Request information

Contactformulier

Onze projecten

This is what we do

 • Gebiedsontwikkeling Vlietvoorde – gemeente Leidschendam – Voorburg

  #thisiswhatwedo #executives #Leidschendam-Voorburg,

  Wonen te gast in een historisch groen landschap? In Vlietvoorde, een project in de Duivenvoordecorridor in Leidschendam-Voorburg, is dat meer dan een belofte. Ariën Versteeg van Fakton Executives leidt deze gebiedsontwikkeling van ruim 20 hectare in goede banen. En daar hoort bomen planten bij: geen jonge aanplant maar 68 groot formaat exemplaren, beeldbepalend in het open weidelandschap

  Gebiedsontwikkeling Vlietvoorde – gemeente Leidschendam – Voorburg

  #thisiswhatwedo #executives #Leidschendam-Voorburg,

   Wonen te gast in een historisch groen landschap? In Vlietvoorde, een project in de Duivenvoordecorridor in Leidschendam-Voorburg, is dat meer dan een belofte. Ariën Versteeg van Fakton Executives leidt deze gebiedsontwikkeling van ruim 20 hectare in goede banen. En daar hoort bomen planten bij: geen jonge aanplant maar 68 groot formaat exemplaren, beeldbepalend in het open weidelandschap. Ze komen in een tijdelijk depot en verhuizen eind van het jaar naar de boszones. Kwaliteit is zo geen sluitstuk, maar creëert waarde. Er ontstaat een groen kader waarbinnen later de nieuw te bouwen woningen volgen: een integrale gebiedsgerichte aanpak als ‘glas’ en ‘lood’.

  De plannen voor Vlietvoorde versterken de landschappelijke kwaliteiten die lang onder tuinbouwkassen verborgen lagen. Zo liep centraal door het plangebied het Romeinse kanaal van Corbulo, dat als onderdeel van de Limes is voorgedragen als UNESCO-monument. Al in de prehistorie was de overgang van de hogere zandduinen naar het lagergelegen natte binnenland interessant. En van recenter betekenis zijn de opvaarten die haaks op de Vliet zijn aangelegd zijn om landbouwproducten soepel te kunnen afvoeren. Binnenkort beslist de gemeente van Leidschendam-Voorburg over het bestemmingsplan waarin archeologisch vriendelijk bouwen op gebiedsniveau het uitgangspunt is. Contractpartner BPD pakt de uitdaging op om de hoge woonkwaliteit verder waar te maken.

  Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven: “Ariën geeft richting aan een prachtige ontwikkeling, met overtuiging om onze hoge ambities waar te maken, maar ook met een scherpe sturing op de financiële mogelijkheden. Hij is een professionele verbinder die het gemeentelijk projectteam in positie brengt en zijn ervaring overdraagt. Hij werkt resultaatgericht en anticipeert op kansen en risico’s.“

   

 • Interim manager afdeling projectmanagement Ruimte – gemeente Utrecht

  #thisiswhatwedo #utrecht #herontwikkeling

  Afgelopen jaar heeft Kees Jan Bandt van Fakton Executives de afdeling Projectmanagement Ruimte binnen de Gemeente Utrecht geleid. Binnen deze afdeling werken ca. 70 projectmanagers en 40 projectassistenten aan de ruimtelijke opgaven van de stad. Utrecht is als een van de snelst groeiende steden van Nederland waar de nadruk ligt op binnenstedelijke groei en verdichting.

  Interim manager afdeling projectmanagement Ruimte – gemeente Utrecht

  #thisiswhatwedo #utrecht #herontwikkeling

  Afgelopen jaar heeft Kees Jan Bandt van Fakton Executives de afdeling Projectmanagement Ruimte binnen de Gemeente Utrecht geleid. Binnen deze afdeling werken ca. 70 projectmanagers en 40 projectassistenten aan de ruimtelijke opgaven van de stad. Utrecht is als een van de snelst groeiende steden van Nederland waar de nadruk ligt op binnenstedelijke groei en verdichting. In dit team werken professionals intensief aan de actuele thema’s zoals duurzame mobiliteit, wonen, energietransitie en de gezonde leefomgeving. Die thema’s worden geïntegreerd in binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten zoals Merwedekanaalzone, Jaarbeursplein, Stationsgebied, de Cartesius Driehoek of de verschillende bouwenveloppen door de hele stad.

  Raymond van Praag: “Kees-Jan is een topper als persoon en hij brengt ook nog eens heel veel ervaring mee en dat draagt hij ook over op anderen. Op een sympathieke en zakelijke manier heeft hij dit team verder gebracht tot waar het nu staat en daar zijn wij heel blij mee”

 • Financiële regie bij de grootste gebiedsontwikkelingen van Nederland #thisiswhatwedo

  Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam werken samen aan een ontwikkelstrategie tot 2050 voor Amsterdam Bay Area, het gebied rond de ‘baai’ van het IJmeer, tussen Amsterdam-Oost en Almere. Een unieke gebiedsontwikkeling met kansen voor 100.000 duurzame woningen, 40.000 arbeidsplaatsen, een IJmeerverbinding en stevige ambities voor natuur, landschap en leefbaarheid.

  Financiële regie bij de grootste gebiedsontwikkelingen van Nederland #thisiswhatwedo

  Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam werken samen aan een ontwikkelstrategie tot 2050 voor Amsterdam Bay Area, het gebied rond de ‘baai’ van het IJmeer, tussen Amsterdam-Oost en Almere. Een unieke gebiedsontwikkeling met kansen voor 100.000 duurzame woningen, 40.000 arbeidsplaatsen, een IJmeerverbinding en stevige ambities voor natuur, landschap en leefbaarheid.

  Met het opstellen van een integrale businesscase leverde Fakton Consultancy afgelopen zomer een bijdrage aan een integraal effectenonderzoek, waarin verschillende onderzoeksperspectieven zijn verkend. Hiermee is een basis gelegd voor de overkoepelde rapportage ‘Naar een ontwikkelstrategie voor ABA’, welke vorige week in het BO MIRT is vastgesteld.

  Een intensief samenwerkingstraject met een mooi resultaat. Vanuit Fakton Consultancy werkten Gerard Menkhorst, Tim van der Zaan en Daan Florijn aan dit project.

  #Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  #Rijksvastgoedbedrijf
  #MRA
  #Gemeente Amsterdam
  #Gemeente Almere
  #VINU

   

 • Verkoopbegeleiding Kunst & Complex in Rotterdam: hét vliegwiel van de gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens

  Namens de gemeente Rotterdam begeleiden Edward van Schaijk en Marnix Uri de verkoopprocedure voor de Keileweg 26-28 in Rotterdam.

  Verkoopbegeleiding Kunst & Complex in Rotterdam: hét vliegwiel van de gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens

  Namens de gemeente Rotterdam begeleiden Edward van Schaijk en Marnix Uri de verkoopprocedure voor de Keileweg 26-28 in Rotterdam.

  Keileweg 26-28 bestaat uit een voormalige fabriek en kantoorgebouw, pal in het midden van de Merwe-Vierhavens. Dit gebied staat aan de vooravond van een enorme ontwikkeling. De gemeente en het havenbedrijf hebben groten ambities om het M4H-gebied te transformeren naar een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht op een combinatie van creatieve maakindustrie, recreatie en wonen. Keileweg 26-28 is een van de eerste locaties die naar de markt gebracht worden, en dient daarmee als een belangrijk vliegwiel voor de gebiedsontwikkeling.

  In deze ‘Verkoop in Dialoog’ bieden wij marktpartijen de kans om een pioniersrol te vervullen in het gebied. De gemeente hecht bij de beoordeling veel waarde aan de kwalitatieve visie van de indieners.

 • Entree wordt dé nieuwe stadwijk van Zoetermeer!

  Het gebied transformeert van een ontoegankelijk kantorengebied met overheersende infrastructuur naar een levendige stadswijk van 4.500 woningen.

  Entree wordt dé nieuwe stadwijk van Zoetermeer!

  Het gebied transformeert van een ontoegankelijk kantorengebied met overheersende infrastructuur naar een levendige stadswijk van 4.500 woningen. Entree ligt tussen het centrum van Zoetermeer en de A12 en is uitstekend ontsloten via openbaar vervoer. Naast de 4.500 woningen realiseren de marktpartijen in het gebied veel maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

  Fakton voert voor de gemeente Zoetermeer de financiële en zakelijke regie van de gebiedsontwikkeling. Dat betekent onder andere het opzetten van de business case (in samenwerking met alle vakdisciplines) en het komen tot anterieure overeenkomsten met de zes eigenaar-ontwikkelaars in het gebied.

 • Begeleiding Verkoop in Dialoog Isala Ziekenhuis te Meppel

  Namens Fakton Consultancy werken Daniëlle Veenhof en Evelyn Rademaker voor de ziekenhuisorganisatie Isala.

  Begeleiding Verkoop in Dialoog Isala Ziekenhuis te Meppel

  Namens Fakton Consultancy werken Daniëlle Veenhof en Evelyn Rademaker voor de ziekenhuisorganisatie Isala.
  Isala bouwt in Meppel een nieuw ziekenhuis op de locatie naast het huidige ziekhuis. Isala wil daarom de huidige locatie in Meppel vervreemden wanneer deze niet meer in gebruik is. Wij ondersteunen Isala bij het opstellen van een verkoopstrategie en begeleiden het tenderproces om de locatie naar de markt te brengen. Recent voerden wij samen met Isala meerdere marktconsultatiegesprekken op basis daarvan geven wij verder invulling aan het verkoopproces.

 • Partnerselectie Delft Campus, Gemeente Delft

  In opdracht van de gemeente Delft begeleidden wij de Partnerselectie van het gebied Delft Campus.

  Partnerselectie Delft Campus, Gemeente Delft

  In opdracht van de gemeente Delft begeleidden wij de Partnerselectie van het gebied Delft Campus.
  Dit betreft de ontwikkeling van het gebied rondom station Delft Campus. De stationsomgeving moet daarmee een fijne plek worden om te werken, wonen en verblijven. Winnaar van deze Partnerselectie is Bouwfonds Property Development (BPD). De opgave van BPD is tweeledig. Zij werkt samen met gemeente Delft een visie uit voor de ontwikkeling van het gebied rondom station Delft Campus. Daarnaast maakt BPD een plan voor de Noordkavel, ten noordwesten van station Delft Campus. Op deze locatie is ruimte voor een gebouw met woningen, werkplekken en voorzieningen. Door deze stappen te zetten, jaagt BPD samen met de gemeente de ontwikkeling van het stationsgebied aan.

  Verder bestaat het winnende team uit onder meer We Love The City en architectenbureau Mecanoo.

 • Stadsontwikkeling Alexanderknoop, Gemeente Rotterdam

  Rob Out werkt aan de ontwikkeling van de Alexanderknoop. Rob is door het Projectmanagement Bureau ingezet als strategisch projectmanager in de Alexanderknoop. Hij geeft sturing aan het tot stand brengen van een ontwikkelperspectief voor de verdere verstedelijking van de Alexanderknoop. Op die manier draagt Rob zijn steentje bij aan de slogan ‘Rotterdam. Make it happen.’ Jaap van den Berg: ... Lees meer

  Stadsontwikkeling Alexanderknoop, Gemeente Rotterdam

  Lees meer over Executives

  Jaap van den Berg, ambtelijk opdrachtgever: “Met het groter en complexer worden van de ontwikkelopgave Alexanderknoop ontstond de behoefte om een senior projectmanager aan het team toe te voegen. Ervaring aan zowel de publieke als de private kant van de tafel en ervaring in complexe (her-)ontwikkelingsprocessen is daarbij essentieel. Rob voldoet goed aan dat profiel. Naast kennis en ervaring brengt Rob de resultaatgerichte houding mee die nodig is om stappen de maken in de Alexanderknoop. Ik ben blij dat ik in overleg met de leiding van het Projectmanagement Bureau Rotterdam Rob vanuit Fakton Executives aan mijn team heb kunnen toevoegen”.

   

 • Training Management Drives, gemeente Leiden

  #ManagementDrives #GemeenteLeiden #Leiderschap

  Evelyn Rademaker heeft onlangs vanuit Fakton Executives een training Management Drives verzorgd bij het Projectbureau van de gemeente Leiden. Wat een waardevolle reacties kwamen er na deze training: “Super inzichten gekregen in mijn eigen patronen en die van mijn collega’s” en “Wat fijn, we spreken nu een gemeenschappelijke taal”... Lees meer over Fakton Executives

  Training Management Drives, gemeente Leiden

  #ManagementDrives #GemeenteLeiden #Leiderschap

   
  Evelyn Rademaker heeft onlangs vanuit Fakton Executives een training Management Drives verzorgd bij het Projectbureau van de gemeente Leiden. Wat een waardevolle reacties kwamen er na deze training: “Super inzichten gekregen in mijn eigen patronen en die van mijn collega’s” en “Wat fijn, we spreken nu een gemeenschappelijke taal”.
 • Project Overvecht

  #consultancy #overvecht

  Overvecht is een aandachtswijk in Utrecht met veelzijdige problematiek en uitdagingen. Onder de naam Werkplaats Overvecht werken 10 marktpartijen (4 ontwikkelaars, 3 beleggers en 3 woningcorporaties) aan een ontwikkel / toekomstperspectief voor deze wijk.

  Project Overvecht

  #consultancy #overvecht

  Overvecht is een aandachtswijk in Utrecht met veelzijdige problematiek en uitdagingen. Onder de naam Werkplaats Overvecht werken 10 marktpartijen (4 ontwikkelaars, 3 beleggers en 3 woningcorporaties) aan een ontwikkel / toekomstperspectief voor deze wijk. De gemeente Utrecht is daarbij een belangrijke gesprekspartner. In een eerdere fase heeft Fakton de ontwikkelstrategie opgesteld.

  Momenteel werken KCAP, Springco en Fakton in opdracht van de 10 marktpartijen aan het opstellen van buurtprofielen. Fakton verzorgt de integrale procesbegeleiding om tot buurtprofielen te komen. Daarnaast rekent Fakton de businesscase van een van de 10 buurtprofielen door om te bepalen of er sprake is van haalbare ontwikkelingen. Fakton stelt ook de spelregels op voor de marktpartijen als zij initiatieven in de wijk willen starten.

