Request information

Contactformulier

Veluwse Poort, Ede #thisiswhatwedo
Stationsgebied Leiden #thisiswhatwedo
Energietransitie en Duurzaamheid #thisiswhatwedo
Leven in Data, Springco
Stationsgebied Utrecht #thisiswhatwedo
Gemeentelijk Vastgoedportefeuille, Eindhoven #thisiswhatwedo

Consultancy

Strategisch adviseur met executiekracht

Fakton Consultancy is een ervaren vastgoedadviseur voor de gevestigde orde en nieuwkomers binnen de publieke en private sector in Nederland. Wij werken voor alle partijen binnen de vastgoedketen.

Fakton Consultancy opereert in het speelveld van de gebouwde omgeving, duurzaamheid, energie, financiën en organisaties. Wij adviseren onze opdrachtgevers bij hun strategische vastgoedvraagstukken en helpen hen met de implementatie en uitvoering van ons advies. Onze executiekracht is gebaseerd op inhoudelijke kennis en onze transparante, doortastende en persoonlijke manier van werken. Om in de toekomst nog steeds uw sparringpartner te zijn, blijven wij vernieuwen.

Stedelijke investeringsstrategie

Het regisseren en organiseren van investeringskracht voor het versterken van steden.

Wereldwijd wonen meer mensen in steden dan daarbuiten. De trend van de trek naar de stad zet volgens de Verenigde Naties verder door. Ook in Nederland trekt de stad: 74% van de Nederlanders woont in stedelijke regio’s, de helft daarvan in grootstedelijke regio’s. De transitie naar grotere en sterke steden vraagt om een stedelijke investeringsstrategie.
Deze complexe opgaven bij binnenstedelijke transitie vragen om publieke regie en het organiseren van investeringskracht. Een complex project komt immers pas van de grond bij hoge prioriteit, de juiste combinatie van partijen, een juiste match tussen project en belangen van investeerders, een bestendige samenwerkingsvorm en gedegen financiering.

Business case & financieel management

Controle en sturing door middel van excellent financieel inzicht.

Een adequate sturing op de financiën is essentieel voor (her)ontwikkelingsopgaven, investeringsprogramma’s en beleggingsportefeuilles. Een scherp zicht op de financiële component maakt het mogelijk om haalbaarheid te toetsen, rendement te optimaliseren en investeringsprogramma’s te coördineren. De uitgewerkte business case verbindt investeringen, inkomsten, uitgaven (cashflow) met financiering. Een sluitende business case maakt realisatie van de opgave mogelijk.
Sinds de oprichting van Fakton, in 1981, is het opstellen van marktgerichte business cases onze core business. Fakton levert kennis en kunde op het terrein van financiële exploitatie, financiering en procesmanagement om te komen tot solide, duurzame en transparante business cases. Dit doen wij in tal van sectoren; van vastgoed tot gebiedsontwikkeling en duurzaamheid/energie. En voor alle partijen in de vastgoedkolom: ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, gemeenten en overige overheden.

Portefeuille en Asset Management

Sturen op prestaties van uw vastgoed portefeuille.

Binnen de publieke en private sector is verdere professionalisering van vastgoedsturing een centraal thema. Woningcorporaties, gemeenten en andere overheden, zorginstellingen, universiteiten, grote corporates en commerciële beleggers: al deze organisaties moeten binnen een veranderende wereld van schaarse middelen hun prestaties optimaliseren binnen een adequaat financieel kader. Voor maatschappelijk georiënteerde partijen zijn de financiële kaders gericht op het continueren en verbeteren van hun maatschappelijke taak: goede huisvesting van maatschappelijke organisaties, zorg en onderwijs kunnen bieden. Voor commerciële beleggers wordt het kader van financiële prestaties bepaald door hun aandeelhouders. Dit alles in een veranderende omgeving en gebruikmakend van de groeiende schat aan beschikbare data.
Portefeuille en Asset Management staat voor vastgoedsturing op een strategisch en tactisch niveau en beschrijft een inhoudelijk gestuurd dagelijks proces.

Verkoop en ontwikkeling in dialoog

Succesvolle (her)ontwikkeling door middel van een gestructureerde verkoop en waarde creatie.

