Request information

Contactformulier

Duurzame wijkaanpak

De Duurzame Stad

Hoe creëer je een wijk die toekomstbestendig is? En hoe bereik je synergie op het moment dat je gaat investeren in een gebied? Veel gemeentes en woningcorporaties investeren in het verduurzamen van hun vastgoed. De business case van woningrenovatieprojecten met een hoge energieambitie wordt vaak te eng gedefinieerd; de terugverdientijd van investeringen in energiemaatregelen staat meestal centraal.

Maar tot welke financiële conclusies kom je als je de focus niet beperkt tot de energieopgave maar deze inbedt in de bredere context van de locatie? Wat dragen projecten die met bewoners samen worden opgezet bij aan de sociale cohesie van de wijk? Kunnen trajecten gericht op duurzaamheid de kwaliteit van leven verbeteren?  Of de werkgelegenheid? De inzet is om bestaande woonwijken te transformeren naar toekomstbestendige woongebieden. Met een integrale benadering wordt daarbij gezocht naar de synergie tussen technologische en sociale oplossingen.

Samen met de woningcorporatie en de gemeente ontwikkelen wij een integrale aanpak waar de bewoner centraal staat. Een gebiedsaanpak waarbij de energietransitie gecombineerd wordt met maatregelen om langer thuis te faciliteren. Door vanuit de bewoner de investeringsaanpak te formuleren ontstaan kansen om niet alleen de woningen te verduurzamen maar ook de openbare ruimte klimaatbestendig te maken.