 • Ontwikkeling van hoogstedelijk woonmilieu Schieveste een stap dichterbij

  #valuation #nieuwbouwschieveste

  De gemeenteraad van Schiedam heeft op 28 januari 2020 besloten een nieuw bestemmingsplan en een bijbehorende MilieuEffectRapportage (MER) voor Schieveste op te stellen, dat de realisatie van een hoogstedelijk woonmilieu met 3.000 woningen, kantoren, horeca, fitness en horeca mogelijk maakt. Hiermee zetten de Gemeente Schiedam en de Ontwikkelcombinatie Schieveste een nieuwe stap richting de realisatie van deze visie.

  Ontwikkeling van hoogstedelijk woonmilieu Schieveste een stap dichterbij

  #valuation #nieuwbouwschieveste

  De gemeenteraad van Schiedam heeft op 28 januari 2020 besloten een nieuw bestemmingsplan en een bijbehorende MilieuEffectRapportage (MER) voor Schieveste op te stellen, dat de realisatie van een hoogstedelijk woonmilieu met 3.000 woningen, kantoren, horeca, fitness en horeca mogelijk maakt. Hiermee zetten de Gemeente Schiedam en de Ontwikkelcombinatie Schieveste een nieuwe stap richting de realisatie van deze visie.

   

  Fakton Valuation heeft de Gemeente Schiedam ondersteund bij het opstellen van de haalbaarheidsanalyse, die heeft bijgedragen aan de positieve besluitvorming.  Impressie skyline Schieveste Bron: https://www.nieuwbouwschieveste.nl/

 • Beleidsadvies Wonen, gemeente Amstelveen

  #executives #gemeenteAmstelveen

  Daniël van der Ree is ingehuurd bij de gemeente als beleidsadviseur wonen. Hij onderhoudt de contacten met woningcorporaties over de jaarlijkse prestatieafspraken en binnen de nieuwbouwprojecten in Amstelveen adviseert hij over doelgroepen, woningtypes en prijssegmenten. Voor Amstelveense jongvolwassenen met een lage slaagkans heeft hij een maatwerkproject opgezet waarbinnen zij direct worden bemiddeld naar hun eerste sociale huurwoning. Guus Koppenaal: ... Lees meer over Fakton Executives

  Beleidsadvies Wonen, gemeente Amstelveen

  #executives #gemeenteAmstelveen

  Lees meer over Fakton Executives

  "Als interim beleidsadviseur wonen is Daniel in staat om zeer zelfstandig te werken. Gefocust op het resultaat en dat met aandacht voor zowel de bestuurlijke als de ambtelijke opdrachtgever. Hij beschikt over een groot netwerk en breidt dat snel uit. “Plug and play!” alsdus Guus Koppenaal, Teamleider Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Amstelveen

 • Rotterdam, Delftseplein

  #Consultancy #VerkoopinDialoog #Delftseplein #Treehouse

  Tree house is het winnende ontwerp van Provast voor de locatie Delftseplein, naast het centraal station Rotterdam. Fakton begeleide de openbare verkoop van de ontwikkellocatie namens de gemeente Rotterdam. Dialooggesprekken met de deelnemende partijen vormde een belangrijk onderdeel van de verkoop. Het resultaat: een woon- én werktoren van 140 meter naast station Rotterdam Centraal.

  Rotterdam, Delftseplein

  #Consultancy #VerkoopinDialoog #Delftseplein #Treehouse

  Tree house is het winnende ontwerp van Provast voor de locatie Delftseplein, naast het centraal station Rotterdam. Fakton begeleide de openbare verkoop van de ontwikkellocatie namens de gemeente Rotterdam. Dialooggesprekken met de deelnemende partijen vormde een belangrijk onderdeel van de verkoop. Het resultaat: een woon- én werktoren van 140 meter naast station Rotterdam Centraal.

   Het winnende ontwerp is niet zomaar gekozen. Het afgelopen jaar begeleidden wij de gemeente bij het inschijfproces, de dialooggesprekken met deelnemende partijen en de uiteindelijke beoordeling van de biedingen waarin zowel kwaliteit als prijs een rol speelden. Het was een intensief proces met veel stakeholders en verschillende belangen. Wij kijken met veel plezier terug op deze mooie uitdaging en wensen de partijen veel succes met de verdere uitwerking van de plannen en realisatie van het Tree House.

 • Rijksbijdrage woningbouwimpuls – raamwerk business cases & beoordelingskader

  #consultancy #bzk

  Het Rijk stelt onder de noemer woningbouwimpuls een budget van 1 miljard euro beschikbaar. Dit bedrag wordt de komende vier jaar besteed met als doel de bouw van betaalbare woningen voor de doelgroepen starters en middeninkomens te bevorderen en te versnellen. De middelen zijn bedoeld voor het co-financieren van een publieke onrendabele top in gebiedsontwikkelingen met een woningbouwprogramma dat aan het gestelde doel voldoet.

  Rijksbijdrage woningbouwimpuls – raamwerk business cases & beoordelingskader

  #consultancy #bzk

  Het Rijk stelt onder de noemer woningbouwimpuls een budget van 1 miljard euro beschikbaar. Dit bedrag wordt de komende vier jaar besteed met als doel de bouw van betaalbare woningen voor de doelgroepen starters en middeninkomens te bevorderen en te versnellen. De middelen zijn bedoeld voor het co-financieren van een publieke onrendabele top in gebiedsontwikkelingen met een woningbouwprogramma dat aan het gestelde doel voldoet.

  Onder regie van BZK stellen (woondeal)regio’s en provincies een longlist van projecten op, welke uiteindelijk via een selectiekader wordt verkort tot een shortlist. Voor de projecten uit de shortlist wordt vervolgens een business case uitgewerkt en wordt volgens vast te stellen spelregels informatie verstrekt. De projecten uit de shortlist moeten vervolgens beoordeeld worden.

  Fakton ontwikkelt een raamwerk voor BZK, enerzijds voor de businesscases (en de bijbehorende uitvraag van informatie) en anderzijds voor het beoordelingskader. Daarnaast helpt Fakton met het aanscherpen van de selectiecriteria.

  Door onzeervaring met het beoordelen van tenders, het transparant maken van businesscases en betrokkenheid bij complexe gebiedsontwikkelingen, maakt  Fakton Consultancy de geschikte partij om de gewenste producten te realiseren.
 • VDMA terrein Eindhoven

  #consultancy #VDMA

  In opdracht van Being Development assisteerde Fakton Consultancy bij de tender van het VDMA-terrein in Eindhoven. Fakton onderbouwde de financiële aspecten van de indiening die Being deed, waaronder de hoogte van de bieding.

  VDMA terrein Eindhoven

  #consultancy #VDMA

  In opdracht van Being Development assisteerde Fakton Consultancy bij de tender van het VDMA-terrein in Eindhoven. Fakton onderbouwde de financiële aspecten van de indiening die Being deed, waaronder de hoogte van de bieding.

  Mede dankzij onze input won Being de tender van VDMA; zij ontvingen van alle indieners de hoogste totaalscore en de hoogste score op de financiële onderbouwing. Being speelt op deze locatie in op de Brainport-functie van de stad met een gevarieerd programma. Het plan bevat circa 65.000 m² bvo aan wonen, werken en creatieve ruimtes, en bevat daarnaast een uniek kenmerk: in het hartje van Eindhoven realiseren zij een waar stadsbos.

  Lees meer over Fakton Consultancy

 • Assetmanagment, Woonkracht10

  Olav de Boer vervult tijdelijk de functie van senior assetmanager bij Woonkracht10, een ondernemende corporatie met ca. 11.500 eenheden in de Drechtsteden. Olav werkt hier ter ondersteuning bij enkele lopende en nieuw te initiëren dossiers, onder leiding van Jan Noordzij: . . . Lees meer over Executives

  Assetmanagment, Woonkracht10

  Lees meer over Executives

  Jan Noordzij: “Met de inzet van Olav kan ik met een gerust hart dossiers overdragen. Door zijn jarenlange kennis en ervaring in het vastgoed, weet hij (nieuwe) materie zich snel meester te maken en is hij een gelijkwaardige sparringpartner. Verder weet hij door zijn enthousiaste en zijn sociale vaardigheden te verbinden en mensen in beweging te krijgen.”

 • Ontwikkeling Koningskwartier, Zevenhuizen

  Patrick van ’t Loo is via Fakton Executives ingezet namens Zevenhuizen-Zuid Beheer BV/CV voor de ontwikkeling van het Koningskwartier, een gebied waar tot 2024 ca. 1.200 woningen worden gebouwd. De ontwikkeling is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zuidplas, de Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder (AM, Amvest, ASR, Heijmans en woonbron), Synchroon en Thunnissen. Lees meer over Fakton Executives

  Ontwikkeling Koningskwartier, Zevenhuizen

  Lees meer over Fakton Executives

  Patrick: “Mijn rol is hybride omdat ik zowel namens gemeente als marktpartijen werk om gezamenlijk tot planuitwerking te komen. Bijzonder leuk en dynamisch om daarbij de juiste balans te vinden tussen publieke en private belangen.”

 • Ontwikkeling Distripark, Gemeente Dordrecht

  Bert Angel van Fakton Executives ondersteunt de ontwikkeling van het logistieke park, Distripark, van 100 ha. De Westelijke Dordste Oever ontwikkelt zich steeds meer naar een toekomstgericht, duurzaam en multifunctioneel bedrijventerrein als onderdeel van Dordrecht Inland Seaport. Dit gebied is uitstekend bereikbaar vanaf het Rijkswegennet als via de lokale infrastructuur. Nico van Klinken, programmamanager WDO Dordrecht: . . . Lees meer over Executives

  Ontwikkeling Distripark, Gemeente Dordrecht

  Nico van Klinken, programmamanager WDO Dordrecht: “gemeente Dordrecht maakt gebruik van de kennis en kunde van Bert Angel van Fakton Executives. Logistieke expertise, aangevuld met een breed netwerk, maakt dat Bert een uiterst welkome aanvulling is op de gemeentelijke vakdisciplines. Een zondermeer geslaagde combinatie!” Lees meer over Executives

 • Verkoopproces De Hofbogen

  #consultancy #verkoopindialoog

  Fakton Consultancy begeleidde haar opdrachtgevers Vestia, Havensteder en ProRail met de verkoop van De Hofbogen, het twee kilometer lange spoortraject dat vanaf Hofplein in het centrum van Rotterdam naar de A20 loopt. Lees meer.

  Verkoopproces De Hofbogen

  #consultancy #verkoopindialoog

  Fakton Consultancy begeleidde haar opdrachtgevers Vestia, Havensteder en ProRail met de verkoop van De Hofbogen, het twee kilometer lange spoortraject dat vanaf Hofplein in het centrum van Rotterdam naar de A20 loopt. Een eeuw lang reden er treinen over De Hofbogen op dit traject. Daarna gaven Vestia en Havensteder dit monumentale bouwwerk een tweede leven. Tegenwoordig vind je er tal van hippe winkels, koffiezaken en restaurants. ProRail knapte het dak op voor de toekomst. Op het dak van Station Hofplein is een dakpark ingericht, het Luchtpark. De taak van de corporaties zit erop, de toekomst is aan de volgende eigenaar: Dudok Groep uit Dordrecht.

  Om tot verkoop te komen begeleidden wij verkoper bij het vormgeven van een verkoopstratgie, richtten wij een verkoopproces in en zetten wij als strategisch verkoopadviseur het verkooptraject in de markt. Gedurende een klein jaar namen wij de verkopende partijen mee in het verkooptraject, dat bestond uit meerdere inschrijf-, biedings- en dialoogmomenten. Wij zijn betrokken geweest tot het moment van levering.

  Wij kijken terug op een mooi verkoopproces. Door een gedegen voorbereiding waarbij we de verschillende visies van verkopende partijen bij elkaar brachten in een duidelijke verkoopstrategie, was er focus op het moment dat De Hofbogen de markt op ging. In een reeks van dialogen met de markt, waakten wij als een spin in het web over de wensen, eisen en acties. Dit resulteerde in een geslaagde verkoop!

 • Verkoop in Dialoog Entreegebied Leiden Bio Science Park

  #consultancy #verkoopindialoog

  In opdracht van de Universiteit Leiden en de gemeente Leiden begeleidden wij het ‘Verkoop in Dialoog’-tenderproces van het Entreegebied. Lees meer.

  Verkoop in Dialoog Entreegebied Leiden Bio Science Park

  #consultancy #verkoopindialoog

  In opdracht van de Universiteit Leiden en de gemeente Leiden begeleidden wij het ‘Verkoop in Dialoog’-tenderproces van het Entreegebied. Dit betreft de ontwikkeling van een nieuw deel van de Campus Leiden Bio Science Park tot hét kloppende hart van de campus, waar studenten, onderzoekers, werknemers en bezoekers elkaar ontmoeten en kunnen verblijven. In het Entreegebied wordt rond het Universitair Sportcentrum een nieuwbouwvolume van ruim 50.000 m2 bvo gerealiseerd met onder meer ruim duizend huurwoningen, winkels, horeca en andere collectieve voorzieningen. Winnaar van deze tender werd het plan van het consortium onder leiding van ontwikkelaar en investeerder Yisheng Group met een ontwikkel- en ontwerpteam verder bestaande uit onder meer Lingotto, studentenhuisvester Student Experience, VenhoevenCS, Paul de Ruiter architecten en Landlab.

   Artist impression van het nieuwe Entreegebied op het Leiden Bio Science Park (Yisheng Development)

 • Concernstrateeg, Gemeente Lelystad

  Ronald van de Worp heeft als Concernstrateeg het team Concernmanager & Loco-secretaris bij gemeente Lelystad versterkt. Hier heeft hij zich als interimmanager ingezet voor het ontwikkelkader van het ziekenhuisdossier en de programmavorming voor de kustontwikkkeling. Met veel enthousiasme heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling van Lelystad in het team van Melinda Ruseler: … Lees meer over Fakton Executives

  Concernstrateeg, Gemeente Lelystad

  Melinda Ruseler: “Ronald weet met focus en snelheid complexe dossiers uiteen te rafelen en is in staat om snel structuur in het proces te brengen. Met zijn resultaatgerichte werkwijze levert Ronald kwaliteit op strategisch niveau voor onze organisatie”

   Lees meer over Executives

   

 • Woningmarkt in Balans, Gemeente Utrecht

  Jan Lagerweij was als interim-programmamanager “Woningmarkt in Balans” in Utrecht ambtelijk opdrachtgever voor het opstellen van een nieuwe woonvisie, een Stadsakkoord inclusief prestatieafspraken met woningcorporaties die gemonitord worden met een nieuw dashboard alsmede voor de woon-zorgopgave en nieuwe woonconcepten. Lennert Middelkoop: …. Lees meer over Fakton Executives

  Woningmarkt in Balans, Gemeente Utrecht

   Lennert Middelkoop: “Jan is in staat gebleken om in korte tijd de organisatie in een ‘productiestand’ te krijgen en te houden, zodat de ambities van Utrecht en de huidige coalitie waar kunnen worden gemaakt. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het vernieuwend zijn op zowel inhoud als op samenwerking tussen gemeente, corporaties en marktpartijen.”

