Request information

Contactformulier

Certificaten

Wij zijn er trots op dat wij één van de RICS-gereguleerde vastgoed organisaties zijn in Nederland. De RICS accreditatie staat niet alleen voor kwaliteit, maar vooral ook voor integriteit en transparantie. Daarnaast staat de RICS accreditatie garant voor een continue evaluatie en verbetering van onze dienstverlening en de professionele ontwikkeling van onze mensen.

Fakton is signatory member (ondertekenaar) van de FAST-standard en verbindt zich daarmee aan het toepassen en verder ontwikkelen van deze standaard. De FAST-standard is een internationale standaard voor het bouwen van financiële modellen in Excel. De uitgebreide standaard waarborgt het gestructureerd, flexibel, efficiënt, transparant en betrouwbaar ontwikkelen van modellen.

Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel, handhaaft eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). Het NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels en reglementen en garandeert daarmee de kwaliteit en reputatie van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent het NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.