaamheid. In intensieve en interactieve sessies deelden experts hun inzichten, waarbij we van buiten naar binnen keken. Het team verdiepte vervolgens de thema’s en ontwikkelingen en vertaalde dit naar de impact op het vastgoedbezit, de huurders en de eigen organisatie.

  Het resultaat van deze benadering is dat een divers deel van de organisatie nu dezelfde taal spreekt en de bevlogenheid om met duurzaamheid aan de gang te gaan bij een brede groep aanwezig is. Hierdoor werden de geformuleerde visie en de strategische duurzaamheidsthema’s een gedragen verhaal.

 • Roadmap Next Economy

  #consultancy

  Onder de noemer Roadmap Next Economy (RNE) werken de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan een toekomstig bestendige economie. De RNE is een langetermijnstrategie gecombineerd met projecten gericht op het omgaan met uitdagingen als klimaatverandering, bevolkingsgroei, digitalisering en de opkomt van nieuwe economieën.
  Lees meer

  Roadmap Next Economy

  #consultancy

  Onder de noemer Roadmap Next Economy (RNE) werken de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan een toekomstig bestendige economie. De RNE is een langetermijnstrategie gecombineerd met projecten gericht op het omgaan met uitdagingen als klimaatverandering, bevolkingsgroei, digitalisering en de opkomt van nieuwe economieën.

  Wij werken momenteel voor de gemeenten Rotterdam en Den Haag aan het uitwerken van concrete business cases binnen de RNE: wijkaanpak, geothermie, opleidingen in adviseren rond en implementeren van duurzame energie, isoleren van woningen. Wij vatten een business case daarbij breder op dan gebruikelijk: voor ons is de business case en volledig ondernemingsplan uiteraard wel voorzien van degelijke financiële paragraaf en prognose.

  Deze plannen kunnen we alleen in samenwerking met initiatiefnemers, betrokkenen en deskundigen uitwerken. Wij zien het als onze taak om hun kennis en ervaring te vatten in een duidelijke ondernemingsplan dat met de voeten in de aarde staat.

  Dit ondernemingsplan vormt ook de basis voor een korte pitch per business case bedoeld om (start)kapitaal binnen te halen.

 • Verkoop 450 woningen in Rotterdam Katendrecht voor Stebru (2015-2016)

  #capital

  Fakton Capital heeft voor de ontwikkelende aannemer het plan, op niveau van schetsontwerp, meervoudig onderhands getenderd onder binnen- en buitenlandse beleggers. En de contractering van de voorkeurspartij begeleid tot en met koopaannemingsovereenkomst.
  De deal omvat circa 450 woningen (vrije sector huur en koop), stallingsgarage en commerciële plint. Fakton Capital trad op namens Stebru in deze single asset deal (> €100 mio) met oplevering in 2020/2021. Eindbelegger voor alle huurwoningen is Altera.

  Verkoop 450 woningen in Rotterdam Katendrecht voor Stebru (2015-2016)

  #capital

  Fakton Capital heeft voor de ontwikkelende aannemer het plan, op niveau van schetsontwerp, meervoudig onderhands getenderd onder binnen- en buitenlandse beleggers. En de contractering van de voorkeurspartij begeleid tot en met koopaannemingsovereenkomst.
  De deal omvat circa 450 woningen (vrije sector huur en koop), stallingsgarage en commerciële plint. Fakton Capital trad op namens Stebru in deze single asset deal (> €100 mio) met oplevering in 2020/2021. Eindbelegger voor alle huurwoningen is Altera.

 • Marktanalyse regionale woningmarkt subregio Breda

  #consultancy #springco

  De gemeenten in de subregio Breda, een samenwerking van acht gemeenten van de Belgische grens tot de Maas, ambiëren een woningmarkt met genoeg en voldoende onderscheidend aanbod. Fakton en SpringCo onderzochten de bestaande woningmarkt en de effectieve vraag naar nieuwbouwwoningen.
  Lees meer

  Marktanalyse regionale woningmarkt subregio Breda

  #consultancy #springco

  De gemeenten in de subregio Breda, een samenwerking van acht gemeenten van de Belgische grens tot de Maas, ambiëren een woningmarkt met genoeg en voldoende onderscheidend aanbod. Fakton en SpringCo onderzochten de bestaande woningmarkt en de effectieve vraag naar nieuwbouwwoningen. Deze analyse kent zijn fundament in stevige (data)analyses en diverse validatiesessies. De bestaande voorraad toont een relatief hoge toekomstwaarde, onder meer doordat de regio een groeiprognose van het aantal huishoudens kent. De subregio Breda kent een sterke woningmarkt. Alleen zijn er woongebieden waar waakzaamheid op zijn plaats is. Aan de hand van de toekomstwaarde, de huidige marktwaarde en de kennis van de woonconsument formuleerden wij voorstellen voor beheersmaatregelen. Nieuwbouw vormt daarbij een strategisch vraagstuk: waar heeft nieuwbouw meerwaarde voor de gemeente en waar maakt nieuwbouw het bestaande aanbod kwetsbaar? Op basis van dit marktonderzoek voeren de gemeenten en de provincie Noord-Brabant discussie over afstemming binnen de regionale woningmarkt.

 • Kickersvoet, Hellevoetsluis

  #redevelopment

  Fakton begeleidt Kickersvoet bij de realisatie van bedrijventerrein Kickersbloem 3 in Hellevoetsluis. In een sturende rol bewaken wij de business case en ondersteunen in de onderhandelingen met de gemeente Hellevoetsluis. Ook benaderen wij marktpartijen voor de verkoop en uitgifte van de grond. De grond is inmiddels bestemd en de eerste uitgifte staat op het punt te beginnen. Met veel enthousiasme blijft Fakton van begin tot eind betrokken bij de realisatie.

  Kickersvoet, Hellevoetsluis

  #redevelopment

  Fakton begeleidt Kickersvoet bij de realisatie van bedrijventerrein Kickersbloem 3 in Hellevoetsluis. In een sturende rol bewaken wij de business case en ondersteunen in de onderhandelingen met de gemeente Hellevoetsluis. Ook benaderen wij marktpartijen voor de verkoop en uitgifte van de grond. De grond is inmiddels bestemd en de eerste uitgifte staat op het punt te beginnen. Met veel enthousiasme blijft Fakton van begin tot eind betrokken bij de realisatie.

 • Philadelphia & Havana op de Wilhelminapier in Rotterdam

  #capital

  Fakton Capital begeleidt de verkoop van het project Philadelphia en Havana van de ontwikkelcombinatie BPD & Synchroon. Dit prestigieuze project op de Kop van Zuid bestaat uit appartementen, een hotel (op 70 en 150 meter), commerciële voorzieningen en een openbare parkeergarage. De panorama liften zorgen voor een prachtig uitzicht over de stad. De uitvraag aan belegger(s) wordt georganiseerd en gestructureerd door het team van Fakton Capital. Daarnaast benaderen wij beleggers uit onze brede nationale en internationale netwerk voor de afname van het beleggingsproduct.

  Philadelphia & Havana op de Wilhelminapier in Rotterdam

  #capital

  Fakton Capital begeleidt de verkoop van het project Philadelphia en Havana van de ontwikkelcombinatie BPD & Synchroon. Dit prestigieuze project op de Kop van Zuid bestaat uit appartementen, een hotel (op 70 en 150 meter), commerciële voorzieningen en een openbare parkeergarage. De panorama liften zorgen voor een prachtig uitzicht over de stad. De uitvraag aan belegger(s) wordt georganiseerd en gestructureerd door het team van Fakton Capital. Daarnaast benaderen wij beleggers uit onze brede nationale en internationale netwerk voor de afname van het beleggingsproduct. 

