Request information

Contactformulier

Aankondiging verkoop Keileweg 26-28 (Kunst & Complex)

#faktonconsultancy #verkoopkeileweg #kunst&complex

20 mei 2020

 

Deze pagina is op 28 augustus 2020 aangepast na een wijziging van de verkoopprocedure.

Pakt u een pioniersrol in de ontwikkeling van het Merwe-Vierhavensgebied (M4H)? De gemeente daagt marktpartijen uit een spraakmakende invulling te geven aan de locatie Keileweg 26-28, beter bekend als Kunst & Complex.

Heeft u interesse mee te doen aan de verkoopprocedure? Meld u dan uiterlijk vrijdag 4 september 2020 12:00 uur aan door uw ingevulde deelnameverklaring te sturen naar kolster@schaap.eu. U leest meer informatie over het object, de ambities en hoe u zich kan aanmelden in de documenten die u kan downloaden via de buttons onderaan deze pagina. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via keileweg@fakton.com.

Kunst & Complex

De locatie “Kunst & Complex”  betreft twee percelen van in totaal 4.569 m². Op de locatie staan twee panden: de voormalige Hollandsche Kleefmachinefabriek (5.734 m² bvo) en een bijbehorend directiekantoor (913 m² bvo). Inmiddels is de voormalige fabriek vooral bekend als atelier en werkplaats voor kunstenaarscollectief Kunst & Complex, waaraan de locatie tevens zijn bijnaam ontleent.

M4H Rotterdam

Gemeente en Havenbedrijf willen het gebied Merwe-Vierhavens (M4H) ontwikkelen tot innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie en met een mix van werken, wonen, cultuur, horeca, sport en onderwijs. Het havengebied transformeert naar een levendige wijk, waar wonen, leven, werken en innoveren samen komen. Een energiek gebied met impact op zowel stad als haven.

Inzicht in kansen

Op 27 juni 2019 is het Ruimtelijk Raamwerk M4H door de gemeenteraad Rotterdam vastgesteld. Voor de gemeente en het Havenbedrijf vormt het de basis voor een nieuw bestemmingsplan en de onderbouwing voor toekomstige investeringen.

Rotterdam Makers District

Samen met RDM Rotterdam – de oude Rotterdamse Droogdokmaatschappij en tegenwoordig een florerende innovatiehub – vormt M4H het Rotterdam Makers District. Hier vestigen ondernemers en kennisinstellingen die werken aan uitvindingen voor de nieuwe economie. Startende bedrijven krijgen de kans uit te groeien tot gevestigde ondernemingen. Jongeren maken hier kennis met techniek. Nieuwe technologieën kunnen ontstaan door nieuwe, soms spontane samenwerkingen en worden op locatie getest en toegepast. Dat maakt het district tot een proeftuin voor de circulaire economie.

Community van makers

De meerwaarde van het Makers District zit niet alleen in de fysieke ruimte, maar vooral ook in een bedrijfsklimaat dat samenwerking en ondernemerschap stimuleert en versterkt. De samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen in de regio is cruciaal. Het doel is om een gemeenschap van succesvolle en innovatieve ondernemers te creëren, geïntegreerd in het bredere regionale innovatie-ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en financieringsbronnen.

 

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling? Kijk op www.m4hrotterdam.nl

Lees hier verder over de Visie en Strategie voor het Rotterdam Makers District, of kijk op: www.rotterdammakersdistrict.com

Procesbrief verkoop Keileweg 26-28    Inschrijvingsformulier Kunst & Complex  

Algemene Voorwaarden Vestiging Erfpacht met voorselectie en dialoog.13.05.2020