   Lees meer over Executives

 • Markt- & Contractspecialist, Gemeente Rotterdam

  Edward van Schaijk is als interimmanager ingezet als Markt- & Contractspecialist bij Stadsontwikkeling voor gemeente Rotterdam. Aanbestedingen, gronduitgiften, opleiding van medewerkers en een brede inzet van financiële en managementvaardigheden. Op deze manier heeft Edward met veel enthousiasme bijgedragen aan ‘Rotterdam. Make it Happen’ samen met het team van Lloyd Stenhuijs: … Lees meer over Fakton Executives

  Markt- & Contractspecialist, Gemeente Rotterdam

  Lloyd Stenhuijs: “Edward neemt ervaring en expertise mee die wij in de vaste formatie nu onvoldoende hebben. Op een prettige, vanzelfsprekende wijze voegt hij zich in mijn team en draagt zijn kennis over. Fakton Executives levert gepassioneerde vakmensen die gaan voor het resultaat; een ideale invulling van mijn flexibele schil!”

   Lees meer over Executives

 • Energietransitie fonds gemeente Rotterdam

  #consultancy #energy

  Het bestuur van de gemeente Rotterdam maakt voor een periode van vier jaar 150 miljoen euro vrij voor de energie transitie in de stad. Het bedrag wordt ondergebracht in een energietransitie fonds. De gemeente vroeg ons te onderzoeken en te adviseren hoe zij de middelen uit dit fonds in kan zetten. Lees meer.

  Energietransitie fonds gemeente Rotterdam

  #consultancy #energy

  Het bestuur van de gemeente Rotterdam maakt voor een periode van vier jaar 150 miljoen euro vrij voor de energie transitie in de stad. Het bedrag wordt ondergebracht in een energietransitie fonds.

  De gemeente vroeg ons te onderzoeken en te adviseren hoe zij de middelen uit dit fonds in kan zetten.

  Basis van dit onderzoek vormden een groot aantal beleidsnota’s en eerdere onderzoeken door de gemeente Rotterdam. Daaruit distilleerden wij 17 doelstellingen binnen de vier transitie paden gebouwde omgeving, duurzaam opwekken van energie, mobiliteit en haven en industrie. De informatie over de doelstellingen verrijkten wij met eigen ramingen van de reductie van CO2-uitstoot.

  Voor ons advies ontwikkelden wij een afwegingskader waarmee wij de prioriteit van doelstellingen bepaalden. Deze prioritering gebruikten wij als grondslag voor de verdeling van middelen over de komende vier jaar. Ons advies bevat daarnaast aanbevelingen voor de de verdeling van middelen over financiële instrumenten als subsidies, leningen, garanties, deelnemingen en procesondersteuning.

 • Inzicht in de woonlasten van de energietransitie voor Verenigingen van Eigenaren in Schiedam

  #consultancy

  De gemeente Schiedam vroeg ons om samen met woningcorporaties, financiers, de belangenorganisatie VVE Belang en technisch deskundigen een programma van eisen te ontwikkelen voor een woonlastenmodel en op basis van dit programma van eisen een model te bouwen. Lees meer.

  Inzicht in de woonlasten van de energietransitie voor Verenigingen van Eigenaren in Schiedam

  #consultancy

  Van de bijna vijf miljoen koopwoningen in Nederland is meer dan één miljoen ondergebracht in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Veel van die verenigingen zijn een gemengde VVE waarin zowel huurwoningen, in eigendom van woningcorporaties of private beleggers, als particuliere koopwoningen zijn opgenomen.

  De VvE speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Eigenaren in een VvE krijgen te maken met het aardgasvrij maken van complexen en wijken. Daarvoor zijn investeringen nodig door de eigenaar zelf en de VvE als geheel.

  De gemeente Schiedam ondersteunt verenigingen van eigenaren via het servicepunt Woningverbetering. Voor de Schiedamse wijk Groenoord ontwikkelt de gemeente samen met woningcorporatie Woonplus en andere stakeholders, waaronder al dan niet gemengde VVE’s, plannen voor de aansluiting op een warmtenet.

  De gemeente Schiedam vroeg ons om samen met woningcorporaties, financiers, de belangenorganisatie VVE Belang en technisch deskundigen een programma van eisen te ontwikkelen voor een woonlastenmodel en op basis van dit programma van eisen een model te bouwen.

  Doel van dit model is om de leden van een VvE inzicht te geven in de financiële consequenties van verschillende varianten voor energetische verbetering van hun woning. Daarbij gaat het om financiering, investeringen en bijdrage VVE en besparing op energielasten en onderhoudsprogramma’s.

 • Fonds Stedelijke Transformatie

  #consultancy

  In het kader van het Programma Stedelijke Transformatie schreef Fakton het rapport “Revolverend Fonds Stedelijke Transformatie, Katalysator en versneller voor projecten van overmorgen”. Lees meer.

  Fonds Stedelijke Transformatie

  #consultancy

  In het kader van het Programma Stedelijke Transformatie schreef Fakton het rapport “Revolverend Fonds Stedelijke Transformatie, Katalysator en versneller voor projecten van overmorgen”. In de aanloop naar het opzetten van de financieringsfaciliteit voor binnenstedelijke transformatie door de minister van BZK bood de rapportage essentiële, concrete handvatten. De rapportage gaat in op de vier belangrijkste pijlers van het revolverend fonds: doelstelling, organisatorische structuur, financiële structuur en type projecten. In onze rapportage komt wetenschappelijk onderzoek samen met de Nederlandse praktijk van binnenstedelijke transformatie en gebiedsontwikkeling.

 • Maasbode, Rotterdam

  #development

  Familyscraper Maasbode te Rotterdam is een ontwikkeling van Bouwfonds Property Development Zuid-West, midden in het bruisende centrum van de stad. Hier wordt op een kleine plot een bijzonder stedelijk woonconcept gerealiseerd, onder andere met gestapelde eengezinswoningen. Fakton Development heeft BPD geadviseerd en geassisteerd inzake de privaatrechtelijke afspraken met de gemeente Rotterdam.

  Maasbode, Rotterdam

  #development

  Familyscraper Maasbode te Rotterdam is een ontwikkeling van Bouwfonds Property Development Zuid-West, midden in het bruisende centrum van de stad. Hier wordt op een kleine plot een bijzonder stedelijk woonconcept gerealiseerd, onder andere met gestapelde eengezinswoningen. Fakton Development heeft BPD geadviseerd en geassisteerd inzake de privaatrechtelijke afspraken met de gemeente Rotterdam.

 • Overhoeks, Amsterdam

  #development

  Fakton is namens Ontwikkelcombinatie Overhoeks, een initiatief van Amvest
  en Ymere, de trekker voor de uitontwikkeling van een deelproject binnen de
  gebiedsontwikkeling Overhoeks.

  Overhoeks, Amsterdam

  #development

  Fakton is namens Ontwikkelcombinatie Overhoeks, een initiatief van Amvest en Ymere, de trekker voor de uitontwikkeling van een deelproject binnen de gebiedsontwikkeling Overhoeks.

 • Little C, Rotterdam

  #development

  Vanuit onze kennis op het gebied van projectmanagement is Fakton Development namens ERA Contour en JP van Eesteren mede verantwoordelijk voor de structurering van de onderbouw en de indiening van een complexe omgevingsvergunning voor het project Little C in Rotterdam.

  Little C, Rotterdam

  #development

  Vanuit onze kennis op het gebied van projectmanagement is Fakton Development namens ERA Contour en JP van Eesteren mede verantwoordelijk voor de structurering van de onderbouw en de indiening van een complexe omgevingsvergunning voor het project Little C in Rotterdam. 

 • Betoncentrale, Arkel

  #development

  Vanuit een integrale ontwikkelvisie en kennis van de financiële businesscase is Fakton Development namens Van Nieuwpoort verantwoordelijk voor de verkoop en positionering van de oude betoncentrale in Arkel (Gorinchem). Lees meer.

  Betoncentrale, Arkel

  #development

  Vanuit een integrale ontwikkelvisie en kennis van de financiële businesscase is Fakton Development namens Van Nieuwpoort verantwoordelijk voor de verkoop en positionering van de oude betoncentrale in Arkel (Gorinchem). De oude betoncentrale heeft een bijzondere ligging aan het Merwede kanaal en is met haar omvang van ca. 10 hectare een belangrijke woningbouwlocatie voor de omgeving. Beeldmateriaal: Jan Metz.

 • Werkwijze voor een kwalitatieve woningbouwprogrammering

  Cleantech Regio en Provincie Gelderland

  Fakton heeft Cleantech Regio en Provincie Gelderland op weg geholpen met een gezamenlijke werkwijze voor een kwalitatieve woningbouwprogrammering.
  Lees meer

  Werkwijze voor een kwalitatieve woningbouwprogrammering

  Cleantech Regio en Provincie Gelderland

  De CleantechRegio bestaande uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen kent een lange traditie van regionale woningbouwprogrammering. Deze regionale programmering heeft tot op heden met name een kwantitatieve focus. De Provincie Gelderland streeft net als de CleantechRegio naar een toekomstbestendige woningmarkt waar vraag en aanbod - nu en in de toekomst - kwantitatief en kwalitatief met elkaar in balans zijn.
   
  Fakton heeft Cleantech Regio en Provincie Gelderland op weg geholpen met een gezamenlijke werkwijze voor een kwalitatieve woningbouwprogrammering, die bijdraagt aan een toekomstbestendige woningmarkt binnen de CleantechRegio c.q. de Stedendriehoek.
   
  Met het resultaat van het onderzoek hebben betrokken partijen inzicht gekregen in de urgentie en definitie van deze regionale opave (prioritaire thema’s) en welk type werkwijze en bijbehorende organisatie, samenwerkingsvorm en instrumenten daarvoor nodig zijn.
   
  “Het was prettig werken met Fakton, de lijnen waren kort en vanuit hun expertise vond er een snelle doorvertaling plaats naar de inhoud. De aanpak van Fakton zorgde voor het stroomlijnen van de discussie. Dit leidde tot een gemeenschappelijk product dat een goede basis vormt voor de regionale woonagenda.” _René van Dijk, gemeente Apeldoorn.
   
 • Sturing in ruimtelijke domein, Gemeente Haarlemmermeer

  #consultancy

  Fakton hanteerde het analysemodel met de 7 S-envan McKinsey (Structure, Systems, Style, Staff, Skills, Strategyen Shared values) om antwoord te geven op de vraag hoe de gemeente Haarlemmermeer de sturing binnen het ruimtelijk domein kan verbeteren. Lees meer

  Sturing in ruimtelijke domein, Gemeente Haarlemmermeer

  #consultancy

  Hoe kan de gemeente Haarlemmermeer de sturing binnen het ruimtelijk domein verbeteren? Deze vraagstelling beschouwd in de brede context van de organisatie, met expliciete aandacht voor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kennisoverdracht op project- en concernniveau en projectcontrol.
   
  Om antwoord te geven op de vraag naar het beter functioneren van het ruimtelijke domein keek Fakton zowel naar de harde als zachte elementen van de organisatie. Fakton hanteerde hiervoor het analysemodel met de 7 S-envan McKinsey (Structure, Systems, Style, Staff, Skills, Strategyen Shared values). Deze 7 S-en vulde Fakton door de combinatie van het analyseren van gemeentelijke documenten, als interviews met 20 personen in de volle breedte van het ruimtelijke domein.
   
  Fakton constateerde dat successen in het ruimtelijke domein vooral gehaald worden bij gemeenten die goed in staat zijn ‘van buiten naar binnen’ te denken en een heldere koers varen. Vanuit de analyse en interviews van de gemeente Haarlemmermeer kwam Fakton tot een vijftal hoofdconclusies. De conclusies onderbouwden we met invulling van de 7 S-en en we gaven advies over te maken stappen. Dit alles vormde samen een eindrapportage.
 • Gebiedsontwikkeling Vlietvoorde, gemeente Leidschendam-Voorburg

  #executives

  Voor de gebiedsontwikkeling Vlietvoorde in de gemeente Leidschendam-Voorburg levert Fakton Executives het projectmanagement. Een uitdagende opgave om 25 hectare voormalig kassengebied om te vormen naar een natuurlijk landschap. Een bijzonder project met nog geen acht woningen per hectare, op een steenworp afstand van kasteel Duyvenvoorde en de Wassenaarse Horsten. Lees meer

  Gebiedsontwikkeling Vlietvoorde, gemeente Leidschendam-Voorburg

  #executives

  Voor de gebiedsontwikkeling Vlietvoorde in de gemeente Leidschendam-Voorburg levert Fakton Executives het projectmanagement. Een uitdagende opgave om 25 hectare voormalig kassengebied om te vormen naar een natuurlijk landschap. Een bijzonder project met nog geen acht woningen per hectare, op een steenworp afstand van kasteel Duyvenvoorde en de Wassenaarse Horsten. De gemeente verwerft, sloopt en bereidt de gebiedsontwikkeling voor. Het landschappelijk en archeologisch kader definieert de kwaliteit van het gebied. Daarbinnen wordt woningbouw zorgvuldig ingepast. De deelgebieden worden als integrale ontwikkelopgave in een verkoop in dialoog aan marktpartijen getenderd.

 • 7 herontwikkelingslocaties Cordaan, Amsterdam

  #development

  Fakton Development voert in opdracht van Cordaan het ontwikkel- en projectmanagement over de herontwikkelingsopgave in de stadsdelen Noord en Nieuw West van Cordaan te Amsterdam. De werkzaamheden bestaan uit het opstellen van de ontwikkelstrategie voor 7 locaties met een totale potentie voor 1.500 wooneenheden. Daarbij worden onderhandelingen met gemeente gevoerd en het ontwikkel- en ontwerpproces aangestuurd.

  7 herontwikkelingslocaties Cordaan, Amsterdam

  #development

  Fakton Development voert in opdracht van Cordaan het ontwikkel- en projectmanagement over de herontwikkelingsopgave in de stadsdelen Noord en Nieuw West van Cordaan te Amsterdam. De werkzaamheden bestaan uit het opstellen van de ontwikkelstrategie voor 7 locaties met een totale potentie voor 1.500 wooneenheden. Daarbij worden onderhandelingen met gemeente gevoerd en het ontwikkel- en ontwerpproces aangestuurd.

