Request information

Contactformulier

Duurzaamheid

Fakton begeleidt opdrachtgevers bij het verduurzamen van vastgoedobjecten, -portefeuilles en hele gebieden. Wij stellen de integrale businesscase op met zowel de financiële cashflows als de energieprestaties en de samenhang hiertussen, we verbinden de betrokken partijen en adviseren over de te volgen verduurzamingsstrategie. Reeds vele aansprekende projecten voerden wij op dit thema uit, naast de steeds meer vanzelfsprekende plek die duurzaamheid in onze projecten inneemt. Gecombineerd met onze eigen onderzoeken, ontwikkelden wij een waardevolle kennis- en databank.

Wij zetten ons in voor vastgoedportefeuilles van overheden (gemeenten, provincies en het rijk), corporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen en voor verduurzamingsvraagstukken op stads- en wijkniveau. Voorbeelden zijn de  wijkaanpak voor de energietransitie én voor de sociale ontwikkeling (next generation stadswijken), projecten rond geothermie en warmtenetten, energieopslag, initiatieven om juist particulieren te stimuleren tot de energietransitie van hun woning, e.d. Daarnaast adviseren wij woningcorporaties over hun verduurzamingsstrategie en hoe deze in overeenstemming met de gemeente te verwerken in de prestatieafspraken.

Referenties Duurzaamheid