 • Amsterdam CS IJ-zijde

  #consultancy

  Tien jaar geleden was de IJ-zijde van het Centraal Station van Amsterdam nog een desolate plek. De verbouwing van het station en de komst van de Noord-Zuid-lijn boden kansen om de IJ-hal te realiseren, waarmee de achterkant van het station transformeerde tot een aantrekkelijke verblijfsplaats voor reizigers, toeristen en passanten. Fakton adviseerde de gemeente Amsterdam over de waardering van de grond onder de winkels en voorzieningen van de IJ-hal en nam plaats in het gemeentelijk team bij de onderhandelingen hierover met NS.

  Amsterdam CS IJ-zijde

  #consultancy

  Tien jaar geleden was de IJ-zijde van het Centraal Station van Amsterdam nog een desolate plek. De verbouwing van het station en de komst van de Noord-Zuid-lijn boden kansen om de IJ-hal te realiseren, waarmee de achterkant van het station transformeerde tot een aantrekkelijke verblijfsplaats voor reizigers, toeristen en passanten. Fakton adviseerde de gemeente Amsterdam over de waardering van de grond onder de winkels en voorzieningen van de IJ-hal en nam plaats in het gemeentelijk team bij de onderhandelingen hierover met NS.

 • Valkenburgerstraat, Amsterdam

  #redevelopment

  In opdracht van Blauwhoed hebben wij voor de ontwikkeling en realisatie van twee hotels in de binnenstad van Amsterdam de onderhandelingen gevoerd met de betrokken partijen. In totaal moesten zeven contracten commercieel, financieel en juridisch op elkaar afgestemd worden. Door goed te schaken op meerdere borden tegelijk en met een scherp oog voor belangen, financiële mogelijkheden en risico’s hebben wij voor alle betrokken partijen een mooi resultaat neergezet. De bouw is eind 2015 gestart.

  Valkenburgerstraat, Amsterdam

  #redevelopment

  In opdracht van Blauwhoed hebben wij voor de ontwikkeling en realisatie van twee hotels in de binnenstad van Amsterdam de onderhandelingen gevoerd met de betrokken partijen. In totaal moesten zeven contracten commercieel, financieel en juridisch op elkaar afgestemd worden. Door goed te schaken op meerdere borden tegelijk en met een scherp oog voor belangen, financiële mogelijkheden en risico’s hebben wij voor alle betrokken partijen een mooi resultaat neergezet. De bouw is eind 2015 gestart.

 • Wijnhavenkwartier, Den Haag

  #valuation

  In het Wijnhavenkwartier te Den Haag werd de afgelopen jaren hard gewerkt aan de transformatie van de voormalig ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Op deze locatie verrijst een hoogwaardig woonmilieu met voorzieningen en een multifunctioneel onderwijs- en cultuurcluster (OCC).
  Lees meer

  Wijnhavenkwartier, Den Haag

  #valuation

  In het Wijnhavenkwartier te Den Haag werd de afgelopen jaren hard gewerkt aan de transformatie van de voormalig ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Op deze locatie verrijst een hoogwaardig woonmilieu met voorzieningen en een multifunctioneel onderwijs- en cultuurcluster (OCC).

  Fakton ondersteunde de gemeente Den Haag tijdens de totstandkoming van de samenwerkingsconstructie voor fase I, door een marktconformiteitstoets op de totale deal met Heijmans (fase I) uit te voeren. Vervolgens ondersteunde Fakton de gemeente bij de voorbereiding van de aanbesteding en de beoordeling van de robuustheid van de biedingen van marktpartijen op de gebiedsontwikkeling met realisatie van het multifunctioneel onderwijs- en cultuurcluster in fase II.

 • Verkoop 456 starters-/studentenwoningen in Den Haag voor Stebru (2014)

  #capital

  Rol: aantrekken belegger, vervolgens dealbegeleiding tussen gemeente, ontwikkelaar en belegger
  Programma: 303 studentenwoningen, 153 starterswoningen, stallingsgarage en commerciële plint
  Betrokken partijen: Stebru, Bouwfonds IM (Bouwfonds European Residential Fund)
  Deliverables: signing Q1-2014, closing Q2-2014
  Bijzonderheden: aanvankelijk in 2013 signing met London based private equity firm

  Verkoop 456 starters-/studentenwoningen in Den Haag voor Stebru (2014)

  #capital

  Rol: aantrekken belegger, vervolgens dealbegeleiding tussen gemeente, ontwikkelaar en belegger

  Programma: 303 studentenwoningen, 153 starterswoningen, stallingsgarage en commerciële plint

  Betrokken partijen: Stebru, Bouwfonds IM (Bouwfonds European Residential Fund)

  Deliverables: signing Q1-2014, closing Q2-2014

  Bijzonderheden: aanvankelijk in 2013 signing met London based private equity firm

 • Ambtelijk opdrachtgever, Gemeente Gouda

  #executives

  Fakton Executives leverde de gemeente Gouda een ambtelijke opdrachtgever voor het uitbreidingsplan Westergouwe. Deze ambtelijk opdrachtgever had zitting in het dagelijks bestuur van de kostenmaatschap Westergouwe, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Gouda, Volker Wessels en Heijmans. Vanuit die rol gaf hij sturing aan de gemeentelijke besluitvorming. Hij heeft Westergouwe succesvol door de crisis geloodst. De eerste gronduitgiften zijn momenteel een feit en onlangs is met de uitvoering gestart.

  Ambtelijk opdrachtgever, Gemeente Gouda

  #executives

  Fakton Executives leverde de gemeente Gouda een ambtelijke opdrachtgever voor het uitbreidingsplan Westergouwe. Deze ambtelijk opdrachtgever had zitting in het dagelijks bestuur van de kostenmaatschap Westergouwe, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Gouda, Volker Wessels en Heijmans. Vanuit die rol gaf hij sturing aan de gemeentelijke besluitvorming. Hij heeft Westergouwe succesvol door de crisis geloodst. De eerste gronduitgiften zijn momenteel een feit en onlangs is met de uitvoering gestart.

 • Veluwse Poort, Ede

  #consultancy

  Aan de oostzijde van de gemeente Ede (meer dan 100.000 inwoners) verrijst de Veluwse Poort. Een interessant woongebied in de entreezone van natuurpark de Veluwe, ontsloten met een intercity station en vele monumentale gebouwen herbergend. In de periode 2009-2013 voerden wij het financieel management op de overall business case van de Veluwse Poort.
  Lees meer

  Veluwse Poort, Ede

  #consultancy

  Aan de oostzijde van de gemeente Ede (meer dan 100.000 inwoners) verrijst de Veluwse Poort. Een interessant woongebied in de entreezone van natuurpark de Veluwe, ontsloten met een intercity station en vele monumentale gebouwen herbergend. In de periode 2009-2013 voerden wij het financieel management op de overall business case van de Veluwse Poort: het zorgdragen voor een evenwichtige financiële sturing op het geheel en de afzonderlijke onderdelen Spoorzone, Kazerneterreinen (100 ha), de nieuwe ontsluitingsweg op de A12, het Enka-terrein en enkele kleinere projectdelen was onze primair taak. In 2013 droegen wij het stokje over aan de interne organisatie; thans wordt Fakton op onderdelen op meer expertmatige basis betrokken.

 • Hoofdkantoor G-STAR, Amsterdam

  #redevelopment

  G-Star vroeg ons op basis van het definitieve ontwerp (DO) de aanbestedingsstrategie voor de realisatie op te zetten, de aanbesteding voor te bereiden in nauwe samenwerking met Houthoff Buruma en het ontwerpteam, en de regie over het aanbestedingsproces te voeren. De door ons voorgestelde strategie resulteerde in een succesvolle aanbesteding.

