Request information

Contactformulier

Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Fakton en haar dochtermaatschappijen.

 

Verwerking van persoonsgegevens door Fakton

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Fakton verzamelt en voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Fakton staat ervoor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden door Fakton verwerkt voor de volgende doeleinden:

Het uitvoeren van strategische adviesopdrachten

Om adviesopdrachten te kunnen uitvoeren, verwerken wij persoonsgegevens van (medewerkers van) onze opdrachtgevers.

Het voeren van administratie

Om onze dienstverlening mogelijk te maken, dienen wij administratie te voeren. Hierbij verwerken wij persoonsgegevens van klanten, leveranciers en partners.

Het verzorgen van netwerkbijeenkomsten

Om onze klanten in contact te brengen met relevante partijen in de ruimtelijke ordening en om Fakton te profileren, organiseren wij geregeld netwerkbijeenkomsten. Hiervoor nodigen wij onze opdrachtgevers uit.

Het verbeteren van de website en dienstverlening van Fakton

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

 

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Fakton verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

Uitvoeren van overeenkomsten

De verwerkingen van persoonsgegevens voor:

  • het opstellen van offertes;
  • het uitvoeren van adviesopdrachten;

hebben als grondslag ‘uitvoeren overeenkomst’. Hier valt ook het voeren van administratie onder.

Gerechtvaardigd belang

Voor het verzorgen van netwerkbijeenkomsten heeft Fakton een gerechtvaardigd belang. Wij nodigen hiervoor persoonlijk opdrachtgevers uit.

Toestemming

Voor het sturen van onze nieuwsbrief aan geïnteresseerden, geldt de grondslag ‘toestemming’. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen hun toestemming desgewenst op elk moment intrekken.

 

Met wie deelt Fakton uw gegevens?

In principe delen wij uw gegevens niet met anderen. Dat doen wij alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als wij een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen wij gegevens met: 

Dienstverleners die voor Fakton werken

Wij werken samen met dienstverleners die onder andere onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken wij goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen wij vast in contracten.

Belastingdienst

In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de Belastingdienst.

Hoe lang bewaart Fakton uw persoonsgegevens?

Fakton bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy statement genoemde doelen te bereiken:

  • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting.
  • Gegevens over onze relaties schonen wij voortdurend op. Zodra de gegevens niet meer relevant zijn, worden deze verwijderd.

 

Websites van derden

Onze websites bevatten links naar andere websites. Fakton is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens.

 

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Fakton van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

  • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen (als u daarvoor een gegronde reden heeft),
  • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
  • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fakton,
  • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar m.malisauskaite@fakton.com. Afhankelijk van het type verzoek, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Fakton uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij m.malisauskaite@fakton.com. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Contactgegevens Fakton

 

World Trade Center Rotterdam, 22steverdieping

Beursplein 37

3011 AA Rotterdam

 

World Trade Center Amsterdam, Tower i, Level 2

Strawinskylaan 1789

1077 XX Amsterdam

 

Algemeen nummer: 010-3006000

KVK: 24.30.90.47