Request information

Contactformulier

Veluwse Poort, Ede

Aan de oostzijde van de gemeente Ede (meer dan 100.000 inwoners) verrijst de Veluwse Poort. Een interessant woongebied in de entreezone van natuurpark de Veluwe, ontsloten met een intercity station en vele monumentale gebouwen herbergend. In de periode 2009-2013 voerden wij het financieel management op de overall business case van de Veluwse Poort: het zorgdragen voor een evenwichtige financiële sturing op het geheel en de afzonderlijke onderdelen Spoorzone, Kazerneterreinen (100 ha), de nieuwe ontsluitingsweg op de A12, het Enka-terrein en enkele kleinere projectdelen was onze primair taak. In 2013 droegen wij het stokje over aan de interne organisatie; thans wordt Fakton op onderdelen op meer expertmatige basis betrokken.