  Hoofdkantoor G-STAR, Amsterdam

  #redevelopment

  G-Star vroeg ons op basis van het definitieve ontwerp (DO) de aanbestedingsstrategie voor de realisatie op te zetten, de aanbesteding voor te bereiden in nauwe samenwerking met Houthoff Buruma en het ontwerpteam, en de regie over het aanbestedingsproces te voeren. De door ons voorgestelde strategie resulteerde in een succesvolle aanbesteding.

  Pharell Williams (foto) is mede-eigenaar van het Nederlandse merk G-Star Raw sinds 2016.

 • Strategieontwikkeling en innovatie internationale vastgoedbelegger

  #consultancy

  Met alle disruptieve technologische ontwikkelingen die op de sector afkomen, is een ‘van binnen naar buiten’ benadering gewenst in het bepalen van de strategie.
  Lees meer

  Strategieontwikkeling en innovatie internationale vastgoedbelegger

  #consultancy

  Met alle disruptieve technologische ontwikkelingen die op de sector afkomen, is een ‘van buiten naar binnen’ benadering gewenst in het bepalen van de strategie.

  In een pressure cooker setting begeleidden wij het management met het ‘challengen’ van de huidige strategie. In intensieve en interactieve sessies deelden experts hun inzichten en gebruikte het management dit voor verdere visievorming en aanpassing van het huidige business model. We gebruikten hiervoor het Business Model Canvas als visualisatietool om tot de kern te komen.

  Deze benadering heeft niet alleen een aangescherpt en gedeeld beeld van de huidige business modellen opgeleverd maar ook concrete doelstellingen voor business model innovaties.

 • Gemeente Utrecht

  #consultancy

  De gemeente Utrecht is de regisseur van de grootschalige gebieds- en vastgoedontwikkeling in het stationsgebied. De bouw van de nieuwe OV-terminal, de herontwikkeling van Hoog Catharijne, het nieuwe Stadskantoor, en het Noord- en Zuidgebouw zijn onderdeel hiervan. Vanuit Fakton ondersteunen wij de gemeente Utrecht, strategisch en financieel, al ruim 10 jaar bij verschillende dossiers in dit megaproject.
  Lees meer

  Gemeente Utrecht

  #consultancy

  De gemeente Utrecht is de regisseur van de grootschalige gebieds- en vastgoedontwikkeling in het stationsgebied. De bouw van de nieuwe OV-terminal, de herontwikkeling van Hoog Catharijne, het nieuwe Stadskantoor, en het Noord- en Zuidgebouw zijn onderdeel hiervan. Vanuit Fakton ondersteunen wij de gemeente Utrecht, strategisch en financieel, al ruim 10 jaar bij verschillende dossiers in dit megaproject. Onze inzet leidde tot contractuele afspraken tussen de gemeente en een aantal van haar partners in het Stationsgebied zoals Klépierre, ProRail en NS Stations. Maar ook tot het selecteren en contracteren van marktpartijen voor een aantal ontwikkelopgaven op grond van de gemeente.


  De plek waar deze foto’s zijn gemaakt, het Smakkelaarsveld, vormt een belangrijk onderdeel van het toekomstige stationsgebied. Dit moet straks een kwalitatief hoogwaardig groen verblijfsgebied worden waar Utrechters graag komen en verblijven. Op dit moment loopt de planvormingsfase voor het Smakkelaarsveld, in een brede dialoog met zowel de stad als de markt. Als Fakton zijn we er trots op om als adviseur ook bij deze innovatieve aanpak voor deze bijzondere locatie betrokken te zijn.

 • Haalbaarheidsonderzoek Feyenoord

  #redevelopment

  Fakton heeft in opdracht van Feyenoord het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de vernieuwbouwplannen van de Kuip. In samenwerking met BOAG Advies en Management hebben wij de businesscase van zowel de Koninklijke BAM en een consortium van ‘Red de Kuip’ beoordeeld. Op basis van deze studie heeft Feyenoord een besluit genomen.

  Haalbaarheidsonderzoek Feyenoord

  #redevelopment

  Fakton heeft in opdracht van Feyenoord het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de vernieuwbouwplannen van de Kuip. In samenwerking met BOAG Advies en Management hebben wij de businesscase van zowel de Koninklijke BAM en een consortium van ‘Red de Kuip’ beoordeeld. Op basis van deze studie heeft Feyenoord een besluit genomen.

 • Financiële supervisie Stationsgebied Leiden

  #consultancy

  Het Stationsgebied in Leiden is een binnenstedelijke transformatieopgave van formaat. In totaal betreft het een binnenstedelijke opgave van circa 250.000 m² BVO, met als hoofdcomponent woningbouw. Het Stationsgebied vormt de verbinding tussen de historische binnenstad van Leiden en het hightech Bioscience Park aan de andere kant van het spoor. Met de transitie van het Stationsgebied krijgt Leiden een uitnodigende entree van de stad.
  Lees meer

  Financiële supervisie Stationsgebied Leiden

  #consultancy

  Het Stationsgebied in Leiden is een binnenstedelijke transformatieopgave van formaat. In totaal betreft het een binnenstedelijke opgave van circa 250.000 m² BVO, met als hoofdcomponent woningbouw. Het Stationsgebied vormt de verbinding tussen de historische binnenstad van Leiden en het hightech Bioscience Park aan de andere kant van het spoor. Met de transitie van het Stationsgebied krijgt Leiden een uitnodigende entree van de stad.

  De gemeente voert regie op de gehele transitieopgave en heeft Fakton geselecteerd als financieel supervisor. In die rol geven wij de gemeente en de betrokken partijen advies om te komen tot succesvolle transformatie. Tot dusver heeft dat geleid tot de succesvolle herontwikkeling van enkele deelgebieden.

  De plek waar de foto is gemaakt toont het kruispunt van het gebied, waar alle mensen samenkomen vanuit het station, de stad, de kantoren en de winkels.

 • Projectdirecteur Vroondaal

  #executives

  Voor GEM Vroondaal, een samenwerkingsverband van de gemeente Den Haag en Bouwfonds, levert Fakton Executives de directeur. De directeur heeft de afgelopen periode zich primair gefocust op het succesvol opzetten van gebiedsontwikkeling en het verkopen van gronden. Hij werkt daarbij nauw samen met een team van professionals en aandeelhouders.

  Projectdirecteur Vroondaal

  #executives

  Voor GEM Vroondaal, een samenwerkingsverband van de gemeente Den Haag en Bouwfonds, levert Fakton Executives de directeur. De directeur heeft de afgelopen periode zich primair gefocust op het succesvol opzetten van gebiedsontwikkeling en het verkopen van gronden. Hij werkt daarbij nauw samen met een team van professionals en aandeelhouders.

 • Office for infrastructure & logistics, Europese Commissie Brussel

  #belux

  Expert services vastgoed betreft waardering, analyse en diverse consultancy aangaande het vastgoed van de Europese Commissie.

  Office for infrastructure & logistics, Europese Commissie Brussel

  #belux

  Expert services vastgoed betreft waardering, analyse en diverse consultancy aangaande het vastgoed van de Europese Commissie.

 • Westergouwe Gouda, financieel management

  #consultancy

  In Gouda ontwikkelen de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels/Heijmans een woonwijk met 4.000 woningen en 26.000 m² commerciële en maatschappelijke voorzieningen en een natuur- en recreatieve zone van 65 hectare, genaamd Westergouwe. Dit gebied ligt 6 meter onder N.A.P. en kent een complexe wateropgave.
  Lees meer

  Westergouwe Gouda, financieel management

  #consultancy

  In Gouda ontwikkelen de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels/Heijmans een woonwijk met 4.000 woningen en 26.000 m² commerciële en maatschappelijke voorzieningen en een natuur- en recreatieve zone van 65 hectare, genaamd Westergouwe. Dit gebied ligt 6 meter onder N.A.P. en kent een complexe wateropgave.