 • Koers revolverend fonds, Provincie Gelderland

  #consultancy

  We hebben Fakton gevraagd om ons te helpen met de uitwerking van het revolverend instrumentarium bij het programma SteenGoed Benutten. Het was zeer prettig om met hen te werken. Ze brengen veel expertise mee en weten dat op een inspirerende manier te koppelen aan de doelstellingen van mijn programma. Als eindproduct is een Koersdocument opgeleverd. Dit document hebben we besproken met GS en PS en geeft inzicht in zowel het nut en de noodzaak als de te nemen vervolgstappen. Een prima resultaat waar wij mij verder kunnen. _Antoine Burgers. Lees meer

  Koers revolverend fonds, Provincie Gelderland

  #consultancy

  Op welke manier kan de provincie Gelderland revolverendemiddelen inzetten om Gelderland nog mooier, leefbaarder en economisch aantrekkelijker te maken? Hoe kunnen we met revolverendemiddelen de uitdagingen van leegstaand vastgoed, transformatieopgaven en overprogrammeringaanpakken? 

  Deze vragen stelde de Provincie Gelderland aan Fakton. Door een bron- en veldonderzoek, diverse gesprekken met externe fondsen buiten Gelderland, vertegenwoordigers van een aantal Gelderse gemeenten, deelde Fakton tussenbevindingen met een aantal marktpartijen en met diverse provinciale sleutelpersonen en experts. Daarnaast organiseerde Fakton twee interne sessies met de procesregisseurs van SGB om beter grip te krijgen op de opgaven binnen de provincie. Met een kernteam en klankbordgroep scherpte Fakton de analyses en tussenconclusies aan en door een tweetal ‘market challenges’ bracht Fakton circa vijfentwintig ervaringsdeskundigen (uit het publieke, private en universitaire domein) bijeen om over het nut en de noodzaak van een revolverendfonds met ontwikkelkracht te sparren.

  Een door GS en PS vastgesteld Koersdocument dat de lezer op een goed leesbare en kraakheldere manier meeneemt in de belangrijkste overwegingen die ten grondslag liggen aan de keuze voor het oprichten van een revolverendfonds. Het document gaat in op de belangrijkste ‘afslagen’ in de verkenning en leidt tot een overzichtelijk spoorboekje voor vervolgstappen richting het operationaliseren van het fonds.

 • De Sax, Rotterdam

  #development

  De ontwikkelcombinatie Synchroon en BPD ontwikkelt op de Wilhelminapier te Rotterdam 'De Sax' op de kavels Havana en Philadelphia. Vanuit Fakton Development maken we deel uit van het ontwikkelteam en geven actieve adviezen op technisch, commercieel en procedurele aspecten. Lees meer

  De Sax, Rotterdam

  #development

  Op de Wilhelminapier te Rotterdam wordt De Sax op de kavels Havana en Philadelphia ontwikkeld door ontwikkelcombinatie Synchroon en BPD. Vanuit Fakton Development maken we deel uit van het ontwikkelteam, geven hierin actieve adviezen op technisch, commercieel en procedurele aspecten.
   
  De totale ontwikkeling van De Sax omvat circa 350 appartementen, een hotel met 150 kamers, circa 350 parkeerplaatsen (onder- en bovengronds) en een commercieel plint. De totale ontwikkeling is circa 87.000 m2 BVO. De Havana toren wordt circa 165 meter hoog.
 • Kop van de Wilhelminapier

  #development

  De Kop van de Wilhelminapier heeft voor Erik Faber veel betekenis. Op deze plek komt zijn hang naar Rotterdam samen. Het zicht op de Maas, de hoogbouw van Montevideo en World Port Center, de ligstoelen voor HNY en de continue wind. Erik Faber leverde door zijn carrière heen een stedelijke bijdrage aan een van de mooiste plekken van Rotterdam. Deze plek heeft alles wat een stad maakt. Stenen maken het slechts af.

  Kop van de Wilhelminapier

  #development

  De Kop van de Wilhelminapier heeft voor Erik Faber veel betekenis. Op deze plek komt zijn hang naar Rotterdam samen. Het zicht op de Maas, de hoogbouw van Montevideo en World Port Center, de ligstoelen voor HNY en de continue wind. Erik Faber leverde door zijn carrière heen een stedelijke bijdrage aan een van de mooiste plekken van Rotterdam. Deze plek heeft alles wat een stad maakt. Stenen maken het slechts af.  

 • Ackerswoude, Pijnacker

  #development

  In Pijnacker wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd: Ackerswoude. Deze wijk wordt door door de combinatie ABB Bouw en Schouten De Jong ontwikkeld. Totaal worden er circa 1200 woningen gerealiseerd. Voor Schouten vullen wij de functie van projectdirecteur in. Lees meer

  Ackerswoude, Pijnacker

  #development

  In Pijnacker wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd: Ackerswoude. Deze wijk wordt door door de combinatie ABB Bouw en Schouten De Jong ontwikkeld. Totaal worden er circa 1200 woningen gerealiseerd. Voor Schouten vullen wij de functie van projectdirecteur in. Dit houdt concreet in dat we onderhandelen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp, (uit) ontwikkelen van de deelgebieden, overleg hebben met marktpartijen etc. Verwachting is dat medio 2020 de laatste woningen worden gerealiseerd. Meer informatie is te vinden op www.ackerswoudelandrijk.nl .

 • Taxatieopdracht nieuwbouwontwikkeling

  #valuation

  In gezamenlijke opdracht van de gemeente Eindhoven en Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl taxeerden wij een geplande nieuwbouwontwikkeling aan de Humperdincklaan 2-4 en Karel de Grotelaan 355 te Eindhoven.
  Lees meer

  Taxatieopdracht nieuwbouwontwikkeling

  #valuation

  In gezamenlijke opdracht van de gemeente Eindhoven en Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl taxeerden wij een geplande nieuwbouwontwikkeling aan de Humperdincklaan 2-4 en Karel de Grotelaan 355 te Eindhoven.

  Op de hoek van de Karel de Grotelaan en de Keizer Karel V Singel zal volgens het aangeleverde plan een woontoren in 24 bouwlagen gerealiseerd worden. De begane grond en 1e verdieping zullen uit een commerciële plint en een gebouwde parkeergarage bestaan. Langs de Karel de Grotelaan komen appartementengebouwen en langs de Humperdincklaan zullen eengezinswoningen worden gerealiseerd. Verder komen op maaiveld groen en parkeerplaatsen. De totale ontwikkeling is ongeveer 35.000 m² BVO groot en betreft in totaal 250 appartementen en eengezinswoningen, 1.100 m² commerciële ruimte en 360 parkeerplaatsen.

 • Verkoop in Dialoog Healthy Urban Quarter Utrecht

  #consultancy

  In opdracht van de gemeente Utrecht gaven wij na de eerdere tenders van het Noordgebouw en het Zuidgebouw, ook de Verkoop in Dialoog van de Healthy Urban Quarter (HUQ) vorm en begeleidden wij bij de uitvoering daarvan.
  Lees meer

  Verkoop in Dialoog Healthy Urban Quarter Utrecht

  #consultancy

  In opdracht van de gemeente Utrecht gaven wij na de eerdere tenders van het Noordgebouw en het Zuidgebouw, ook de Verkoop in Dialoog van de Healthy Urban Quarter (HUQ) vorm en begeleidden wij bij de uitvoering daarvan. De ontwikkellocatie is één van de eerste ontwikkelingen in de tweede fase van het Stationsgebied. In deze tender daagde de gemeente Utrecht de deelnemende marktpartijen uit om met twee gebouwen van in totaal circa 60.000 – 70.000 m2 bvo een toonbeeld van duurzame en gezonde verstedelijking neer te zetten. Naast wonen voor een brede mix aan doelgroepen verwachtte de gemeente een aansprekende invulling van de plinten met onder meer een publieksfunctie op het gebied van kunst, cultuur, leisure en/of entertainment. Het plan Wonderwoods van het ontwikkelconsortium G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten is door de gemeente geselecteerd als het ontwerp dat overall het beste bij de Utrechtse ambities aansluit.

 • Next Generation Woonwijk Woonstad Rotterdam

  #consultancy

  De Roadmap Next Economy (RNE) is opgericht om de Metropool regio Rotterdam Den haag (MRDH) in staat te stellen te reageren op de uitdagingen en kansen van de Derde Industriële Revolutie van Jeremy Rifkin (TIR).
  Lees meer

  Next Generation Woonwijk Woonstad Rotterdam

  #consultancy

  Roadmap Next Economy  | Next generation Woonwijken

  De Roadmap Next Economy (RNE) is opgericht om de Metropool regio Rotterdam Den haag (MRDH) in staat te stellen te reageren op de uitdagingen en kansen van de Derde Industriële Revolutie van Jeremy Rifkin (TIR). De TIR beschrijft de transformerende veranderingen die wereldwijd plaatsvinden, waaronder klimaatverandering, geopolitieke veranderingen, toegenomen migratie, groeiende ongelijkheid, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de opkomst van ontwrichtende technologische innovaties.

  De RNE benoemt vijf transitiepaden. Het nodigt daartoe private partijen, overheden en kennisinstelling uit om met businesscases te komen. Daarnaast is de RNE in gesprek met “Europa”, meer specifiek de Europese Investeringsbank (EIB) om een regionaal investeringsplatform op te tuigen. Het is de bedoeling dat in dit platform, speciaal voor de regio, de businesscase worden ondersteund door leningen, garanties en subsidies. Voor meer info: https://roadmapnexteconomy.com/samenwerkingeu/

  De vijf transitiepaden komen samen in Next Generation Woonwijken. De inzet is om bestaande woonwijken te transformeren naar toekomstbestendige woongebieden. Met een integrale benadering wordt daarbij gezocht naar de synergie tussen technologische en sociale oplossingen.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Business case wijk van de toekomst

  “Prinsenland een plek die actief bijdraagt aan het welbevinden en de gezondheid van haar bewoners/gebruikers; Een plek met een zo klein mogelijke eco-footprint; Een plek die maatschappelijke en economische kansen creëert en doet ontplooien en een wijk met ruimte voor het (digitale) onvoorstelbare!”

  Woonstad initieert samen met RNE het traject “Prinsenland, wijk van de toekomst” ‚Ä®als eerste pilot voor Next Generation Woonwijken (NGW).

  Woonstad Rotterdam vroeg ons de pitch én business case voor te bereiden voor de wijk van de toekomst in Rotterdam. Woonstad start samen met Fakton met het uitwerken van de business cases voor de wijk van de Toekomst. Doel is te komen tot een concrete business case voor Prinsenland, voor de aanvraag van een participatie uit het regionale investeringsprogramma van de Europese Investeringsbank (EIB).

  De scope is breder dan alleen verduurzaming: het gaat om een integrale aanpak voor een betere wijk waar de bewoners ‘involved’ zijn bij de opgave. Samen met Woonstad definieerden wij vijf thema’s voor de wijk van de toekomst: Energie, Water en Groen, Zorg en Welzijn, Inclusieve Samenleving en Mobiliteit.

  Samen met Woonstad concretiseerden en vertaalden wij het concept Next Generation Woonwijken naar een concrete business case. Woonstad Rotterdam is nu in gesprek met de RNE en de EIB om de woonwijk van de toekomst te gaan realiseren!

  Integrale business case: Next Generation Woonwijk

   

   

 • Verkoop in Dialoog Chassékazerne Breda

  #consultancy

  De gemeente Breda vroeg ons om hen te ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van een Verkoop in Dialoog van het Hoofdgebouw van de voormalige Chassékazerne. Dit Rijksmonumentale pand ligt op een prominente plaats in het Chassé Park in het centrum van Breda.
  Lees meer

  Verkoop in Dialoog Chassékazerne Breda

  #consultancy

  De gemeente Breda vroeg ons om hen te ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van een Verkoop in Dialoog van het Hoofdgebouw van de voormalige Chassékazerne. Dit Rijksmonumentale pand ligt op een prominente plaats in het Chassé Park in het centrum van Breda. De marktpartijen werden in deze tender uitgedaagd om het pand na het vertrek van het Breda’s museum te herontwikkelen voor een nieuwe mix aan functies die past bij het gebouw en onderscheidend is in Breda. Een extra uitdaging daarbij vormde het inpassen van het gemeentelijke Stadsarchief in het nieuwe concept, aangezien deze functie gebruiker van het gebouw blijft. Het winnende planconcept Breda Botanique van Synchroon gaat, naast het Stadsarchief, uit van ongeveer zestig huurwoningen, een restaurant met bijbehorende hotelsuites, een bar en een conceptstore. Dit alles wordt gesitueerd rondom een centrale en openbare botanische kas. Binnen negen maanden na de start van de tender werd het contract met Synchroon getekend en vond ook de notariële levering van het gebouw plaats.

 • Fonds Delft 2040

  #consultancy

  De gemeente Delft zoekt publieke en private partners om samen te investeren, met geld, tijd en energie. Wens gemeente: een Investeringsfonds.
  Lees meer

  Fonds Delft 2040

  #consultancy

  De gemeente Delft zoekt publieke en private partners om samen te investeren, met geld, tijd en energie. Wens gemeente: een Investeringsfonds.

  Vraag aan Fakton: ondersteun bij het inrichten van het fonds.

  • “spelregels”
  • “procedure om middelen in te zetten”
  • “borgen van business cases”
  • “besluitvormingsprocedure”
  • “investeringscommissie

  Wat was onze aanpak?

  Opstellen analysekader, opstellen interviewleidraad, voeren van meerdere gesprekken/interviews (10x) en organiseren van meerdere brede besprekingen (6x).

  Wat was het resultaat?

  Nota van uitgangspunten Fonds Delft 2040 (doelen, organisatie structuur, financiele structuur en projecten), hiermee kon de gemeente Delft direct live gaan met het Fonds.
  De gemeente Delft wil samen met de Delftenaren investeren in een mooie en voor iedereen toegankelijke stad en reserveert daarvoor € 75 miljoen.
  Website gemeente met info: https://www.delft.nl/Inwoners/Gemeente_en_democratie/Democratie_en_inspraak/Agenda_Delft_2040/Fonds_Delft_2040

 • Sturing in ruimtelijke domein Gemeente Haarlemmermeer

  #consultancy

  Hoe kan de gemeente Haarlemmermeer de sturing binnen het ruimtelijk domein verbeteren?
  Lees meer

  Sturing in ruimtelijke domein Gemeente Haarlemmermeer

  #consultancy

  Hoe kan de gemeente Haarlemmermeer de sturing binnen het ruimtelijk domein verbeteren? Deze vraagstelling beschouwd in de brede context van de organisatie, met expliciete aandacht voor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kennisoverdracht op project- en concernniveau en projectcontrol.

