Request information

Contactformulier

Veluwse Poort, Ede #thisiswhatwedo
Stationsgebied Leiden #thisiswhatwedo
Hofbogen, Rotterdam #thisiswhatwedo

Consultancy

Strategisch adviseur met executiekracht

Fakton Consultancy is een ervaren vastgoedadviseur voor de gevestigde orde en nieuwkomers binnen de publieke en private sector in Nederland. Wij werken voor alle partijen binnen de vastgoedketen.

Fakton Consultancy opereert in het speelveld van de gebouwde omgeving, duurzaamheid, energie, financiën en organisaties. Wij adviseren onze opdrachtgevers bij hun strategische vastgoedvraagstukken en helpen hen met de implementatie en uitvoering van ons advies. Onze executiekracht is gebaseerd op inhoudelijke kennis en onze transparante, doortastende en persoonlijke manier van werken. Om in de toekomst nog steeds uw sparringpartner te zijn, blijven wij vernieuwen.

Business case en ontwikkelstrategie

Controle en sturing door middel van excellent financieel inzicht en ontwikkelstrategie.

 

Een adequate sturing op de financiën is essentieel voor (her)ontwikkelingsopgaven, investeringsprogramma’s en beleggingsportefeuilles. Een scherp zicht op de financiële component maakt het mogelijk om haalbaarheid te toetsen, rendement te optimaliseren en investeringsprogramma’s te coördineren. De uitgewerkte business case verbindt investeringen, inkomsten, uitgaven (cashflow) met financiering. Een sluitende business case maakt realisatie van de opgave mogelijk.
Sinds de oprichting van Fakton, in 1981, is het opstellen van marktgerichte business cases onze core business. Fakton levert kennis en kunde op het terrein van financiële exploitatie, financiering en procesmanagement om te komen tot solide, duurzame en transparante business cases. Dit doen wij in tal van sectoren; van vastgoed tot gebiedsontwikkeling en duurzaamheid. En voor alle partijen in de vastgoedkolom: ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, gemeenten en overige overheden.
Daarnaast vragen deze complexe opgaven om een degelijke ontwikkelstrategie. Een complex project komt immers pas van de grond bij hoge prioriteit, de juiste combinatie van partijen, een juiste match tussen project en belangen van investeerders, een bestendige samenwerkingsvorm en gedegen financiering.

Begeleiding bij verkoopopgaves

Succesvolle (her)ontwikkeling door middel van een gestructureerde verkoopstrategie en verkoopbegeleiding.

Het verkopen van te (her)ontwikkelen locaties kan vaak beter dan nu gebeurt. Verkopende partijen doen er goed aan een (her)ontwikkellocaties niet simpelweg te koop te zetten. Dit leidt vaak tot het inprijzen van risico’s in de transactieprijs. Daarnaast blijven potentiële ontwikkelmogelijkheden onbenut. Wij zien kansen waarde toe te voegen in complexe verkoopopgaves door het opzetten van een locatie-specifieke maatwerk verkoopstrategie en het effectief begeleiden van dit type verkoopprocedures.

Onze aanpak richt zich op drie belangrijke pijlers:
Ten eerste hebben wij aandacht voor kwaliteiten en de potentie van een locatie. Daarnaast hebben wij oog voor de wensen en eisen van de verkopende partij. Tot slot richten wij ons op het beperken van risico’s bij de aankoop en ontwikkeling van de locatie. Met behulp van deze pijlers komen wij samen met de opdrachtgever tot een gewenste verkoopstrategie in de vorm van een open, meervoudig onderhands óf 1n-op-1 verkoopprocedure.

Daarnaast begeleiden wij dit soort verkoopprocedures vanaf de voorbereidingsfase tot de contractfase. Daarmee ontzorgen wij onze opdrachtgevers van begin tot eind. Vaak organiseren wij verkoopprocedures in de vorm van een plan- of partnerselectie, altijd gericht op waardecreatie. In deze processen speelt de dialoog een belangrijke rol. In dialoog ontstaat een zoektocht naar een haalbaar plan met een zo groot mogelijke toegevoegde waarde voor de verkopende en kopende partij, zowel kwalitatief als financieel. Wij richten onze verkoopprocedures zo efficiënt mogelijk in zodat de transactiekosten aan zowel de kant van de verkopende als kopende partij beperkt blijven. Hierdoor voegen wij waarde toe en creëren wij betere resultaten voor alle betrokkenen partijen.

Portefeuille en Asset Management

Sturen op prestaties van uw vastgoed portefeuille.

Binnen de publieke en private sector is verdere professionalisering van vastgoedsturing een centraal thema. Woningcorporaties, gemeenten en andere overheden, zorginstellingen, universiteiten, grote corporates en commerciële beleggers: al deze organisaties moeten binnen een veranderende wereld van schaarse middelen hun prestaties optimaliseren binnen een adequaat financieel kader. Voor maatschappelijk georiënteerde partijen zijn de financiële kaders gericht op het continueren en verbeteren van hun maatschappelijke taak: goede huisvesting van maatschappelijke organisaties, zorg en onderwijs kunnen bieden. Voor commerciële beleggers wordt het kader van financiële prestaties bepaald door hun aandeelhouders. Dit alles in een veranderende omgeving en gebruikmakend van de groeiende schat aan beschikbare data.
Portefeuille en Asset Management staat voor vastgoedsturing op een strategisch en tactisch niveau en beschrijft een inhoudelijk gestuurd dagelijks proces.

Urban Analytics

Van inzicht, naar voorspellen en betere ruimtelijke en vastgoedbeslissingen.

De burger van vandaag woont, werkt en winkelt op een andere manier dan een generatie geleden. Het kennen, begrijpen en doorgronden van het gedrag van mensen en het daarmee beter bepalen van marktpotentieel is voor alle marktpartijen en overheden essentieel. Moderne data analyse technieken stellen ons in staat om veel nauwkeuriger en accurater inzichten te krijgen in de marktdynamiek. Samen met Springco voorspelt Fakton het gedrag van mensen met behulp van Big data. Daarmee helpen wij onze opdrachtgevers ontwikkelingen eerder te zien en daar preciezer op in te spelen. Springco gebruikt landsdekkende data op huishoudensniveau over mensen en hun leefomgeving om investerings- en beleidskeuzen te onderbouwen. Op basis van werkelijk gedrag bouwen we een beeld op van de toekomstwaarde en belevingswaarde van de gebouwde omgeving. Van bestaande woningen tot nieuwbouw, in het signaleren van potentiële gebieden of gebieden waar ingrepen noodzakelijk zijn. Met onze onderzoeken naar de woningmarkt stellen we gemeenten, investeerders en ontwikkelaars in staat beter te sturen op de woningvoorraad (kwetsbaar en kansrijk), beter te prioriteren in de projectenportefeuille en om betere woonproducten op de markt te brengen.

Ga naar spring-co.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor team Consultancy