  Fakton nam de financiele regie (CFO) en algemene projectleiding van de gebiedsontwikkeling op zich. Doel van de opdracht was om in een iteratief teken- en rekenproces de haalbaarheid van de gezamenlijke (deel)ontwikkeling(en) te bepalen, een herverdeling (grondruil) van de eigendomsposities van partijen tot stand te brengen en de ontwikkeling van de tijdelijke voorzieningen, de visievorming op de inpassing van een woon/zorgcomplex, de uitgifte van particuliere kavels en het besluitvormingsproces te faciliteren.  

 • Equity raising Amvest Residential Core Fund (2013-2014)

  #capital

  Fakton Capital treedt op als investor relations voor het Residential Core Fund van Amvest. Door middel van de equity raising kon de beoogde fondsgroei van € 1,2 miljard naar € 2 miljard gerealiseerd worden. De betrokken partijen waren diverse (middel)grote (bedrijfs-)pensioenfondsen. Afronding van de transacties met diverse toetreders tot het fonds was in Q4-2014.

  Equity raising Amvest Residential Core Fund (2013-2014)

  #capital

  Fakton Capital treedt op als investor relations voor het Residential Core Fund van Amvest. Door middel van de equity raising kon de beoogde fondsgroei van € 1,2 miljard naar € 2 miljard gerealiseerd worden. De betrokken partijen waren diverse (middel)grote (bedrijfs-)pensioenfondsen. Afronding van de transacties met diverse toetreders tot het fonds was in Q4-2014.

 • Aankoop van Holendrecht centrum Amsterdam voor Greystar (2015-2017)

  #capital

  Fakton Capital treedt op als deal captain namens Greystar richting de betrokken partijen, zijnde Blauwhoed, LSI, gemeente Amsterdam en Propertize. De deal omvat de sloop van twee voormalige kantoorgebouwen, alsmede acquisitie van naastgelegen grondpositie ten behoeve van nieuwbouw van ca. 1500 studenten- en starterswoningen. Aankoop van beide kantoren heeft plaatsgevonden in december 2015, planontwikkeling wordt gerealiseerd in periode 2016-2019. Voor Greystar is dit haar grootste nieuwbouwontwikkeling in Nederland. Fakton Capital heeft de gehele casus gezamenlijk met Fakton Re-development Services geïnitieerd.

  Aankoop van Holendrecht centrum Amsterdam voor Greystar (2015-2017)

  #capital

  Fakton Capital treedt op als deal captain namens Greystar richting de betrokken partijen, zijnde Blauwhoed, LSI, gemeente Amsterdam en Propertize. De deal omvat de sloop van twee voormalige kantoorgebouwen, alsmede acquisitie van naastgelegen grondpositie ten behoeve van nieuwbouw van ca. 1500 studenten- en starterswoningen. Aankoop van beide kantoren heeft plaatsgevonden in december 2015, planontwikkeling wordt gerealiseerd in periode 2016-2019. Voor Greystar is dit haar grootste nieuwbouwontwikkeling in Nederland. Fakton Capital heeft de gehele casus gezamenlijk met Fakton Re-development Services geïnitieerd. 

 • Inzicht en inbedding in de organisatie van betaalbaarheid – Portaal

  #consultancy

  Betaalbaarheid raakt de kern van de corporatie. Betaalbaarheid gaat over de doelgroep: de huurder (het huishouden) in relatie tot het wonen. Het gaat om het ‘matchen’ van wat een huishouden kan betalen en een woning met de daarbij horende woonlasten. Als je hier beter inzicht in hebt, kun je als corporatie op veel vlakken mogelijke betaalbaarheidsproblemen vroegtijdig oplossen of voorkomen.
  Lees meer

  Inzicht en inbedding in de organisatie van betaalbaarheid – Portaal

  #consultancy

  Betaalbaarheid raakt de kern van de corporatie. Betaalbaarheid gaat over de doelgroep: de huurder (het huishouden) in relatie tot het wonen. Het gaat om het ‘matchen’ van wat een huishouden kan betalen en een woning met de daarbij horende woonlasten. Als je hier beter inzicht in hebt, kun je als corporatie op veel vlakken mogelijke betaalbaarheidsproblemen vroegtijdig oplossen of voorkomen. 

  Samen met de klant hebben we -door gebruik te maken van Big Data analyse- inzicht gekregen in de betaalbaarheid van huurders in relatie tot de woning waar die ze bewonen. Dit leverde al gelijk nieuwe bruikbare inzichten op die nooit eerder waren vertoond. Daarmee groeide het enthousiasme om verder verschillende toepassingen en effecten te bekijken in relatie tot incasso, het verhuurproces, het huurbeleid en asset management.  

  Quote van opdrachtgever

  ‘Fakton heeft veel ervaring met het gebruik van Big Data, zowel bij andere corporaties als bij andere organisaties. Daarnaast zijn zij goed in het omzetten van analyses naar visie en concrete plannen en die vervolgens ook in de organisatie geïmplementeerd te krijgen.’

 • Westewagenstraat, Rotterdam

  #redevelopment

  Vanuit een visie op de locatie in de binnenstad van Rotterdam adviseren wij de klant (Vervat Vastgoed) bij de complete ontwikkeling van deze sloop-nieuwbouw ontwikkeling van 230 studentenwoningen.

  Westewagenstraat, Rotterdam

  #redevelopment

  Vanuit een visie op de locatie in de binnenstad van Rotterdam adviseren wij de klant (Vervat Vastgoed) bij de complete ontwikkeling van deze sloop-nieuwbouw ontwikkeling van 230 studentenwoningen.

 • Woningbehoefteonderzoek Woonvisie, Regio Rivierenland

  #consultancy

  In opdracht van 11 gemeenten, 8 corporaties en de provincie Gelderland brachten wij de karakteristieken van de woningmarkt in de Regio Rivierenland in beeld. Wij voerden kwantitatieve en kwalitatieve analyses uit op basis van eigen databases, openbare bronnen en gegevens van de regio zelf.
  Lees meer

  Woningbehoefteonderzoek Woonvisie, Regio Rivierenland

  #consultancy

  In opdracht van 11 gemeenten, 8 corporaties en de provincie Gelderland brachten wij de karakteristieken van de woningmarkt in de Regio Rivierenland in beeld. Wij voerden kwantitatieve en kwalitatieve analyses uit op basis van eigen databases, openbare bronnen en gegevens van de regio zelf. Dit leverde beelden op van de woonconsument in de diverse submarkten in termen van leefstijl, woonoriëntatie, inkomens en vergrijzing.

  Op basis van verhuisgedragingen in de periode 2005-2013 brachten wij de effectieve vraag naar nieuwbouw in beeld, welke wij confronteerden met de karakteristiek van de deelmarkten en de (geplande) voorraad. Dit leidde tot relevante bouwstenen voor de Woonagenda 2025. Dit traject doorliepen wij met een werkgroep van vertegenwoordigers van alle partijen. Voorts hielden wij interviews met alle relevante (markt)partijen in de regio, hetgeen wij terugkoppelden in een markttafel; bestuurlijke borging gaven wij vorm in een tweetal bestuurlijke tafels.

 • Project Vroondaal, Den Haag

  #redevelopment

  Vanuit een integrale gebiedsvisie adviseren wij de klant (gemeente Den Haag, BPD, Synchroon) bij de productontwikkeling en positionering van deze grootschalige woningbouwontwikkeling in Den Haag.

  Project Vroondaal, Den Haag

  #redevelopment

  Vanuit een integrale gebiedsvisie adviseren wij de klant (gemeente Den Haag, BPD, Synchroon) bij de productontwikkeling en positionering van deze grootschalige woningbouwontwikkeling in Den Haag.

