Request information

Contactformulier

Duurzaam grondbeleid

De Duurzame Stad

Duurzame energie heeft definitief zijn weg gevonden naar nieuwe woonwijken. De ambities zijn hoog, maar bij de doorvertaling van de ambities naar concrete uitvoering zien wij dat de verduurzaming op een aantal punten een duwtje kan gebruiken. Wat zien wij?

  • Lopende contracten tussen ontwikkelaars en gemeenten lijken vaak de realisatie van verduurzamingsdoelstellingen niet toe te laten. Dit is echter zeer situationeel; vaak zijn er vele mogelijkheden binnen de privaatrechtelijke contracten.
  • Ogenschijnlijk is er sprake van een gat tussen opbrengsten en kosten: de meerkosten voor een betere energieprestatie van een woning is hoger dan de VON-prijsstijging. Dit vraagt echter een andere benadering van de duurzaamheidsinvesteringen, te weten die van Total Cost of Ownership. De hogere investering haalt een bewoner terug uit zijn woonlasten (lagere energierekening). De vraag is alleen op welke wijze deze opbrengsten óók ingezet kunnen worden bij de woningontwikkeling. Hier zijn inmiddels vele voorbeelden van zoals Esco’s of energiefondsen. Wij structureren deze voor onze opdrachtgevers.
  • Domein overstijgende innovaties komen niet van de grond door gebrek aan integratie van beleidsvelden. Ruimtelijke Ordening, Vastgoed, Duurzaamheid moeten echt met elkaar samenwerken om tot resultaat te komen. Wij brengen deze afdelingen samen.

Elke gemeente heeft grondbeleid, maar weinige hebben het onderdeel energietransitie of duurzaamheid hierin verwerkt. Terwijl gemeenten in hun grondbeleid publiekrechtelijk veel kunnen afdwingen én een helder grond(prijs)beleid richting geeft aan marktpartijen. Verwerken van duurzaamheid in het grondbeleid versnelt de interne afstemming en visievorming binnen gemeenten en vergemakkelijkt de onderhandelingen met ontwikkelende partijen voor nieuw uit te geven gronden.

 

Contact us at energy@fakton.com