Request information

Contactformulier

Project Vroondaal, Den Haag

Vanuit een integrale gebiedsvisie adviseren wij de klant (gemeente Den Haag, BPD, Synchroon) bij de productontwikkeling en positionering van deze grootschalige woningbouwontwikkeling in Den Haag.