 • Interimmanager Bangert en Oostpolder, Gemeente Hoorn

  #executives

  De gemeente Hoorn verzocht Fakton Executives een interim manager te leveren voor haar project Bangert en Oostpolder (3.600 woningen). Onze interimmanager stuurde het projectteam aan, regisseerde de onderhandelingen met de ontwikkelaars van woningen en centrumvoorzieningen, gaf richting aan het politieke debat, adviseerde zijn ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en richtte de interne organisatie in.
  Lees meer

  Interimmanager Bangert en Oostpolder, Gemeente Hoorn

  #executives

  De gemeente Hoorn verzocht Fakton Executives een interim manager te leveren voor haar project Bangert en Oostpolder (3.600 woningen). Onze interimmanager stuurde het projectteam aan, regisseerde de onderhandelingen met de ontwikkelaars van woningen en centrumvoorzieningen, gaf richting aan het politieke debat, adviseerde zijn ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en richtte de interne organisatie in.

  Onze interim manager startte met de ontwikkeling van een toekomstvisie op het plan. Deze visie omvatte onder meer een marktanalyse op basis van de vraag, een stedenbouwkundige analyse, een nieuwe kijk op de interne organisatie en een effectievere omgangsvorm met de zakenpartners in het gebied. Implementatie heeft ertoe geleid dat de gemeente weer grip op het project, de zakelijke verhoudingen zijn teruggekeerd, de gemeentelijke organisatie haar werk kan doen en de projectmedewerkers weer energie krijgen van het project.

 • Verdere doorontwikkeling gemeentelijke vastgoedorganisatie

  #consultancy

  Vastgoed van de gemeente moet maximaal bijdragen aan de doelstellingen van de stad. De opdrachtgever had behoefte aan een verdere professionalisering van de vastgoedorganisatie zodat deze in staat is om sturing te geven gericht op het behalen van de gemeentelijke doelstellingen.
  Samen met de organisatie hebben we in interactieve en intensieve sessies inzichtelijk gemaakt welke activiteiten nodig zijn, hoe deze het beste kunnen worden georganiseerd en welke spelregels hierbij horen.
  Lees meer

  Verdere doorontwikkeling gemeentelijke vastgoedorganisatie

  #consultancy

  Vastgoed van de gemeente moet maximaal bijdragen aan de doelstellingen van de stad. De opdrachtgever had behoefte aan een verdere professionalisering van de vastgoedorganisatie zodat deze in staat is om sturing te geven gericht op het behalen van de gemeentelijke doelstellingen.
  Samen met de organisatie hebben we in interactieve en intensieve sessies inzichtelijk gemaakt welke activiteiten nodig zijn, hoe deze het beste kunnen worden georganiseerd en welke spelregels hierbij horen.

  Als startpunt gebruikten we een activiteitenoverzicht (good practice) waar alle processen en activiteiten op staan weergegeven om het gemeentelijk vastgoed in al haar facetten te ‘managen’. Dit overzicht is met medewerkers van beiden afdelingen verder aangevuld en verrijkt. Op deze manier ontstond een volledig beeld van alle activiteiten die nodig zijn om als professionele vastgoedorganisatie uit te voeren. Vervolgens zijn de verschillende activiteiten (processen) logisch geclusterd. Deze clustering vormde de basis voor de inrichting van de nieuwe organisatie. Het vervolg bestond uit het bepalen van de spelregels in de onderlinge samenwerking. De implementatie vindt plaats door middel van gaming en simulatie.

 • Blaak 8, Rotterdam

  #redevelopment

  Blauwhoed Vastgoed ontwikkelde en realiseerde in samenwerking met Kroonenberg Groep het kantorencomplex Blaak 8 te Rotterdam. Ons werd gevraagd commerciële ondersteuning te verlenen en het integrale project te bewaken tijdens de ontwikkeling, realisatie en de verhuur van het complex.

  Blaak 8, Rotterdam

  #redevelopment

  Blauwhoed Vastgoed ontwikkelde en realiseerde in samenwerking met Kroonenberg Groep het kantorencomplex Blaak 8 te Rotterdam. Ons werd gevraagd commerciële ondersteuning te verlenen en het integrale project te bewaken tijdens de ontwikkeling, realisatie en de verhuur van het complex.

 • Verkoop 75 meergezinswoningen in Breda voor AlleeWonen (2015)

  #capital

  Fakton Capital treedt op als deal arranger namens een corporatie (het betreft een openbare aanbesteding) richting betrokken partijen, zijnde Allee Wonen en Vestada. Afronding is gedaan in Q4 2015. Bijzonder hierin is de verkoop tijdens de bouw (hybride tussen ontwikkeling en standing investment).

  Verkoop 75 meergezinswoningen in Breda voor AlleeWonen (2015)

  #capital

  Fakton Capital treedt op als deal arranger namens een corporatie (het betreft een openbare aanbesteding) richting betrokken partijen, zijnde Allee Wonen en Vestada. Afronding is gedaan in Q4 2015. Bijzonder hierin is de verkoop tijdens de bouw (hybride tussen ontwikkeling en standing investment).

 • Regionale woonvisie en prestatieafspraken Land van Heusden en Altena

  #consultancy

  Samen met onze opdrachtgevers (gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg, en de corporaties Woonlinie, Woonservice Meander en Woonstichting Land van Altena) werkten wij in 2015 aan de Regionale Woonvisie Land van Heusden en Altena. Deze visie kent zijn fundament in stevige (data)analyses en diverse validatiesessies, ook met externe stakeholders in het brede woondomein.
  Lees meer

  Regionale woonvisie en prestatieafspraken Land van Heusden en Altena

  #consultancy

  Samen met onze opdrachtgevers (gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg, en de corporaties Woonlinie, Woonservice Meander en Woonstichting Land van Altena) werkten wij in 2015 aan de Regionale Woonvisie Land van Heusden en Altena. Deze visie kent zijn fundament in stevige (data)analyses en diverse validatiesessies, ook met externe stakeholders in het brede woondomein. De regionale woonvisie schetst tien richtinggevende principes en acht handelingsperspectieven voor sturing op een toekomstbestendige woningvoorraad. De woonvisie vormde begin 2016 de basis voor de nieuwe prestatieafspraken, tegen de achtergrond van de nieuwe Woningwet. In de in juni 2016 ondertekende prestatieafspraken stelden de bestuurders in hun voorwoord “Wij zijn zeer content met het resultaat. Te meer omdat het prestatieafspraken betreft tussen tien partijen (drie gemeenten, drie corporaties en vier huurdersorganisaties). Een resultaat dat ook op landelijk niveau nog weinig is geleverd. Wij zijn ervan overtuigd dat bijgaande prestatieafspraken partijen voldoende mogelijkheden bieden om onze regionale volkshuisvestelijke ambities in gezamenlijkheid dichterbij te brengen”.

