Request information

Contactformulier

Gestructureerde Verkoop

In de afgelopen jaren zijn zowel Fakton Consultancy als Fakton Capital welbekende partijen in het begeleiden van diverse verkooptrajecten. Fakton Consultancy en Fakton Capital bieden beide, op unieke wijze, een oplossing voor de steeds toenemende complexiteit van zowel binnen- als buitenstedelijke ontwikkelopgaves.

Verkoop in Dialoog

#faktonconsultancy

De Verkoop in Dialoog trajecten van Fakton Consultancy vormen een unieke aanpak gericht op waarde creatie voor álle betrokkenen. Enkele spraakmakende projecten zijn: Cartesiusdriehoek in Utrecht (NS Vastgoed), het Entreegebied in Leiden (Universiteit en gemeente Leiden), en de Chassékazerne in Breda (gemeente Breda). Opdrachtgevers zijn (semi) publieke partijen die een marktpartij of consortium willen selecteren als partner voor een binnenstedelijke ontwikkelopgave. In samenspraak met de opdrachtgever(s) en andere stakeholders wordt steeds een op maat gemaakte tender uitgeschreven.

Kenmerkend voor deze aanpak is dat de wensen van de verkopende partij en de mogelijkheden van de markt, via een dialoog, bij elkaar worden gebracht. In dialoog ontstaat een zoektocht naar een haalbaar plan met een zo groot mogelijke toegevoegde waarde. Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar juist ook door hogere plankwaliteit (ruimtelijk, programmatisch, economisch, sociaal, duurzaam, etc.) leidt het verkopen in dialoog tot betere resultaten voor alle betrokkenen.

 

Financiële dealarchitect

#faktoncapital

Fakton Capital werkt als financiële dealarchitect samen met beleggers, banken en ontwikkelaars aan transacties voor gebieds- en vastgoedontwikkelingen. Enkele beeldbepalende projecten zijn het Hembrugterrein in Zaanstad (ABC Planontwikkeling), Our Domain in Amsterdam (Greystar), De Groene Kaap in Rotterdam (Stebru) en de Sax in Rotterdam (BPD & Synchroon). Opdrachtgevers zijn zowel ontwikkelaars als beleggers met een kapitaal- of productvraag.

Met een vindingrijk en klein team van gespecialiseerde financiële dealarchitecten neemt Fakton Capital graag de regie in handen en koppelt zij de juiste partijen aan elkaar. Door de regie te pakken, het grote geheel te overzien en scherp te zijn op de details, worden kansen en risico’s inzichtelijk voor de lange termijn. Zo creërt Fakton Capital rust en vertrouwen in het projectteam.
De projecten bestaan voornamelijk uit (nieuwbouw) woningontwikkelingen waarbij elk project een verschillende aanpak vereist; zo kan er gekozen worden voor een openbare of een gesloten tender. Fakton Capital wordt beloond bij succes, waardoor zij volledig aligned met de klant is.