  Wat was onze aanpak?

  Om antwoord te geven op de vraag naar het beter functioneren van het ruimtelijke domein keken wij zowel naar de harde als zachte elementen van de organisatie. Wij hanteerden hiervoor het analysemodel met de 7 S-en van McKinsey (Structure, Systems, Style, Staff, Skills, Strategy en Shared values). Deze 7 S-en vulden wij door de combinatie van het analyseren van gemeentelijke documenten, als interviews met 20 personen in de volle breedte van het ruimtelijke domein.

  Wat was het resultaat?

  Wij constateren dat successen in het ruimtelijke domein vooral gehaald worden bij gemeenten die goed in staat zijn ‘van buiten naar binnen’ te denken en een heldere koers varen. Vanuit onze analyse en interviews van de gemeente Haarlemmermeer komen wij tot een vijftal hoofdconclusies, welke we terugkoppelen naar de organisatie. De conclusies onderbouwen we met invulling van de 7 S-en en we geven advies over te maken stappen. Dit alles vormt samen een eindrapportage.

   

 • Gaming & Simulatie om de nieuwe werkwijze te doorleven

  #consultancy

  Samen met de klant maakte Fakton Consultancy samenwerkingskaarten tussen twee afdelingen van een middelgrote gemeente in het Ruimtelijk Domein. Deze kaarten verbeteren de onderlinge samenwerking en interactie met bewoners en ondernemers.
  Lees meer

  Gaming & Simulatie om de nieuwe werkwijze te doorleven

  #consultancy

  Samen met de klant maakte Fakton Consultancy samenwerkingskaarten tussen twee afdelingen van een middelgrote gemeente in het Ruimtelijk Domein. Deze kaarten verbeteren de onderlinge samenwerking en interactie met bewoners en ondernemers. Om deze nieuwe werkwijze te doorleven werd gaming & simulatie gebruikt. Door middel van cases speelden de deelnemers situaties. Vooral het door elkaars bril kijken werd als een verrijking ervaren. Hierdoor kreeg men inzicht in en begrip voor elkaars werkzaamheden en verantwoordelijkheden in het proces. Daarnaast versterkte de gaming de teamgeest, fun en eigenaarschap.

 • De Patrijs, Raamdonksveer

  #development

  Vanuit onze gebiedsontwikkelingskennis werkt Fakton Development namens Lunee Vastgoed aan woningbouwontwikkeling De Patrijs in Raamsdonksveer, waarbij 17 appartementen en 40 grondgebonden worden gerealiseerd in het vrije- en sociale segment.

  De Patrijs, Raamdonksveer

  #development

  Namens Lunee Vastgoed werkt Fakton Development aan De Patrijs in Raamsdonksveer, een woningbouwontwikkeling van 57 woningen. De gelijktijdige woning- en supermarktontwikkelingen direct naast het plangebied, een uitdagende bodemgesteldheid en strenge eisen aan waterberging maken het een complexe gebiedsontwikkeling. Fakton Development treedt gezamenlijk met Lunee Vastgoed op in het gehele ontwikkelproces, waarbij in bouwteam wordt samengewerkt met de gemeente Geertruidenberg om tot een kwalitatief hoogstaande ontwikkeling te komen. De bouw wordt naar verwachting eind 2019 opgestart waarbij 17 appartementen en 40 grondgebonden woningen worden gerealiseerd.

 • Business case HAL: aardwarmte Den Haag Zuid West

  #consultancy

  n 2008 werd de Haagse Aardwarmtecentrale Leyweg geopend (HAL). De bouw en ontwikkeling was het initiatief van twee energiemaatschappijen, drie woningcorporaties en de gemeente Den Haag. De twee kilometer diepe bron moest 4.000 nieuw te bouwen woningen van warmte voorzien maar door de crisis kon deze capaciteit slechts voor een klein deel benut worden.
  Lees meer

  Business case HAL: aardwarmte Den Haag Zuid West

  #consultancy

  In 2008 werd de Haagse Aardwarmtecentrale Leyweg geopend (HAL). De bouw en ontwikkeling was het initiatief van twee energiemaatschappijen, drie woningcorporaties en de gemeente Den Haag. De twee kilometer diepe bron moest 4.000 nieuw te bouwen woningen van warmte voorzien maar door de crisis kon deze capaciteit slechts voor een klein deel benut worden. Als gevolg hiervan werd de centrale in 2013 failliet verklaard. Mede op initiatief van de gemeente Den Haag werd vanaf 2016 een herstart van de HAL onderzocht.

  Fakton werkte in die periode in samenwerking met de betrokken partijen en het bureau Overmorgen de complexe business case uit waarbij niet alleen nieuwbouw, maar ook bestaande woningen in Den Haag Zuid West van warmte zouden worden voorzien door HAL.
  In analogie met een grondexploitatie ontwikkelden wij daarbij het principe van de energieexploitatie. Hierbij verdeelden we de business cases rond HAL in vier afzonderlijke business cases met elk hun eigen kenmerken qua investeringen, exploitatie en rendementseisen. Net zoals bij een grondexploitatie sprake is van afzonderlijke business cases: die van de grondexploitant, de vastgoedontwikkelaar en de vastgoedbelegger- of gebruikers/eigenaar. Voor de business case rond HAL onderscheiden wij vier afzonderlijke business cases:

  1. De business case van de lokale productie van warmte, in dit geval die van de herstart van de aardwarmtecentrale
  2. De business case van het lokale transport van warmte: het aanleggen en exploiteren van het netwerk dat de warmte van de centrale naar de woningen of andere gebouwen transporteert
  3. De business case van de levering van warmte: de business case van het inkopen van warmte bij de producent en inkopen van transport bij de transport, het geschikt maken van de woning of het gebouw voor het gebruik van warmte uit een warmtenet en het leveren van warmte
  4. De business case van het isoleren, dus van beperken van warmtebehoefte, van woningen en gebouwen.

  Wij stelden randvoorwaarden aan deze business case in de vorm van minimale rendementseisen. Een andere randvoorwaarde was dat de energierekening van de bewoners lager moest zijn dan die in hun huidige situatie.

  De eerste sleutel om aan de randvoorwaarden te voldoen was de tariefstructuur: welke tarief ontvant de producent per eenheid, welke tarief ontvangt de transporteur, welk tarief hanteert de leverancier en wat blijft er dan voor de leverancier over na afrekening van inkoop en transport en gaat de bewoners er qua energielasten op vooruit.

  De tweede sleutel was de schaal en planning: de investering in aardwarmte is haalbaar bij voldoende aansluitingen die in een voldoende snel tempo gerealiseerd worden.

  Omdat er sprake was van een herstart was het in deze business case mogelijk een tariefstructuur en een planning te ontwikkelen waarmee aan de gestelde randvoorwaarden werd voldaan.

 • Duurzaamheid – van strategie naar uitvoering

  #consultancy

  ‘Duurzaamheid als leidend principe’, dat legde de ambitieuze woningcorporatie zichzelf op in haar ondernemingsplan. Maar wat betekent dit eigenlijk? En wat is duurzaamheid?
  Lees meer

  Duurzaamheid – van strategie naar uitvoering

  #consultancy

  ‘Duurzaamheid als leidend principe’, dat legde de ambitieuze woningcorporatie zichzelf op in haar ondernemingsplan. Maar wat betekent dit eigenlijk? En wat is duurzaamheid?

  Duurzaamheid is meer dan zonnepanelen, labelsprongen of de energietransitie. Het begint bij het bevatten van de volle breedte en diepte van duurzaamheid. Vervolgens is het nodig in dit pallet keuzes te maken als corporatie om vervolgens deze visie als een olievlek binnen de organisatie haar werk te laten doen.

  Oscar van Opstal en Nienke Teunis begeleidden deze corporatie in haar zoektocht. In een pressure cooker setting begeleidden wij een team dat een dwarsdoorsnede van de organisatie representeerde met het ontwikkelen van een visie en strategie op het gebied van duurzaamheid. In intensieve en interactieve sessies deelden experts hun inzichten, waarbij we van buiten naar binnen keken. Het team verdiepte vervolgens de thema’s en ontwikkelingen en vertaalde dit naar de impact op het vastgoedbezit, de huurders en de eigen organisatie.

  Het resultaat van deze benadering is dat een divers deel van de organisatie nu dezelfde taal spreekt en de bevlogenheid om met duurzaamheid aan de gang te gaan bij een brede groep aanwezig is. Hierdoor werden de geformuleerde visie en de strategische duurzaamheidsthema’s een gedragen verhaal.

 • Roadmap Next Economy

  #consultancy

  Onder de noemer Roadmap Next Economy (RNE) werken de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan een toekomstig bestendige economie. De RNE is een langetermijnstrategie gecombineerd met projecten gericht op het omgaan met uitdagingen als klimaatverandering, bevolkingsgroei, digitalisering en de opkomt van nieuwe economieën.
  Lees meer

  Roadmap Next Economy

  #consultancy

  Onder de noemer Roadmap Next Economy (RNE) werken de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan een toekomstig bestendige economie. De RNE is een langetermijnstrategie gecombineerd met projecten gericht op het omgaan met uitdagingen als klimaatverandering, bevolkingsgroei, digitalisering en de opkomt van nieuwe economieën.

  Wij werken momenteel voor de gemeenten Rotterdam en Den Haag aan het uitwerken van concrete business cases binnen de RNE: wijkaanpak, geothermie, opleidingen in adviseren rond en implementeren van duurzame energie, isoleren van woningen. Wij vatten een business case daarbij breder op dan gebruikelijk: voor ons is de business case en volledig ondernemingsplan uiteraard wel voorzien van degelijke financiële paragraaf en prognose.

  Deze plannen kunnen we alleen in samenwerking met initiatiefnemers, betrokkenen en deskundigen uitwerken. Wij zien het als onze taak om hun kennis en ervaring te vatten in een duidelijke ondernemingsplan dat met de voeten in de aarde staat.

  Dit ondernemingsplan vormt ook de basis voor een korte pitch per business case bedoeld om (start)kapitaal binnen te halen.

 • Leidsche Rijn Centrum

  #development

  Fakton voert namens ASR en Vesteda de financiële regie over het Leidsche Rijn Centrumplan. Dit plan omvat meer dan 750 woningen, 40.000 m² retail en 10.000 m² kantoorruimte. Onze rol is om als onafhankelijke partij binnen de ontwikkeling het financiële eindbeeld tussen beide partijen te waarborgen, de vertaling te maken van besluit naar financiële consequenties en bewaking van de grote lijn van de projectfinanciën. Een uitdagende rol om als schakel tussen partijen de ontwikkeling tot een mooi einde te brengen.

  Leidsche Rijn Centrum

  #development

  Fakton voert namens ASR en Vesteda de financiële regie over het Leidsche Rijn Centrumplan. Dit plan omvat meer dan 750 woningen, 40.000 m² retail en 10.000 m² kantoorruimte. Onze rol is om als onafhankelijke partij binnen de ontwikkeling het financiële eindbeeld tussen beide partijen te waarborgen, de vertaling te maken van besluit naar financiële consequenties en bewaking van de grote lijn van de projectfinanciën. Een uitdagende rol om als schakel tussen partijen de  ontwikkeling tot een mooi einde te brengen.

 • Marktanalyse regionale woningmarkt subregio Breda

  #consultancy #springco

  De gemeenten in de subregio Breda, een samenwerking van acht gemeenten van de Belgische grens tot de Maas, ambiëren een woningmarkt met genoeg en voldoende onderscheidend aanbod. Fakton en SpringCo onderzochten de bestaande woningmarkt en de effectieve vraag naar nieuwbouwwoningen.
  Lees meer

  Marktanalyse regionale woningmarkt subregio Breda

  #consultancy #springco

  De gemeenten in de subregio Breda, een samenwerking van acht gemeenten van de Belgische grens tot de Maas, ambiëren een woningmarkt met genoeg en voldoende onderscheidend aanbod. Fakton en SpringCo onderzochten de bestaande woningmarkt en de effectieve vraag naar nieuwbouwwoningen. Deze analyse kent zijn fundament in stevige (data)analyses en diverse validatiesessies. De bestaande voorraad toont een relatief hoge toekomstwaarde, onder meer doordat de regio een groeiprognose van het aantal huishoudens kent. De subregio Breda kent een sterke woningmarkt. Alleen zijn er woongebieden waar waakzaamheid op zijn plaats is. Aan de hand van de toekomstwaarde, de huidige marktwaarde en de kennis van de woonconsument formuleerden wij voorstellen voor beheersmaatregelen. Nieuwbouw vormt daarbij een strategisch vraagstuk: waar heeft nieuwbouw meerwaarde voor de gemeente en waar maakt nieuwbouw het bestaande aanbod kwetsbaar? Op basis van dit marktonderzoek voeren de gemeenten en de provincie Noord-Brabant discussie over afstemming binnen de regionale woningmarkt.

 • Kickersvoet, Hellevoetsluis

  #development

  Fakton begeleidt Kickersvoet bij de realisatie van bedrijventerrein Kickersbloem 3 in Hellevoetsluis. In een sturende rol bewaken wij de business case en ondersteunen in de onderhandelingen met de gemeente Hellevoetsluis. Ook benaderen wij marktpartijen voor de verkoop en uitgifte van de grond. De grond is inmiddels bestemd en de eerste uitgifte staat op het punt te beginnen. Met veel enthousiasme blijft Fakton van begin tot eind betrokken bij de realisatie.

  Kickersvoet, Hellevoetsluis

  #development

  Fakton Development begeleidt Kickersvoet bij de realisatie van bedrijventerrein Kickersbloem 3 in Hellevoetsluis. In een sturende rol bewaken wij de business case en ondersteunen in de onderhandelingen met de gemeente Hellevoetsluis. Ook benaderen wij marktpartijen voor de verkoop en uitgifte van de grond. De grond is inmiddels bestemd en de eerste uitgifte staat op het punt te beginnen. Met veel enthousiasme blijft Fakton van begin tot eind betrokken bij de realisatie.

 • Amsterdam CS IJ-zijde

  #consultancy

  Tien jaar geleden was de IJ-zijde van het Centraal Station van Amsterdam nog een desolate plek. De verbouwing van het station en de komst van de Noord-Zuid-lijn boden kansen om de IJ-hal te realiseren, waarmee de achterkant van het station transformeerde tot een aantrekkelijke verblijfsplaats voor reizigers, toeristen en passanten. Fakton adviseerde de gemeente Amsterdam over de waardering van de grond onder de winkels en voorzieningen van de IJ-hal en nam plaats in het gemeentelijk team bij de onderhandelingen hierover met NS.