 • Verkoop in Dialoog Zuidgebouw Utrecht

  #consultancy

  In opdracht van de gemeente Utrecht gaven wij ook de tenderprocedure van het Zuidgebouw vorm en begeleidden we bij de uitvoering daarvan. Het Zuidgebouw wordt gerealiseerd op een constructieve ‘tafel’ boven het nieuwe bus- en tramstation bij Utrecht Centraal. De hoofdfunctie van het gebouw (circa 18.500 m2) is wonen, met daarnaast ondersteunende functies als werken, sport en horeca.
  Lees meer

  Verkoop in Dialoog Zuidgebouw Utrecht

  #consultancy

  In opdracht van de gemeente Utrecht gaven wij ook de tenderprocedure van het Zuidgebouw vorm en begeleidden we bij de uitvoering daarvan. Het Zuidgebouw wordt gerealiseerd op een constructieve ‘tafel’ boven het nieuwe bus- en tramstation bij Utrecht Centraal. De hoofdfunctie van het gebouw (circa 18.500 m2) is wonen, met daarnaast ondersteunende functies als werken, sport en horeca. Naast een op waardecreatie gerichte dialoogfase tussen de deelnemende marktpartijen en de gemeente, maakte ook omgevingsparticipatie onderdeel uit van het tenderproces. We daagden de marktpartijen uit om in hun plan zo veel mogelijk de vooraf geïnventariseerde wensen en zorgen uit de omgeving op te nemen. Als onderdeel van de tender kregen de marktpartijen de kans om een tussenversie van hun plan aan de omgeving te presenteren en met hen te bespreken. In de beoordeling van de plannen was de wijze waarop met de wensen en zorgen van de omgeving was omgegaan vervolgens één van de beoordelingscriteria.

 • Stedelijke transitie Rotterdam en Den Haag

  #consultancy

  De woningbouwopgave ligt steeds meer in binnenstedelijke gebieden en vraagt dus om transformatie en herstructurering van bestaand vastgoed. Zeker ook voor de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Voor beide gemeenten hebben wij in beeld gebracht welke opbrengsten en kosten gepaard gaan met deze transitie opgave en welke onrendabele top resteert. Verder kwamen wij op basis van een prioritering tot zes effectieve maatregelen om de stedelijke transitie daadwerkelijk op gang te krijgen en om de business case te verbeteren.
  Lees meer

  Stedelijke transitie Rotterdam en Den Haag

  #consultancy

  De woningbouwopgave ligt steeds meer in binnenstedelijke gebieden en vraagt dus om transformatie en herstructurering van bestaand vastgoed. Zeker ook voor de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Voor beide gemeenten hebben wij in beeld gebracht welke opbrengsten en kosten gepaard gaan met deze transitie opgave en welke onrendabele top resteert. Verder kwamen wij op basis van een prioritering tot zes effectieve maatregelen om de stedelijke transitie daadwerkelijk op gang te krijgen en om de business case te verbeteren.

  Als medeopdrachtgevers van onze analyse hebben het ministerie van BZK en de provincie Zuid-Holland samen met de gemeenten onze analyse meegenomen bij de City Deal van de agenda stad, ‘Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie’.

 • Verkoop in Dialoog Noordgebouw Utrecht

  #consultancy

  De gemeente Utrecht vroeg ons het verkoopproces van de ontwikkellocatie ‘Noordgebouw’ vorm te geven en te begeleiden. Op deze complexe locatie, direct naast de nieuwe OV-terminal Utrecht Centraal, daagden wij marktpartijen uit om een gebouw van circa 20.000 m2 bvo te realiseren met een gemengd programma dat mocht bestaan uit onder meer wonen, werken, hotel en retail.
  Lees meer

  Verkoop in Dialoog Noordgebouw Utrecht

  #consultancy

  De gemeente Utrecht vroeg ons het verkoopproces van de ontwikkellocatie ‘Noordgebouw’ vorm te geven en te begeleiden. Op deze complexe locatie, direct naast de nieuwe OV-terminal Utrecht Centraal, daagden wij marktpartijen uit om een gebouw van circa 20.000 m2 bvo te realiseren met een gemengd programma dat mocht bestaan uit onder meer wonen, werken, hotel en retail. De gemeente zocht een samenwerkingspartner voor de lange termijn; een consortium van marktpartijen die de ontwikkeling, realisatie, eigendom én exploitatie van het Noordgebouw kon zeker stellen. Het openbare tenderproces kenmerkte zich door het feit dat marktpartijen werden uitgedaagd op de ambities van de gemeente en hen veel ruimte en flexibiliteit werd geboden. Een uitgebreide dialoogfase maakte onderdeel uit van verkoopproces. De doorlooptijd bedroeg vanaf de start van het verkoopproces tot aan het getekende contract minder dan een jaar.

 • Versnellingsopgave woningbouw Stadsregio Amsterdam

  #consultancy

  Amsterdam is populair onder woningzoekenden in alle segmenten. Ook in de regiogemeenten trekt de woningmarkt steeds meer aan. Hoe kunnen we als stadsregio optimaal profiteren van het marktsentiment en daarmee ruimtelijke ontwikkelingen lostrekken en de broodnodige nieuwbouwwoningen toevoegen aan de voorraad? Dat was de vraag die de portefeuillehouders van de Stadsregio Plus Amsterdam (het gebied van Haarlem tot Lelystad, en van Purmerend tot Haarlemmermeer) aan Fakton stelden.
  Lees meer

  Versnellingsopgave woningbouw Stadsregio Amsterdam

  #consultancy

  Amsterdam is populair onder woningzoekenden in alle segmenten. Ook in de regiogemeenten trekt de woningmarkt steeds meer aan. Hoe kunnen we als stadsregio optimaal profiteren van het marktsentiment en daarmee ruimtelijke ontwikkelingen lostrekken en de broodnodige nieuwbouwwoningen toevoegen aan de voorraad? Dat was de vraag die de portefeuillehouders van de Stadsregio Plus Amsterdam (het gebied van Haarlem tot Lelystad, en van Purmerend tot Haarlemmermeer) aan Fakton stelden.

  Samen met de betreffende gemeenten voeren wij een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit naar de planvoorraad, om te bepalen of er voldoende aanbod is voor de komende jaren, en of dit versneld naar de markt kan worden gebracht. We analyseren welke projecten versneld kunnen worden, wat de knelpunten zijn en wat er voor nodig is om die op te lossen.

 • Verkoop 130 meergezinswoningen in Delft voor Era Contour (2015-2016)

  #capital

  Fakton Capital treedt op als deal arranger namens ERA Contour (meervoudig onderhandse selectie belegger). Na de selectie heeft de contractering met Amvest Core Fund plaatsgevonden in de periode van 2015-2016. Het is de eerste grootschalige beleggersdeal in Spoorzone Delft (oplevering in 2019).

  Verkoop 130 meergezinswoningen in Delft voor Era Contour (2015-2016)

  #capital

  Fakton Capital treedt op als deal arranger namens ERA Contour (meervoudig onderhandse selectie belegger). Na de selectie heeft de contractering met Amvest Core Fund plaatsgevonden in de periode van 2015-2016. Het is de eerste grootschalige beleggersdeal in Spoorzone Delft (oplevering in 2019). 

 • Complexe ontwikkelopgave Haga Den Haag met Patrizia (2015-2016)

  #capital

  Fakton Capital acteerde als deal manager bij de complexe ontwikkelopgave rondom het HAGA Ziekenhuis in Den Haag. De ontwikkelopgave bestaat uit circa 650 woningen (vrije sector en sociaal), openbare ondergrondse parkeergarage en commerciële voorzieningen.
  Lees meer

  Complexe ontwikkelopgave Haga Den Haag met Patrizia (2015-2016)

  #capital

  Fakton Capital acteerde als deal manager bij de complexe ontwikkelopgave rondom het HAGA Ziekenhuis in Den Haag. De ontwikkelopgave bestaat uit circa 650 woningen (vrije sector en sociaal), openbare ondergrondse parkeergarage en commerciële voorzieningen. Als deal manager werkt Fakton Capital nauw samen met de betrokken partijen, waaronder Gemeente Den Haag, Heijmans en Patrizia. Het is voor Patrizia de grootste nieuwbouwontwikkeling in Nederland. De letter of intent is getekend in Q4 2015 en de raamovereenkomst in Q2 2016. 

