Request information

Contactformulier

Strategieontwikkeling en innovatie internationale vastgoedbelegger

Met alle disruptieve technologische ontwikkelingen die op de sector afkomen, is een ‘van buiten naar binnen’ benadering gewenst in het bepalen van de strategie.

In een pressure cooker setting begeleidden wij het management met het ‘challengen’ van de huidige strategie. In intensieve en interactieve sessies deelden experts hun inzichten en gebruikte het management dit voor verdere visievorming en aanpassing van het huidige business model. We gebruikten hiervoor het Business Model Canvas als visualisatietool om tot de kern te komen.

Deze benadering heeft niet alleen een aangescherpt en gedeeld beeld van de huidige business modellen opgeleverd maar ook concrete doelstellingen voor business model innovaties.