Het verkopen van te (her)ontwikkelen gebouwen of gebieden aan marktpartijen kan beter dan nu vaak gebeurt. Verkopende partijen zoals gemeenten, provincies, woningcorporaties, (semi)publieke organisaties en private ondernemingen doen er goed aan hun locaties niet simpelweg te koop te zetten. Wij zien een toename van binnenstedelijke ontwikkelopgaven die vanwege hun complexiteit door potentiële kopers als risicovol worden gezien. Bij veel transacties leidt het beprijzen van deze risico’s tot een lagere waarde.
Een aanpak die uitgaat van waarde creëren voor alle betrokkenen noemen wij ‘Verkoop in Dialoog’. Kenmerkend voor onze aanpak is dat de wensen van de verkopende partij en de mogelijkheden van de markt via een dialoog bij elkaar worden gebracht. In dialoog ontstaat een zoektocht naar een haalbaar plan met een zo groot mogelijke toegevoegde waarde. Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar juist ook door hogere plankwaliteit (ruimtelijk, programmatisch, economisch, sociaal, duurzaam etc.) leidt het verkopen in dialoog tot betere resultaten voor alle betrokkenen.

Organisatie en strategie

Hoe speel ik in op disruptie? Hoe vergroot ik mijn innoverend vermogen als vastgoedorganisatie?

Technologische ontwikkelingen kunnen resulteren in exponentiële groei en structurele verandering. De impact van digitalisering, internet of things en big data zien we terug in onze manier van werken, wonen en winkelen. Sociaal maatschappelijk is er ook sprake van fundamentele verschuivingen. Er ontstaan grotere verschillen tussen sterke en minder sterke gebieden, vergrijzing en ontgroening, opkomst van collectieven door terugtredende overheid.
Dit alles heeft impact op de stad en omgeving, de rol van gemeente en die van marktpartijen. Het vraagt om een nieuwe kijk, een nieuw bewustzijn en een nieuwe manier van opereren. Dé grote vraag is ‘Hoe creëer ik een organisatie waar mensen alert zijn en samen met anderen (in ecosystemen) inspelen op snel opkomende ontwikkelingen, maar wel acteren vanuit een bestendige lijn (strategie)?’
Fakton helpt opdrachtgevers met deze vraag door te inspireren, te faciliteren en te operationaliseren. Door vastgoedorganisaties en haar werkomgeving te doorgronden, proberen wij potentiële energiebronnen binnen organisaties opnieuw te mobiliseren. Dat kan tot uiting komen in organisatiestructuren tot aan de inrichting van de fysieke werkomgeving.

Urban Analytics

Van inzicht, naar voorspellen en naar betere ruimtelijke en vastgoedbeslissingen.

De burger van vandaag woont, werkt en winkelt op een andere manier dan een generatie geleden. Het kennen, begrijpen en doorgronden van het gedrag van mensen en het daarmee beter bepalen van marktpotentieel is voor alle marktpartijen en overheden essentieel. Moderne data analyse technieken stellen ons in staat om veel nauwkeuriger en accurater inzichten te krijgen in de marktdynamiek. Samen met Springco voorspelt Fakton het gedrag van mensen met behulp van Big data. Daarmee helpen wij onze opdrachtgevers ontwikkelingen eerder te zien en daar preciezer op in te spelen. Springco gebruikt landsdekkende data op huishoudensniveau over mensen en hun leefomgeving om investerings- en beleidskeuzen te onderbouwen. Op basis van werkelijk gedrag bouwen we een beeld op van de toekomstwaarde en belevingswaarde van de gebouwde omgeving. Van bestaande woningen tot nieuwbouw, in het signaleren van potentiële gebieden of gebieden waar ingrepen noodzakelijk zijn. Met onze onderzoeken naar de woningmarkt stellen we gemeenten, investeerders en ontwikkelaars in staat beter te sturen op de woningvoorraad (kwetsbaar en kansrijk), beter te prioriteren in de projectenportefeuille en om betere woonproducten op de markt te brengen.

Ga naar spring-co.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download hier de Fakton Consultancy flyer 

Klik hier voor team Consultancy