 • Deal Captain bij M&A transactie: ASR Vastgoed Ontwikkeling en MRP

  #capital

  Fakton Capital treedt op als deal captain namens MRP. MRP heeft 100% van de aandelen van ASR Vastgoed Ontwikkeling overgenomen. De acquisitie omvatte substantiële ontwikkellocaties zoals Norfolk in Den Haag, Kruisvaartkade in Utrecht en Osdorpplein in Amsterdam. Daarnaast verhuizen 12 medewerkers van ASR Ontwikkeling naar MRP. Afronding van de deal was in Q1-2016.

  Deal Captain bij M&A transactie: ASR Vastgoed Ontwikkeling en MRP

  #capital

  Fakton Capital treedt op als deal captain namens MRP. MRP heeft 100% van de aandelen van ASR Vastgoed Ontwikkeling overgenomen. De acquisitie omvatte substantiële ontwikkellocaties zoals Norfolk in Den Haag, Kruisvaartkade in Utrecht en Osdorpplein in Amsterdam. Daarnaast verhuizen 12 medewerkers van ASR Ontwikkeling naar MRP. Afronding van de deal was in Q1-2016.

 • Verkoop 612 starters-/studentenwoningen in Rotterdam voor Stebru (2015)

  #capital

  Fakton Capital heeft beide partijen Stebru en Greystar bij elkaar gebracht en de contractering tot en met DCMA begeleid. De deal betreft een complexe kleinschalige locatie gelegen naast de Markthal en omvat onder andere 612 wooneenheden.

  Verkoop 612 starters-/studentenwoningen in Rotterdam voor Stebru (2015)

  #capital

  Fakton Capital heeft beide partijen Stebru en Greystar bij elkaar gebracht en de contractering tot en met DCMA begeleid. De deal betreft een complexe kleinschalige locatie gelegen naast de Markthal en omvat onder andere 612 wooneenheden.

 • Verkoop in Dialoog Coulissen West Breda

  #consultancy

  De ontwikkellocatie Coulissen West in het Bredase stationsgebied (Via Breda) ligt tussen de nieuwe OV-Terminal en het nieuwe Gerechtsgebouw. In het gebied is ruimte voor een multifunctioneel vastgoedprogramma van circa 40.000 m2 bvo. Voor onze opdrachtgever (de gemeente Breda) was het van belang dat de functiemix in dit gebied een zakelijk en bij voorkeur ook internationaal karakter zou krijgen.
  Lees meer

  Verkoop in Dialoog Coulissen West Breda

  #consultancy

  De ontwikkellocatie Coulissen West in het Bredase stationsgebied (Via Breda) ligt tussen de nieuwe OV-Terminal en het nieuwe Gerechtsgebouw. In het gebied is ruimte voor een multifunctioneel vastgoedprogramma van circa 40.000 m2 bvo. Voor onze opdrachtgever (de gemeente Breda) was het van belang dat de functiemix in dit gebied een zakelijk en bij voorkeur ook internationaal karakter zou krijgen. Naast wonen dienden de plannen dan ook een substantieel deel werken en verblijven (hotel, long stay) te bevatten. Daarnaast vormde het integreren van het vastgoed in een groen parklandschap aan het spoor (met parkeren daaronder) een belangrijke ontwerpopgave voor de marktpartijen. We gaven het tenderproces vorm en begeleidden de gemeente Breda daarin van begin tot eind. In dialoog met drie consortia zijn de individuele plannen door de marktpartijen stapsgewijs verder uitgewerkt en kwalitatief beter gemaakt. Uiteindelijk koos de gemeentelijke beoordelingscommissie in consensus voor het integrale planconcept 5TRACKS waarin de gemeentelijke ruimtelijke en programmatische ambities het beste waren samengebracht.

 • Haagse Warmte, integrale energie-exploitatie

  #executives

  De gemeente Den Haag onderzoekt hoe zij haar ambitie van klimaatneutrale stad in 2040 kan realiseren. Wij hielpen de gemeente Den Haag met het structureren van een aantrekkelijk aanbod voor bewoners om aan te sluiten op duurzame warmte. Daarnaast maakten wij de business case van isoleren en PV cellen voor de corporaties en haar huurders inzichtelijk.

  Haagse Warmte, integrale energie-exploitatie

  #executives

  De gemeente Den Haag onderzoekt hoe zij haar ambitie van klimaatneutrale stad in 2040 kan realiseren. Wij hielpen de gemeente Den Haag met het structureren van een aantrekkelijk aanbod voor bewoners om aan te sluiten op duurzame warmte. Daarnaast maakten wij de business case van isoleren en PV cellen voor de corporaties en haar huurders inzichtelijk.

 • Aankoop 955 woningen in Nederland voor LaSalle IM (2014-2015)

  #capital

  Fakton Capital heeft middels een exclusief aankoopmandaat LaSalle IM geadviseerd bij haar eerste woning acquisitie in Nederland. In 2014 en 2015 heeft LaSalle IM 955 woningen verworven via drie transacties die Fakton Capital begeleidde.
  Lees meer

  Aankoop 955 woningen in Nederland voor LaSalle IM (2014-2015)

  #capital

  Fakton Capital heeft middels een exclusief aankoopmandaat LaSalle IM geadviseerd bij haar eerste woning acquisitie in Nederland. In 2014 en 2015 heeft LaSalle IM 955 woningen verworven via drie transacties die Fakton Capital begeleidde, zijnde:  

  1. Acquisitie Servatius (corporatie) portefeuille: 350 Eengezinswoningen in Maastricht;
  2. Acquisitie Stuworld portefeuille I: 460 Meergezinswoningen in Breda en Tilburg;
  3. Acquisitie Stuworld portefeuille II: 105 Meergezinswoningen in Utrecht.
 • Kwartiermaker assetmanagement, Parteon

  #executives

  Voor woningcorporatie Parteon leverde Fakton Executives de kwartiermaker assetmanagement. Deze gaf leiding aan een multidisciplinair team, bestaande uit finance en control, ict, strategie en lijnafdelingen. Opdracht was om assetmanagement volwaardig te integreren binnen de organisatie. Als eerste werden er criteria bepaald voor de beoordeling van complexen en PMC’s. Zo ontstond er meer focus op PMC’s en complexen die slecht scoorden en op complexen met een veranderpotentieel. Daarnaast is de meerjarige investeringsbegroting herzien en zijn het investeringskader en het verkoopprogramma aangescherpt.
  Lees meer

  Kwartiermaker assetmanagement, Parteon

  #executives

  Voor woningcorporatie Parteon leverde Fakton Executives de kwartiermaker assetmanagement. Deze gaf leiding aan een multidisciplinair team, bestaande uit finance en control, ict, strategie en lijnafdelingen. Opdracht was om assetmanagement volwaardig te integreren binnen de organisatie. Als eerste werden er criteria bepaald voor de beoordeling van complexen en PMC’s. Zo ontstond er meer focus op PMC’s en complexen die slecht scoorden en op   complexen met een veranderpotentieel. Daarnaast is de meerjarige investeringsbegroting herzien en zijn het investeringskader en het verkoopprogramma aangescherpt.

  Assetmanagement is nu aansturing van de vastgoedportefeuille. “Voorheen was assetmanagement een vies woord. Nu wil iedereen bij ons assetmanager worden,” aldus Cees van Boven, die assetmanagement met ondersteuning van Fakton bij Parteon heeft ingevoerd.

 • Weena Boulevard, Rotterdam

  #redevelopment

  In opdracht van LSI Project Investment voeren wij het ontwikkel- en projectmanagent over de gebiedsontwikkeling 010. Onze werkzaamheden bestaan uit het neerzetten van de ontwikkelstrategie voor het gebied, het voeren van de onderhandelingen met de gemeente, financieren bouwer, en het aansturen van het ontwikkel- en ontwerpproces van de eerste fase bestaande uit een hotel met kantoren van in totaal circa 15.000m2. De realisatie van de eerste fase start in 2015.