  Amsterdam CS IJ-zijde

  #consultancy

  Tien jaar geleden was de IJ-zijde van het Centraal Station van Amsterdam nog een desolate plek. De verbouwing van het station en de komst van de Noord-Zuid-lijn boden kansen om de IJ-hal te realiseren, waarmee de achterkant van het station transformeerde tot een aantrekkelijke verblijfsplaats voor reizigers, toeristen en passanten. Fakton adviseerde de gemeente Amsterdam over de waardering van de grond onder de winkels en voorzieningen van de IJ-hal en nam plaats in het gemeentelijk team bij de onderhandelingen hierover met NS.

 • Valkenburgerstraat, Amsterdam

  #development

  In opdracht van Blauwhoed hebben wij voor de ontwikkeling en realisatie van twee hotels in de binnenstad van Amsterdam de onderhandelingen gevoerd met de betrokken partijen. In totaal moesten zeven contracten commercieel, financieel en juridisch op elkaar afgestemd worden. Door goed te schaken op meerdere borden tegelijk en met een scherp oog voor belangen, financiële mogelijkheden en risico’s hebben wij voor alle betrokken partijen een mooi resultaat neergezet.

  Valkenburgerstraat, Amsterdam

  #development

  In opdracht van Blauwhoed hebben wij voor de ontwikkeling en realisatie van twee hotels in de binnenstad van Amsterdam de onderhandelingen gevoerd met de betrokken partijen. In totaal moesten zeven contracten commercieel, financieel en juridisch op elkaar afgestemd worden. Door goed te schaken op meerdere borden tegelijk en met een scherp oog voor belangen, financiële mogelijkheden en risico’s hebben wij voor alle betrokken partijen een mooi resultaat neergezet. De bouw is eind 2015 gestart en de hotels zijn eind november 2017 en februari 2018 opgeleverd.

 • Wijnhavenkwartier, Den Haag

  #valuation

  In het Wijnhavenkwartier te Den Haag werd de afgelopen jaren hard gewerkt aan de transformatie van de voormalig ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Op deze locatie verrijst een hoogwaardig woonmilieu met voorzieningen en een multifunctioneel onderwijs- en cultuurcluster (OCC).
  Lees meer

  Wijnhavenkwartier, Den Haag

  #valuation

  In het Wijnhavenkwartier te Den Haag werd de afgelopen jaren hard gewerkt aan de transformatie van de voormalig ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Op deze locatie verrijst een hoogwaardig woonmilieu met voorzieningen en een multifunctioneel onderwijs- en cultuurcluster (OCC).

  Fakton ondersteunde de gemeente Den Haag tijdens de totstandkoming van de samenwerkingsconstructie voor fase I, door een marktconformiteitstoets op de totale deal met Heijmans (fase I) uit te voeren. Vervolgens ondersteunde Fakton de gemeente bij de voorbereiding van de aanbesteding en de beoordeling van de robuustheid van de biedingen van marktpartijen op de gebiedsontwikkeling met realisatie van het multifunctioneel onderwijs- en cultuurcluster in fase II.

 • Ambtelijk opdrachtgever, Gemeente Gouda

  #executives

  Fakton Executives leverde de gemeente Gouda een ambtelijke opdrachtgever voor het uitbreidingsplan Westergouwe. Deze ambtelijk opdrachtgever had zitting in het dagelijks bestuur van de kostenmaatschap Westergouwe, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Gouda, Volker Wessels en Heijmans. Vanuit die rol gaf hij sturing aan de gemeentelijke besluitvorming. Hij heeft Westergouwe succesvol door de crisis geloodst. De eerste gronduitgiften zijn momenteel een feit en onlangs is met de uitvoering gestart.

  Ambtelijk opdrachtgever, Gemeente Gouda

  #executives

  Fakton Executives leverde de gemeente Gouda een ambtelijke opdrachtgever voor het uitbreidingsplan Westergouwe. Deze ambtelijk opdrachtgever had zitting in het dagelijks bestuur van de kostenmaatschap Westergouwe, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Gouda, Volker Wessels en Heijmans. Vanuit die rol gaf hij sturing aan de gemeentelijke besluitvorming. Hij heeft Westergouwe succesvol door de crisis geloodst. De eerste gronduitgiften zijn momenteel een feit en onlangs is met de uitvoering gestart.

 • Veluwse Poort, Ede

  #consultancy

  Aan de oostzijde van de gemeente Ede (meer dan 100.000 inwoners) verrijst de Veluwse Poort. Een interessant woongebied in de entreezone van natuurpark de Veluwe, ontsloten met een intercity station en vele monumentale gebouwen herbergend. In de periode 2009-2013 voerden wij het financieel management op de overall business case van de Veluwse Poort.
  Lees meer

  Veluwse Poort, Ede

  #consultancy

  Aan de oostzijde van de gemeente Ede (meer dan 100.000 inwoners) verrijst de Veluwse Poort. Een interessant woongebied in de entreezone van natuurpark de Veluwe, ontsloten met een intercity station en vele monumentale gebouwen herbergend. In de periode 2009-2013 voerden wij het financieel management op de overall business case van de Veluwse Poort: het zorgdragen voor een evenwichtige financiële sturing op het geheel en de afzonderlijke onderdelen Spoorzone, Kazerneterreinen (100 ha), de nieuwe ontsluitingsweg op de A12, het Enka-terrein en enkele kleinere projectdelen was onze primair taak. In 2013 droegen wij het stokje over aan de interne organisatie; thans wordt Fakton op onderdelen op meer expertmatige basis betrokken.

 • Hoofdkantoor G-STAR, Amsterdam

  #development

  G-Star vroeg ons op basis van het definitieve ontwerp (DO) de aanbestedingsstrategie voor de realisatie op te zetten, de aanbesteding voor te bereiden in nauwe samenwerking met Houthoff Buruma en het ontwerpteam, en de regie over het aanbestedingsproces te voeren. De door ons voorgestelde strategie resulteerde in een succesvolle aanbesteding.

  Hoofdkantoor G-STAR, Amsterdam

  #development

  G-Star vroeg ons op basis van het definitieve ontwerp (DO) de aanbestedingsstrategie voor de realisatie op te zetten, de aanbesteding voor te bereiden in nauwe samenwerking met Houthoff Buruma en het ontwerpteam, en de regie over het aanbestedingsproces te voeren. De door ons voorgestelde strategie resulteerde in een succesvolle aanbesteding.

  Pharell Williams (foto) is mede-eigenaar van het Nederlandse merk G-Star Raw sinds 2016.

 • Strategieontwikkeling en innovatie internationale vastgoedbelegger

  #consultancy

  Met alle disruptieve technologische ontwikkelingen die op de sector afkomen, is een ‘van binnen naar buiten’ benadering gewenst in het bepalen van de strategie.
  Lees meer

  Strategieontwikkeling en innovatie internationale vastgoedbelegger

  #consultancy

  Met alle disruptieve technologische ontwikkelingen die op de sector afkomen, is een ‘van buiten naar binnen’ benadering gewenst in het bepalen van de strategie.

  In een pressure cooker setting begeleidden wij het management met het ‘challengen’ van de huidige strategie. In intensieve en interactieve sessies deelden experts hun inzichten en gebruikte het management dit voor verdere visievorming en aanpassing van het huidige business model. We gebruikten hiervoor het Business Model Canvas als visualisatietool om tot de kern te komen.

  Deze benadering heeft niet alleen een aangescherpt en gedeeld beeld van de huidige business modellen opgeleverd maar ook concrete doelstellingen voor business model innovaties.

 • Keucheniusstraat, Huizen

  #development

  Vanuit onze binnenstedelijke ontwikkelvisie en kennis van de financiële businesscase is Fakton Development namens Visser Bouw Maatschappij verantwoordelijk voor het ontwikkel- en projectmanagement voor een kleinschalig ontwikkelplan in het hart van Huizen. Lees meer.

  Keucheniusstraat, Huizen

  #development

  In samenwerking met Visser Bouw Maatschappij ontwikkelt Fakton Development het Keucheniushof in Huizen. Dit project is gelegen op een ingewikkelde locatie, die vanuit complicerende factoren vanuit het verleden niet van de grond kwam. Fakton Development heeft namens Visser Bouw Maatschappij de grondprijsonderhandelingen gevoerd. Onze creatieve kijk op deze locatie heeft de onderhandelingen opengebroken. Vervolgens ontwikkelden wij het ontwerp verder uit in bouwteam. Daarnaast namen wij deel in het projectteam met de gemeente. De bouw is gestart in oktober 2018 en oplevering wordt verwacht in september 2019. Het plan behelst een combinatie van 13 grondgebonden woningen, 6 appartementen en 3 commerciële ruimten.

 • Gemeente Utrecht

  #consultancy

  De gemeente Utrecht is de regisseur van de grootschalige gebieds- en vastgoedontwikkeling in het stationsgebied. De bouw van de nieuwe OV-terminal, de herontwikkeling van Hoog Catharijne, het nieuwe Stadskantoor, en het Noord- en Zuidgebouw zijn onderdeel hiervan. Vanuit Fakton ondersteunen wij de gemeente Utrecht, strategisch en financieel, al ruim 10 jaar bij verschillende dossiers in dit megaproject.
  Lees meer

  Gemeente Utrecht

  #consultancy

  De gemeente Utrecht is de regisseur van de grootschalige gebieds- en vastgoedontwikkeling in het stationsgebied. De bouw van de nieuwe OV-terminal, de herontwikkeling van Hoog Catharijne, het nieuwe Stadskantoor, en het Noord- en Zuidgebouw zijn onderdeel hiervan. Vanuit Fakton ondersteunen wij de gemeente Utrecht, strategisch en financieel, al ruim 10 jaar bij verschillende dossiers in dit megaproject. Onze inzet leidde tot contractuele afspraken tussen de gemeente en een aantal van haar partners in het Stationsgebied zoals Klépierre, ProRail en NS Stations. Maar ook tot het selecteren en contracteren van marktpartijen voor een aantal ontwikkelopgaven op grond van de gemeente.


  De plek waar deze foto’s zijn gemaakt, het Smakkelaarsveld, vormt een belangrijk onderdeel van het toekomstige stationsgebied. Dit moet straks een kwalitatief hoogwaardig groen verblijfsgebied worden waar Utrechters graag komen en verblijven. Op dit moment loopt de planvormingsfase voor het Smakkelaarsveld, in een brede dialoog met zowel de stad als de markt. Als Fakton zijn we er trots op om als adviseur ook bij deze innovatieve aanpak voor deze bijzondere locatie betrokken te zijn.

 • Haalbaarheidsonderzoek Feyenoord

  #development

  Fakton Development heeft in opdracht van Feyenoord het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de vernieuwbouwplannen van de Kuip. In samenwerking met BOAG Advies en Management hebben wij de businesscase van zowel de Koninklijke BAM en een consortium van ‘Red de Kuip’ beoordeeld. Op basis van deze studie heeft Feyenoord een besluit genomen.

  Haalbaarheidsonderzoek Feyenoord

  #development

  Fakton Development heeft in opdracht van Feyenoord het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de vernieuwbouwplannen van de Kuip. In samenwerking met BOAG Advies en Management hebben wij de businesscase van zowel de Koninklijke BAM en een consortium van ‘Red de Kuip’ beoordeeld. Op basis van deze studie heeft Feyenoord een besluit genomen.

 • Financiële supervisie Stationsgebied Leiden

  #consultancy

  Het Stationsgebied in Leiden is een binnenstedelijke transformatieopgave van formaat. In totaal betreft het een binnenstedelijke opgave van circa 250.000 m² BVO, met als hoofdcomponent woningbouw. Het Stationsgebied vormt de verbinding tussen de historische binnenstad van Leiden en het hightech Bioscience Park aan de andere kant van het spoor. Met de transitie van het Stationsgebied krijgt Leiden een uitnodigende entree van de stad.
  Lees meer

  Financiële supervisie Stationsgebied Leiden

  #consultancy

  Het Stationsgebied in Leiden is een binnenstedelijke transformatieopgave van formaat. In totaal betreft het een binnenstedelijke opgave van circa 250.000 m² BVO, met als hoofdcomponent woningbouw. Het Stationsgebied vormt de verbinding tussen de historische binnenstad van Leiden en het hightech Bioscience Park aan de andere kant van het spoor. Met de transitie van het Stationsgebied krijgt Leiden een uitnodigende entree van de stad.

  De gemeente voert regie op de gehele transitieopgave en heeft Fakton geselecteerd als financieel supervisor. In die rol geven wij de gemeente en de betrokken partijen advies om te komen tot succesvolle transformatie. Tot dusver heeft dat geleid tot de succesvolle herontwikkeling van enkele deelgebieden.

  De plek waar de foto is gemaakt toont het kruispunt van het gebied, waar alle mensen samenkomen vanuit het station, de stad, de kantoren en de winkels.

 • Projectdirecteur Vroondaal

  #executives

  Vanuit een integrale gebiedsvisie adviseren wij de klant (gemeente Den Haag, BPD, Synchroon) bij de productontwikkeling en positionering van deze grootschalige woningbouwontwikkeling in Den Haag.

  Projectdirecteur Vroondaal

  #executives

  Vanuit een integrale gebiedsvisie adviseren wij de klant (gemeente Den Haag, BPD, Synchroon) bij de productontwikkeling en positionering van deze grootschalige woningbouwontwikkeling in Den Haag.

 • Office for infrastructure & logistics, Europese Commissie Brussel

  #executives #belux

  Expert services vastgoed betreft waardering, analyse en diverse consultancy aangaande het vastgoed van de Europese Commissie.

  Office for infrastructure & logistics, Europese Commissie Brussel

  #executives #belux

  Expert services vastgoed betreft waardering, analyse en diverse consultancy aangaande het vastgoed van de Europese Commissie.

 • Westergouwe Gouda, financieel management

  #consultancy

  In Gouda ontwikkelen de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels/Heijmans een woonwijk met 4.000 woningen en 26.000 m² commerciële en maatschappelijke voorzieningen en een natuur- en recreatieve zone van 65 hectare, genaamd Westergouwe. Dit gebied ligt 6 meter onder N.A.P. en kent een complexe wateropgave.
  Lees meer

  Westergouwe Gouda, financieel management

  #consultancy

  In Gouda ontwikkelen de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels/Heijmans een woonwijk met 4.000 woningen en 26.000 m² commerciële en maatschappelijke voorzieningen en een natuur- en recreatieve zone van 65 hectare, genaamd Westergouwe. Dit gebied ligt 6 meter onder N.A.P. en kent een complexe wateropgave.

