Request information

Contactformulier

Gemeente Eindhoven - Verduurzaming gemeentelijke vastgoedportefeuille #thisiswhatwedo

Energy

Maakt de energietransitie concreet

 

Om daadwerkelijk stappen te zetten in de energietransitie zijn concreetheid en wendbaarheid nodig. Deze ontstaan door toepassing van de principes van designthinking en scenariodenken: maak projecten concreet met een (snelle) analyse naar stakeholders, technische oplossing en financiën en breng de gevoeligheden in beeld met verschillende scenario’s. Het geeft grip op de opgave, legt nog ontbrekende informatie bloot en biedt daarmee handvatten voor het vervolgproces.

Wij brengen de benodigde concreetheid. Wij structureren hoogwaardige businesscases en verbinden partijen in duurzame overeenkomsten. Wij brengen complexe inhoud terug tot de kern en vertalen dit naar effectieve samenwerkingen. Financiën, strategie en proces gaan daarbij hand in hand. Onze oplossingen zijn grofweg in te delen in de volgende vier pijlers:


 Transparantie en inzicht bieden met een transparante integrale energie-vastgoedbusinesscase

 • Betaalbaarheid voor de bewoner en transparantie in de bijdrage aansluitkosten (BAK) aan de hand van een transparante integrale energie / vastgoedbusinesscase.
 • Inzicht in de businesscase van elke stakeholder, van bron, tot warmtetransporteur, warmteleverancier, vastgoedeigenaar tot energiegebruiker (en tevens vastgoedgebruiker).
 • Snel inzicht in de gevoeligheden van de businesscase aan de hand van scenarioberekeningen.
 • ‘Duurzaamheidsgeneigdheid’ bewoners en warmtekaarten aan de hand van big data in samenwerking met dochterbedrijf Springco | Urban Analytics.
 • Inzicht in de financiële verschillen tussen alternatieve (technische) energie-oplossingen.

 Structureren, organiseren en regisseren van complexe processen binnen de energietransitie

 • Sluiten van duurzame warmte-overeenkomsten die niet alleen vandaag maar ook morgen standhouden.
 • Oprichten Wijk Energie Maatschappijen en ESCO’s voor gebiedsontwikkelingen en bewonerscoöperaties.
 • Strategische kaders ontwikkelen voor de prioritering en toekenning van middelen aan bewonerscollectieven.
 • Procesmanagement richting Transitievisie Warmte en wijkenergieplannen.
 • Marktordening en inrichten van de ontwikkel- en aanbestedingsstrategie van warmte- en energie-oplossingen.

 Innovatieve financieringsoplossingen voor de energietransitie

 • Projectfinanciering voor Wijk Energie Maatschappijen, ESCO’s en bewonerscollectieven.
 • Financieringsinstrumenten voor vastgoedeigenaren, zoals Gebouwgebonden Financiering, erfpacht en een instrument specifiek voor woningcorporaties ‘Energiewinst voor de huurder’.
 • Financieel instrumentarium gemeenten zoals (revolverende) fondsen, (gebouwgebonden) financieringen, garanties, participaties en subsidies.

 Structureren van de verduurzaming van vastgoedportefeuilles

 • Opstellen van de verduurzamings businesscase waarin zowel de financiële als de energetische (CO2, KWh, gas, e.d.) businesscase de output vormen zowel top-down (portefeuille) als bottom-up (object-niveau).
 • Strategische marktbenaderingsplannen voor de uitvoering opstellen en begeleiden.
 • Strategische doelstellingen concreet doorvertalen naar prioritering in de portefeuille-aanpak.
 • Koppeling aan thema’s als klimaatadaptatie en circulariteit.

 

De integrale energie-exploitatie is voor ons een middel om voor betrokken partijen transparantie te scheppen in complexe energietransitie vraagstukken en zo de realisatie te bevorderen en de betaalbaarheid voor gebruikers te borgen.

 

Een selectie van onze uitgevoerde opdrachten:

 • Amsterdam: Structureren van de businesscase voor aansluiten van de corporatiewoningen op het bestaande warmtenet voor de Amsterdamse Federatie Woningcorporaties.
 • Den Haag: Structureren van de businesscase warmtenet Zuidwest. Succesvol ondersteunen bij de aanvraag voor Proeftuinen-Aardgasloze-Wijken-subsidie.
 • Nijmegen: Begeleiden proces tussen gemeente, warmtebron, warmteleverancier, netbeheerder en woningcorporaties en structureren van de businesscase warmtenet Dukenburg. Succesvol ondersteunen bij de aanvraag voor Proeftuinen-Aardgasloze-Wijken-subsidie.
 • Schiedam: Structureren van de businesscase warmtenet Groenoord en begeleiden van de onderhandelingen tussen gemeente, Woonplus en Eneco om te komen tot een warmte-overeenkomst.
 • Tilburg, Breda, corporaties Alwel, WonenBreburg, Laurentius, Tiwos en TBV Wonen en Ennatuurlijk: Structureren van de businesscase warmtenet Amercentrale voor de gemeenten, woningcorporaties en Ennatuurlijk.
 • Eindhoven: verduurzaming gemeentelijke vastgoedportefeuille.
 • Den Haag: Procestrekker vanuit de inhoud naar een Strategisch Energie Transitieplan, als voorloper van de Transitievisie Warmte, met woningcorporaties, gemeente, netbeheerder en fondsbeheerder.
 • Rotterdam: Inzet energietransitiefonds.
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag: inzicht in investeringen verduurzaming woningen.
 • Ministerie van BZK: Gebouwgebonden Financiering.

 

Publicaties:

Een betaalbare energietransitie vraagt om transparantie in de keten van de energie-exploitatie

Financieren van de Energietransitie

Investeren in wat je al hebt

Accreditaties:

 • Actief Lid NVDE

 

Klik hier voor team Energy