  Weena Boulevard, Rotterdam

  #redevelopment

  In opdracht van LSI Project Investment voeren wij het ontwikkel- en projectmanagent over de gebiedsontwikkeling 010. Onze werkzaamheden bestaan uit het neerzetten van de ontwikkelstrategie voor het gebied, het voeren van de onderhandelingen met de gemeente, financieren bouwer, en het aansturen van het ontwikkel- en ontwerpproces van de eerste fase bestaande uit een hotel met kantoren van in totaal circa 15.000m2. De realisatie van de eerste fase start in 2015.

 • Business Park Aviolanda, Woensdrecht

  #redevelopment

  Vanuit een gebiedsvisie, die wij financieel hebben onderbouwd, adviseren wij de klant (Business Park Aviolanda B.V.) bij diverse individuele ontwikkelingen van kantoren en bedrijfshallen.

  Business Park Aviolanda, Woensdrecht

  #redevelopment

  Vanuit een gebiedsvisie, die wij financieel hebben onderbouwd, adviseren wij de klant (Business Park Aviolanda B.V.) bij diverse individuele ontwikkelingen van kantoren en bedrijfshallen.

 • Kansrijkheid projecten voor de beleggersmarkt, Stadsregio Arnhem-Nijmegen

  #consultancy

  In opdracht van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen brachten wij van een 50-tal projecten in het Middengebied van de Stadsregio-Arnhem Nijmegen (5 gemeenten) de kansrijkheid van projecten voor de beleggersmarkt (institutioneel en private equity) in beeld. Dit met als doel projecten versneld tot start bouw te brengen.
  Lees meer

  Kansrijkheid projecten voor de beleggersmarkt, Stadsregio Arnhem-Nijmegen

  #consultancy

  In opdracht van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen brachten wij van een 50-tal projecten in het Middengebied van de Stadsregio-Arnhem Nijmegen (5 gemeenten) de kansrijkheid van projecten voor de beleggersmarkt (institutioneel en private equity) in beeld. Dit met als doel projecten versneld tot start bouw te brengen. Wij brachten de vraag op basis van desk research in beeld en trechterden de locaties snel en transparant op basis van projectspecifieke kenmerken zoals ligging, woonmilieu, product-marktcombinatie, investeringsvolume en time to market. Wij gaven sturing aan een intensief proces waarbij provincie, Stadsregio, gemeenten, woningcorporaties, makelaars, ontwikkelaars en beleggers betrokken waren. Om ons onderzoek breed gedragen te krijgen, spraken wij met de verschillende betrokken (markt)partijen. Daarnaast valideerden wij onze bevindingen in een ambtelijke sessie met de betreffende gemeenten en de provincie en in een brede marktsessie, in aanwezigheid van de gemeenten. Ons advies is verankerd in een bestuurlijk overleg met de betrokken wethouders en de gedeputeerde.

 • Portefeuillestrategie bepalen en implementeren – zorginstelling Ipse de Bruggen

  #consultancy

  Tezamen met Ipse de Bruggen ontwikkelden wij een integraal vastgoedsturingsmodel. Met dit asset model is Ipse in staat op de feitelijke of verwachte veranderingen in de dienstverlening ten gevolge van beleid of AWBZ en WMO te anticiperen. Met behulp van het model worden eveneens (des)investeringen, onderhoudsuitgaven, contractuele verplichtingen en de waarde van de vastgoedportefeuille onderbouwd.

  Portefeuillestrategie bepalen en implementeren – zorginstelling Ipse de Bruggen

  #consultancy

  Tezamen met Ipse de Bruggen ontwikkelden wij een integraal vastgoedsturingsmodel. Met dit asset model is Ipse in staat op de feitelijke of verwachte veranderingen in de dienstverlening ten gevolge van beleid of AWBZ en WMO te anticiperen. Met behulp van het model worden eveneens (des)investeringen, onderhoudsuitgaven, contractuele verplichtingen en de waarde van de vastgoedportefeuille onderbouwd.

 • Brussel NEO Heizel, Masterplan

  #belux

  Commissioned by the City of Brussels Fakton designed the Masterplan and drawed up all the financial schemes for the (re)development of the Heysel site in Brussels. In cooperation with KCAP architects. The mixed use (re)development plan includes a new shopping center, conference facilities, offices, hotels and leisure.

  Brussel NEO Heizel, Masterplan

  #belux

  Commissioned by the City of Brussels Fakton designed the Masterplan and drawed up all the financial schemes for the (re)development of the Heysel site in Brussels. In cooperation with KCAP architects. The mixed use (re)development plan includes a new shopping center, conference facilities, offices, hotels and leisure.

 • Vastgoedteam 'Collateral & Real Estate Valuations', Deutsche Bank Nederland

  #executives

  Fakton Executives heeft voor de Deutsche Bank Nederland het vastgoedteam 'Collateral & Real Estate Valuations' (CREV) opgezet. Het team is verantwoordelijk voor het bepalen van de waarde van het onderpand van vastgoedfinancieringen. Fakton Executives ontwikkelde en implementeerde in samenwerking met de Deutsche Bank AG een nieuwe visie op onderpand en nieuwe taxatiestandaarden. Dit team coördineert en controleert vanuit de bank de vastgoedtaxaties.
  Lees meer

  Vastgoedteam 'Collateral & Real Estate Valuations', Deutsche Bank Nederland

  #executives

  Fakton Executives heeft voor de Deutsche Bank Nederland het vastgoedteam 'Collateral & Real Estate Valuations' (CREV) opgezet. Het team is verantwoordelijk voor het bepalen van de waarde van het onderpand van vastgoedfinancieringen. Fakton Executives ontwikkelde en implementeerde in samenwerking met de Deutsche Bank AG een nieuwe visie op onderpand en nieuwe taxatiestandaarden. Dit team coördineert en controleert vanuit de bank de vastgoedtaxaties.

  “Ten alle tijden voerde Fakton Executives haar werkzaamheden gekwalificeerd en naar onze volste tevredenheid uit. De medewerkers van Fakton Executives overtroffen onze verwachtingen in elk opzicht en op de beste wijze” aldus de heer Roger Zorn, head of CREV van de Deutsche Bank AG.

 • Fredericia Denmark, Development Strategy

  #consultancy

  Fakton realized a new development strategy for this region through the creation of new waterfronts by creating a system of new canals, which increase the quality of the living environment notably and which result in higher real estate values and thus a better business case.

  Fredericia Denmark, Development Strategy

  #consultancy

  Fakton realized a new development strategy for this region through the creation of new waterfronts by creating a system of new canals, which increase the quality of the living environment notably and which result in higher real estate values and thus a better business case.

 • Fintecna Immobiliare Rome, Development Strategy

  #redevelopment

  The creation of a development strategy for the Torre Spaccata area in the south-east of Rome. The terrain amounts to 69 ha. The recently updated land-use plan of the city of Rome allows the realization of 187.500 m² of mixed functions, with an emphasis on functions that are significant on an appropriate urban scale for this area.

  Fintecna Immobiliare Rome, Development Strategy

  #redevelopment

  The creation of a development strategy for the Torre Spaccata area in the south-east of Rome. The terrain amounts to 69 ha. The recently updated land-use plan of the city of Rome allows the realization of 187.500 m² of mixed functions, with an emphasis on functions that are significant on an appropriate urban scale for this area.

 • Interparking, Investment Strategy

  #belux

  Creation of a Parking Investment Strategy in the Netherlands. Assesment of multiple business cases in several major Dutch cities.

  Interparking, Investment Strategy

  #belux

  Creation of a Parking Investment Strategy in the Netherlands. Assesment of multiple business cases in several major Dutch cities.