  Fakton nam de financiele regie (CFO) en algemene projectleiding van de gebiedsontwikkeling op zich. Doel van de opdracht was om in een iteratief teken- en rekenproces de haalbaarheid van de gezamenlijke (deel)ontwikkeling(en) te bepalen, een herverdeling (grondruil) van de eigendomsposities van partijen tot stand te brengen en de ontwikkeling van de tijdelijke voorzieningen, de visievorming op de inpassing van een woon/zorgcomplex, de uitgifte van particuliere kavels en het besluitvormingsproces te faciliteren.  

 • Inzicht en inbedding in de organisatie van betaalbaarheid – Portaal

  #consultancy

  Betaalbaarheid raakt de kern van de corporatie. Betaalbaarheid gaat over de doelgroep: de huurder (het huishouden) in relatie tot het wonen. Het gaat om het ‘matchen’ van wat een huishouden kan betalen en een woning met de daarbij horende woonlasten. Als je hier beter inzicht in hebt, kun je als corporatie op veel vlakken mogelijke betaalbaarheidsproblemen vroegtijdig oplossen of voorkomen.
  Lees meer

  Inzicht en inbedding in de organisatie van betaalbaarheid – Portaal

  #consultancy

  Betaalbaarheid raakt de kern van de corporatie. Betaalbaarheid gaat over de doelgroep: de huurder (het huishouden) in relatie tot het wonen. Het gaat om het ‘matchen’ van wat een huishouden kan betalen en een woning met de daarbij horende woonlasten. Als je hier beter inzicht in hebt, kun je als corporatie op veel vlakken mogelijke betaalbaarheidsproblemen vroegtijdig oplossen of voorkomen. 

  Samen met de klant hebben we -door gebruik te maken van Big Data analyse- inzicht gekregen in de betaalbaarheid van huurders in relatie tot de woning waar die ze bewonen. Dit leverde al gelijk nieuwe bruikbare inzichten op die nooit eerder waren vertoond. Daarmee groeide het enthousiasme om verder verschillende toepassingen en effecten te bekijken in relatie tot incasso, het verhuurproces, het huurbeleid en asset management.  

  Quote van opdrachtgever

  ‘Fakton heeft veel ervaring met het gebruik van Big Data, zowel bij andere corporaties als bij andere organisaties. Daarnaast zijn zij goed in het omzetten van analyses naar visie en concrete plannen en die vervolgens ook in de organisatie geïmplementeerd te krijgen.’

 • Westewagenstraat, Rotterdam

  #development

  Vanuit een visie op de locatie in de binnenstad van Rotterdam adviseren wij de klant (Vervat Vastgoed) bij de complete ontwikkeling van deze sloop-nieuwbouw ontwikkeling van 230 studentenwoningen.

  Westewagenstraat, Rotterdam

  #development

  Vanuit een visie op de locatie in de binnenstad van Rotterdam adviseren wij de klant (Vervat Vastgoed) bij de complete ontwikkeling van deze sloop-nieuwbouw ontwikkeling van 230 studentenwoningen.

 • Woningbehoefteonderzoek Woonvisie, Regio Rivierenland

  #consultancy

  In opdracht van 11 gemeenten, 8 corporaties en de provincie Gelderland brachten wij de karakteristieken van de woningmarkt in de Regio Rivierenland in beeld. Wij voerden kwantitatieve en kwalitatieve analyses uit op basis van eigen databases, openbare bronnen en gegevens van de regio zelf.
  Lees meer

  Woningbehoefteonderzoek Woonvisie, Regio Rivierenland

  #consultancy

  In opdracht van 11 gemeenten, 8 corporaties en de provincie Gelderland brachten wij de karakteristieken van de woningmarkt in de Regio Rivierenland in beeld. Wij voerden kwantitatieve en kwalitatieve analyses uit op basis van eigen databases, openbare bronnen en gegevens van de regio zelf. Dit leverde beelden op van de woonconsument in de diverse submarkten in termen van leefstijl, woonoriëntatie, inkomens en vergrijzing.

  Op basis van verhuisgedragingen in de periode 2005-2013 brachten wij de effectieve vraag naar nieuwbouw in beeld, welke wij confronteerden met de karakteristiek van de deelmarkten en de (geplande) voorraad. Dit leidde tot relevante bouwstenen voor de Woonagenda 2025. Dit traject doorliepen wij met een werkgroep van vertegenwoordigers van alle partijen. Voorts hielden wij interviews met alle relevante (markt)partijen in de regio, hetgeen wij terugkoppelden in een markttafel; bestuurlijke borging gaven wij vorm in een tweetal bestuurlijke tafels.

 • Project Vroondaal, Den Haag

  #development

  Vanuit een integrale gebiedsvisie adviseren wij de klant (gemeente Den Haag, BPD, Synchroon) bij de productontwikkeling en positionering van deze grootschalige woningbouwontwikkeling in Den Haag.

  Project Vroondaal, Den Haag

  #development

  Vanuit een integrale gebiedsvisie adviseren wij de klant (gemeente Den Haag, BPD, Synchroon) bij de productontwikkeling en positionering van deze grootschalige woningbouwontwikkeling in Den Haag.

 • Interimmanager Bangert en Oostpolder, Gemeente Hoorn

  #executives

  De gemeente Hoorn verzocht Fakton Executives een interim manager te leveren voor haar project Bangert en Oostpolder (3.600 woningen). Onze interimmanager stuurde het projectteam aan, regisseerde de onderhandelingen met de ontwikkelaars van woningen en centrumvoorzieningen, gaf richting aan het politieke debat, adviseerde zijn ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en richtte de interne organisatie in.
  Lees meer

  Interimmanager Bangert en Oostpolder, Gemeente Hoorn

  #executives

  De gemeente Hoorn verzocht Fakton Executives een interim manager te leveren voor haar project Bangert en Oostpolder (3.600 woningen). Onze interimmanager stuurde het projectteam aan, regisseerde de onderhandelingen met de ontwikkelaars van woningen en centrumvoorzieningen, gaf richting aan het politieke debat, adviseerde zijn ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en richtte de interne organisatie in.

  Onze interim manager startte met de ontwikkeling van een toekomstvisie op het plan. Deze visie omvatte onder meer een marktanalyse op basis van de vraag, een stedenbouwkundige analyse, een nieuwe kijk op de interne organisatie en een effectievere omgangsvorm met de zakenpartners in het gebied. Implementatie heeft ertoe geleid dat de gemeente weer grip op het project, de zakelijke verhoudingen zijn teruggekeerd, de gemeentelijke organisatie haar werk kan doen en de projectmedewerkers weer energie krijgen van het project.

 • Verdere doorontwikkeling gemeentelijke vastgoedorganisatie

  #consultancy

  Vastgoed van de gemeente moet maximaal bijdragen aan de doelstellingen van de stad. De opdrachtgever had behoefte aan een verdere professionalisering van de vastgoedorganisatie zodat deze in staat is om sturing te geven gericht op het behalen van de gemeentelijke doelstellingen.
  Samen met de organisatie hebben we in interactieve en intensieve sessies inzichtelijk gemaakt welke activiteiten nodig zijn, hoe deze het beste kunnen worden georganiseerd en welke spelregels hierbij horen.
  Lees meer

  Verdere doorontwikkeling gemeentelijke vastgoedorganisatie

  #consultancy

  Vastgoed van de gemeente moet maximaal bijdragen aan de doelstellingen van de stad. De opdrachtgever had behoefte aan een verdere professionalisering van de vastgoedorganisatie zodat deze in staat is om sturing te geven gericht op het behalen van de gemeentelijke doelstellingen.
  Samen met de organisatie hebben we in interactieve en intensieve sessies inzichtelijk gemaakt welke activiteiten nodig zijn, hoe deze het beste kunnen worden georganiseerd en welke spelregels hierbij horen.

  Als startpunt gebruikten we een activiteitenoverzicht (good practice) waar alle processen en activiteiten op staan weergegeven om het gemeentelijk vastgoed in al haar facetten te ‘managen’. Dit overzicht is met medewerkers van beiden afdelingen verder aangevuld en verrijkt. Op deze manier ontstond een volledig beeld van alle activiteiten die nodig zijn om als professionele vastgoedorganisatie uit te voeren. Vervolgens zijn de verschillende activiteiten (processen) logisch geclusterd. Deze clustering vormde de basis voor de inrichting van de nieuwe organisatie. Het vervolg bestond uit het bepalen van de spelregels in de onderlinge samenwerking. De implementatie vindt plaats door middel van gaming en simulatie.

 • Blaak 8, Rotterdam

  #development

  Blauwhoed Vastgoed ontwikkelde en realiseerde in samenwerking met Kroonenberg Groep het kantorencomplex Blaak 8 te Rotterdam. Ons werd gevraagd commerciële ondersteuning te verlenen en het integrale project te bewaken tijdens de ontwikkeling, realisatie en de verhuur van het complex.

  Blaak 8, Rotterdam

  #development

  Blauwhoed Vastgoed ontwikkelde en realiseerde in samenwerking met Kroonenberg Groep het kantorencomplex Blaak 8 te Rotterdam. Ons werd gevraagd commerciële ondersteuning te verlenen en het integrale project te bewaken tijdens de ontwikkeling, realisatie en de verhuur van het complex.

 • Regionale woonvisie en prestatieafspraken Land van Heusden en Altena

  #consultancy

  Samen met onze opdrachtgevers (gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg, en de corporaties Woonlinie, Woonservice Meander en Woonstichting Land van Altena) werkten wij in 2015 aan de Regionale Woonvisie Land van Heusden en Altena. Deze visie kent zijn fundament in stevige (data)analyses en diverse validatiesessies, ook met externe stakeholders in het brede woondomein.
  Lees meer

  Regionale woonvisie en prestatieafspraken Land van Heusden en Altena

  #consultancy

  Samen met onze opdrachtgevers (gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg, en de corporaties Woonlinie, Woonservice Meander en Woonstichting Land van Altena) werkten wij in 2015 aan de Regionale Woonvisie Land van Heusden en Altena. Deze visie kent zijn fundament in stevige (data)analyses en diverse validatiesessies, ook met externe stakeholders in het brede woondomein. De regionale woonvisie schetst tien richtinggevende principes en acht handelingsperspectieven voor sturing op een toekomstbestendige woningvoorraad. De woonvisie vormde begin 2016 de basis voor de nieuwe prestatieafspraken, tegen de achtergrond van de nieuwe Woningwet. In de in juni 2016 ondertekende prestatieafspraken stelden de bestuurders in hun voorwoord “Wij zijn zeer content met het resultaat. Te meer omdat het prestatieafspraken betreft tussen tien partijen (drie gemeenten, drie corporaties en vier huurdersorganisaties). Een resultaat dat ook op landelijk niveau nog weinig is geleverd. Wij zijn ervan overtuigd dat bijgaande prestatieafspraken partijen voldoende mogelijkheden bieden om onze regionale volkshuisvestelijke ambities in gezamenlijkheid dichterbij te brengen”.

 • Verkoop in Dialoog Zuidgebouw Utrecht

  #consultancy

  In opdracht van de gemeente Utrecht gaven wij ook de tenderprocedure van het Zuidgebouw vorm en begeleidden we bij de uitvoering daarvan. Het Zuidgebouw wordt gerealiseerd op een constructieve ‘tafel’ boven het nieuwe bus- en tramstation bij Utrecht Centraal. De hoofdfunctie van het gebouw (circa 18.500 m2) is wonen, met daarnaast ondersteunende functies als werken, sport en horeca.
  Lees meer

  Verkoop in Dialoog Zuidgebouw Utrecht

  #consultancy

  In opdracht van de gemeente Utrecht gaven wij ook de tenderprocedure van het Zuidgebouw vorm en begeleidden we bij de uitvoering daarvan. Het Zuidgebouw wordt gerealiseerd op een constructieve ‘tafel’ boven het nieuwe bus- en tramstation bij Utrecht Centraal. De hoofdfunctie van het gebouw (circa 18.500 m2) is wonen, met daarnaast ondersteunende functies als werken, sport en horeca. Naast een op waardecreatie gerichte dialoogfase tussen de deelnemende marktpartijen en de gemeente, maakte ook omgevingsparticipatie onderdeel uit van het tenderproces. We daagden de marktpartijen uit om in hun plan zo veel mogelijk de vooraf geïnventariseerde wensen en zorgen uit de omgeving op te nemen. Als onderdeel van de tender kregen de marktpartijen de kans om een tussenversie van hun plan aan de omgeving te presenteren en met hen te bespreken. In de beoordeling van de plannen was de wijze waarop met de wensen en zorgen van de omgeving was omgegaan vervolgens één van de beoordelingscriteria.

 • Stedelijke transitie Rotterdam en Den Haag

  #consultancy

  De woningbouwopgave ligt steeds meer in binnenstedelijke gebieden en vraagt dus om transformatie en herstructurering van bestaand vastgoed. Zeker ook voor de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Voor beide gemeenten hebben wij in beeld gebracht welke opbrengsten en kosten gepaard gaan met deze transitie opgave en welke onrendabele top resteert. Verder kwamen wij op basis van een prioritering tot zes effectieve maatregelen om de stedelijke transitie daadwerkelijk op gang te krijgen en om de business case te verbeteren.
  Lees meer

  Stedelijke transitie Rotterdam en Den Haag

  #consultancy

  De woningbouwopgave ligt steeds meer in binnenstedelijke gebieden en vraagt dus om transformatie en herstructurering van bestaand vastgoed. Zeker ook voor de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Voor beide gemeenten hebben wij in beeld gebracht welke opbrengsten en kosten gepaard gaan met deze transitie opgave en welke onrendabele top resteert. Verder kwamen wij op basis van een prioritering tot zes effectieve maatregelen om de stedelijke transitie daadwerkelijk op gang te krijgen en om de business case te verbeteren.

  Als medeopdrachtgevers van onze analyse hebben het ministerie van BZK en de provincie Zuid-Holland samen met de gemeenten onze analyse meegenomen bij de City Deal van de agenda stad, ‘Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie’.

