Request information

Contactformulier

Nieuws

Vastgoed en Fakton trending topics

 • Nieuwe rekenmethodiek energieprestatie gebouwen: Type energiesysteem bepalend voor BENG 3

  #faktonenergy # beng3 #blog

  Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe eisen voor de energieprestatie van nieuwbouw. BENG vervangt namelijk de huidige EPC-norm. Daarnaast bouwen we sinds 1 juli 2018 aardgasvrij. Dit vraagt om andere energiesystemen zoals: warmtenetten, WKO-systemen en warmtepompen. Deze energiesystemen hebben een grote impact op de BENG score. In deze blog leg ik uit wat BENG is, hoe verschillende energiesystemen bijdragen aan BENG en welke uitzonderingen mogelijk zijn.

 • Een crisis met een groen randje

  #Faktonenergy #blog #groenrandje

  In deze tijden van crisis, moeten we allemaal wennen aan veel veranderingen. Winkels zijn niet open, minder marktkramen in de stad en iedereen is aan het puzzelen thuis. We zien onze collega’s minder, mogen niet meer langs vrienden en familie en zijn gebonden aan onze eigen woning. Maar een crisis is de beste motivatie voor verandering. En zonder dat we het door hebben zijn we heel milieubewust bezig.

 • Opnieuw miljarden beschikbaar voor duurzame energie, de SDE++.

  #Faktonenergy #blog #SDE+

  Het zal niemand ontgaan zijn, de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie) vervangt de SDE+ regeling. Opnieuw stelt de overheid budget 5 miljard beschikbaar voor de stimulering van duurzame energie in Nederland. De nieuwe regeling opent op 29 september 2020. Fakton Energy neemt je kort mee in de methodiek, de nieuwe elementen en de veranderingen van de huidige spelregels.

 • Aankondiging verkoop Keileweg 26-28 (Kunst & Complex)

  #faktonconsultancy #verkoopkeileweg #kunst&complex

  Pakt u een pioniersrol in de ontwikkeling van het Merwe-Vierhavensgebied (M4H)? De gemeente daagt marktpartijen uit een spraakmakende invulling te geven aan de locatie Keileweg 26-28, beter bekend als Kunst & Complex.

 • Waterstof, de duurzame Energiedrager van de toekomst?

  #Faktonenergy #blog #waterstof

  Terwijl sommigen liever wachten op beschikbaarheid van duurzame waterstof als energiedrager, willen anderen nu aan de slag met de mogelijkheden die ons geboden worden om de gebouwde omgeving, de industrie en de mobiliteit te verduurzamen. Is voor beide iets te zeggen?

 • Inzicht in scenario’s voor de vastgoedmarkt met de Fakton Corona-Stresstest

  #faktonconsultancy #corona #vastgoedmarkt #financiëleeffecten

  Het Coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Niet in de laatste plaats komt dat door de gevolgen die de voorzorgsmaatregelen hebben op de economie. Dat de effecten van het virus ook de vastgoedsector beïnvloeden, lijkt een gegeven. De bouw ervaart problemen met de aanlevering van grondstoffen en de realisatie van projecten, beleggers in commercieel vastgoed kampen met huurderving en voor de huizenmarkt schetsen economen ook scenario’s met een tijdelijke of langere terugval in transacties.