 • Verkoop in Dialoog Noordgebouw Utrecht

  #consultancy

  De gemeente Utrecht vroeg ons het verkoopproces van de ontwikkellocatie ‘Noordgebouw’ vorm te geven en te begeleiden. Op deze complexe locatie, direct naast de nieuwe OV-terminal Utrecht Centraal, daagden wij marktpartijen uit om een gebouw van circa 20.000 m2 bvo te realiseren met een gemengd programma dat mocht bestaan uit onder meer wonen, werken, hotel en retail.
  Lees meer

  Verkoop in Dialoog Noordgebouw Utrecht

  #consultancy

  De gemeente Utrecht vroeg ons het verkoopproces van de ontwikkellocatie ‘Noordgebouw’ vorm te geven en te begeleiden. Op deze complexe locatie, direct naast de nieuwe OV-terminal Utrecht Centraal, daagden wij marktpartijen uit om een gebouw van circa 20.000 m2 bvo te realiseren met een gemengd programma dat mocht bestaan uit onder meer wonen, werken, hotel en retail. De gemeente zocht een samenwerkingspartner voor de lange termijn; een consortium van marktpartijen die de ontwikkeling, realisatie, eigendom én exploitatie van het Noordgebouw kon zeker stellen. Het openbare tenderproces kenmerkte zich door het feit dat marktpartijen werden uitgedaagd op de ambities van de gemeente en hen veel ruimte en flexibiliteit werd geboden. Een uitgebreide dialoogfase maakte onderdeel uit van verkoopproces. De doorlooptijd bedroeg vanaf de start van het verkoopproces tot aan het getekende contract minder dan een jaar.

 • Versnellingsopgave woningbouw Stadsregio Amsterdam

  #consultancy

  Amsterdam is populair onder woningzoekenden in alle segmenten. Ook in de regiogemeenten trekt de woningmarkt steeds meer aan. Hoe kunnen we als stadsregio optimaal profiteren van het marktsentiment en daarmee ruimtelijke ontwikkelingen lostrekken en de broodnodige nieuwbouwwoningen toevoegen aan de voorraad? Dat was de vraag die de portefeuillehouders van de Stadsregio Plus Amsterdam (het gebied van Haarlem tot Lelystad, en van Purmerend tot Haarlemmermeer) aan Fakton stelden.
  Lees meer

  Versnellingsopgave woningbouw Stadsregio Amsterdam

  #consultancy

  Amsterdam is populair onder woningzoekenden in alle segmenten. Ook in de regiogemeenten trekt de woningmarkt steeds meer aan. Hoe kunnen we als stadsregio optimaal profiteren van het marktsentiment en daarmee ruimtelijke ontwikkelingen lostrekken en de broodnodige nieuwbouwwoningen toevoegen aan de voorraad? Dat was de vraag die de portefeuillehouders van de Stadsregio Plus Amsterdam (het gebied van Haarlem tot Lelystad, en van Purmerend tot Haarlemmermeer) aan Fakton stelden.

  Samen met de betreffende gemeenten voeren wij een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit naar de planvoorraad, om te bepalen of er voldoende aanbod is voor de komende jaren, en of dit versneld naar de markt kan worden gebracht. We analyseren welke projecten versneld kunnen worden, wat de knelpunten zijn en wat er voor nodig is om die op te lossen.

 • Verkoop in Dialoog Coulissen West Breda

  #consultancy

  De ontwikkellocatie Coulissen West in het Bredase stationsgebied (Via Breda) ligt tussen de nieuwe OV-Terminal en het nieuwe Gerechtsgebouw. In het gebied is ruimte voor een multifunctioneel vastgoedprogramma van circa 40.000 m2 bvo. Voor onze opdrachtgever (de gemeente Breda) was het van belang dat de functiemix in dit gebied een zakelijk en bij voorkeur ook internationaal karakter zou krijgen.
  Lees meer

  Verkoop in Dialoog Coulissen West Breda

  #consultancy

  De ontwikkellocatie Coulissen West in het Bredase stationsgebied (Via Breda) ligt tussen de nieuwe OV-Terminal en het nieuwe Gerechtsgebouw. In het gebied is ruimte voor een multifunctioneel vastgoedprogramma van circa 40.000 m2 bvo. Voor onze opdrachtgever (de gemeente Breda) was het van belang dat de functiemix in dit gebied een zakelijk en bij voorkeur ook internationaal karakter zou krijgen. Naast wonen dienden de plannen dan ook een substantieel deel werken en verblijven (hotel, long stay) te bevatten. Daarnaast vormde het integreren van het vastgoed in een groen parklandschap aan het spoor (met parkeren daaronder) een belangrijke ontwerpopgave voor de marktpartijen. We gaven het tenderproces vorm en begeleidden de gemeente Breda daarin van begin tot eind. In dialoog met drie consortia zijn de individuele plannen door de marktpartijen stapsgewijs verder uitgewerkt en kwalitatief beter gemaakt. Uiteindelijk koos de gemeentelijke beoordelingscommissie in consensus voor het integrale planconcept 5TRACKS waarin de gemeentelijke ruimtelijke en programmatische ambities het beste waren samengebracht.

 • Haagse Warmte, integrale energie-exploitatie

  #consultancy

  De gemeente Den Haag onderzoekt hoe zij haar ambitie van klimaatneutrale stad in 2040 kan realiseren. Wij hielpen de gemeente Den Haag met het structureren van een aantrekkelijk aanbod voor bewoners om aan te sluiten op duurzame warmte. Daarnaast maakten wij de business case van isoleren en PV cellen voor de corporaties en haar huurders inzichtelijk.

  Haagse Warmte, integrale energie-exploitatie

  #consultancy

  De gemeente Den Haag onderzoekt hoe zij haar ambitie van klimaatneutrale stad in 2040 kan realiseren. Wij hielpen de gemeente Den Haag met het structureren van een aantrekkelijk aanbod voor bewoners om aan te sluiten op duurzame warmte. Daarnaast maakten wij de business case van isoleren en PV cellen voor de corporaties en haar huurders inzichtelijk.

 • Kwartiermaker assetmanagement, Parteon

  #executives

  Voor woningcorporatie Parteon leverde Fakton Executives de kwartiermaker assetmanagement. Deze gaf leiding aan een multidisciplinair team, bestaande uit finance en control, ict, strategie en lijnafdelingen. Opdracht was om assetmanagement volwaardig te integreren binnen de organisatie. Als eerste werden er criteria bepaald voor de beoordeling van complexen en PMC’s. Zo ontstond er meer focus op PMC’s en complexen die slecht scoorden en op complexen met een veranderpotentieel. Daarnaast is de meerjarige investeringsbegroting herzien en zijn het investeringskader en het verkoopprogramma aangescherpt.
  Lees meer

  Kwartiermaker assetmanagement, Parteon

  #executives

  Voor woningcorporatie Parteon leverde Fakton Executives de kwartiermaker assetmanagement. Deze gaf leiding aan een multidisciplinair team, bestaande uit finance en control, ict, strategie en lijnafdelingen. Opdracht was om assetmanagement volwaardig te integreren binnen de organisatie. Als eerste werden er criteria bepaald voor de beoordeling van complexen en PMC’s. Zo ontstond er meer focus op PMC’s en complexen die slecht scoorden en op   complexen met een veranderpotentieel. Daarnaast is de meerjarige investeringsbegroting herzien en zijn het investeringskader en het verkoopprogramma aangescherpt.

  Assetmanagement is nu aansturing van de vastgoedportefeuille. “Voorheen was assetmanagement een vies woord. Nu wil iedereen bij ons assetmanager worden,” aldus Cees van Boven, die assetmanagement met ondersteuning van Fakton bij Parteon heeft ingevoerd.

 • Weena Boulevard, Rotterdam

  #development

  In opdracht van LSI Project Investment voeren wij het ontwikkel- en projectmanagent over de gebiedsontwikkeling 010. Onze werkzaamheden bestaan uit het neerzetten van de ontwikkelstrategie voor het gebied, het voeren van de onderhandelingen met de gemeente, financieren bouwer, en het aansturen van het ontwikkel- en ontwerpproces van de eerste fase bestaande uit een hotel met kantoren van in totaal circa 15.000m2. De realisatie van de eerste fase start in 2015.

  Weena Boulevard, Rotterdam

  #development

  In opdracht van LSI Project Investment voeren wij het ontwikkel- en projectmanagent over de gebiedsontwikkeling 010. Onze werkzaamheden bestaan uit het neerzetten van de ontwikkelstrategie voor het gebied, het voeren van de onderhandelingen met de gemeente, financieren bouwer, en het aansturen van het ontwikkel- en ontwerpproces van de eerste fase bestaande uit een hotel met kantoren van in totaal circa 15.000m2. De realisatie van de eerste fase start in 2015.

 • Business Park Aviolanda, Woensdrecht

  #development

  Vanuit een gebiedsvisie, die wij financieel hebben onderbouwd, adviseren wij de klant (Business Park Aviolanda B.V.) bij diverse individuele ontwikkelingen van kantoren en bedrijfshallen.

  Business Park Aviolanda, Woensdrecht

  #development

  Vanuit een gebiedsvisie, die wij financieel hebben onderbouwd, adviseren wij de klant (Business Park Aviolanda B.V.) bij diverse individuele ontwikkelingen van kantoren en bedrijfshallen.

 • Kansrijkheid projecten voor de beleggersmarkt, Stadsregio Arnhem-Nijmegen

  #consultancy

  In opdracht van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen brachten wij van een 50-tal projecten in het Middengebied van de Stadsregio-Arnhem Nijmegen (5 gemeenten) de kansrijkheid van projecten voor de beleggersmarkt (institutioneel en private equity) in beeld. Dit met als doel projecten versneld tot start bouw te brengen.
  Lees meer

  Kansrijkheid projecten voor de beleggersmarkt, Stadsregio Arnhem-Nijmegen

  #consultancy

  In opdracht van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen brachten wij van een 50-tal projecten in het Middengebied van de Stadsregio-Arnhem Nijmegen (5 gemeenten) de kansrijkheid van projecten voor de beleggersmarkt (institutioneel en private equity) in beeld. Dit met als doel projecten versneld tot start bouw te brengen. Wij brachten de vraag op basis van desk research in beeld en trechterden de locaties snel en transparant op basis van projectspecifieke kenmerken zoals ligging, woonmilieu, product-marktcombinatie, investeringsvolume en time to market. Wij gaven sturing aan een intensief proces waarbij provincie, Stadsregio, gemeenten, woningcorporaties, makelaars, ontwikkelaars en beleggers betrokken waren. Om ons onderzoek breed gedragen te krijgen, spraken wij met de verschillende betrokken (markt)partijen. Daarnaast valideerden wij onze bevindingen in een ambtelijke sessie met de betreffende gemeenten en de provincie en in een brede marktsessie, in aanwezigheid van de gemeenten. Ons advies is verankerd in een bestuurlijk overleg met de betrokken wethouders en de gedeputeerde.

 • Portefeuillestrategie bepalen en implementeren – zorginstelling Ipse de Bruggen

  #consultancy

  Tezamen met Ipse de Bruggen ontwikkelden wij een integraal vastgoedsturingsmodel. Met dit asset model is Ipse in staat op de feitelijke of verwachte veranderingen in de dienstverlening ten gevolge van beleid of AWBZ en WMO te anticiperen. Met behulp van het model worden eveneens (des)investeringen, onderhoudsuitgaven, contractuele verplichtingen en de waarde van de vastgoedportefeuille onderbouwd.

  Portefeuillestrategie bepalen en implementeren – zorginstelling Ipse de Bruggen

  #consultancy

  Tezamen met Ipse de Bruggen ontwikkelden wij een integraal vastgoedsturingsmodel. Met dit asset model is Ipse in staat op de feitelijke of verwachte veranderingen in de dienstverlening ten gevolge van beleid of AWBZ en WMO te anticiperen. Met behulp van het model worden eveneens (des)investeringen, onderhoudsuitgaven, contractuele verplichtingen en de waarde van de vastgoedportefeuille onderbouwd.

 • Brussel NEO Heizel, Masterplan

  #executives #belux

  Commissioned by the City of Brussels Fakton designed the Masterplan and drawed up all the financial schemes for the (re)development of the Heysel site in Brussels. In cooperation with KCAP architects. The mixed use (re)development plan includes a new shopping center, conference facilities, offices, hotels and leisure.

  Brussel NEO Heizel, Masterplan

  #executives #belux

  Commissioned by the City of Brussels Fakton designed the Masterplan and drawed up all the financial schemes for the (re)development of the Heysel site in Brussels. In cooperation with KCAP architects. The mixed use (re)development plan includes a new shopping center, conference facilities, offices, hotels and leisure.

 • Vastgoedteam 'Collateral & Real Estate Valuations', Deutsche Bank Nederland

  #executives

  Fakton Executives heeft voor de Deutsche Bank Nederland het vastgoedteam 'Collateral & Real Estate Valuations' (CREV) opgezet. Het team is verantwoordelijk voor het bepalen van de waarde van het onderpand van vastgoedfinancieringen. Fakton Executives ontwikkelde en implementeerde in samenwerking met de Deutsche Bank AG een nieuwe visie op onderpand en nieuwe taxatiestandaarden. Dit team coördineert en controleert vanuit de bank de vastgoedtaxaties.
  Lees meer

  Vastgoedteam 'Collateral & Real Estate Valuations', Deutsche Bank Nederland

  #executives

  Fakton Executives heeft voor de Deutsche Bank Nederland het vastgoedteam 'Collateral & Real Estate Valuations' (CREV) opgezet. Het team is verantwoordelijk voor het bepalen van de waarde van het onderpand van vastgoedfinancieringen. Fakton Executives ontwikkelde en implementeerde in samenwerking met de Deutsche Bank AG een nieuwe visie op onderpand en nieuwe taxatiestandaarden. Dit team coördineert en controleert vanuit de bank de vastgoedtaxaties.

  “Ten alle tijden voerde Fakton Executives haar werkzaamheden gekwalificeerd en naar onze volste tevredenheid uit. De medewerkers van Fakton Executives overtroffen onze verwachtingen in elk opzicht en op de beste wijze” aldus de heer Roger Zorn, head of CREV van de Deutsche Bank AG.

 • Fredericia Denmark, Development Strategy

  #consultancy

  Fakton realized a new development strategy for this region through the creation of new waterfronts by creating a system of new canals, which increase the quality of the living environment notably and which result in higher real estate values and thus a better business case.

  Fredericia Denmark, Development Strategy

  #consultancy

  Fakton realized a new development strategy for this region through the creation of new waterfronts by creating a system of new canals, which increase the quality of the living environment notably and which result in higher real estate values and thus a better business case.

 • Interparking, Investment Strategy

  #executives #belux

  Creation of a Parking Investment Strategy in the Netherlands. Assesment of multiple business cases in several major Dutch cities.

  Interparking, Investment Strategy

  #executives #belux

  Creation of a Parking Investment Strategy in the Netherlands. Assesment of multiple business cases in several major Dutch cities.